Ny fampijaliana mandrakizay any amin'ny helo - Famalian'Andriamanitra na olombelona?

Ny helo dia lohahevitra iray ifalian'ny mpino maro fa mampanahy azy ireo koa. Ny fampifandraisany aminy dia iray amin'ireo fampianarana mampifandrafy sy miteraka resabe amin'ny finoana kristianina. Ny ady hevitra dia tsy ny ao ihany no antoka fa ny kolikoly sy ny faharatsiana no tsaraina. Ny ankamaroan'ny Kristiana dia manaiky fa hitsara ny ratsy Andriamanitra. Ny ady hevitra momba ny helo dia ny momba ny ho endriky azy io, inona ny hafanana hanjaka ao ary hafirianao no hisehoanao. Ny adihevitra dia ny momba ny fahatakarana sy ny fampitana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra - ary ny olona dia te hamindra ny famaritan'izy ireo ny fotoana sy ny toerana ho mandrakizay.

Nefa tsy milaza ny Baiboly fa mila ny fomba fijerintsika ratsy Andriamanitra mba handikana azy ho amin'ny sariny mandrakizay momba ny mandrakizay. Raha ny filazan'ny Baiboly aza dia somary tsy mahagaga raha toa ny any amin'ny helo dia tsy fahita firy io raha ny marina no jerena. Rehefa miresaka momba ireo teôria, ohatra, ny momba ny hamafin'ny fijaliana any amin'ny helo - ny hafanana amin'ny hafanana ary ny faharetan'ny faharetan'ny faharetana - ho an'ny maro, dia miakatra ny tosidra ary mameno ny fihenjanana.

Ny Kristiana sasany dia mino fa ny finoana marina dia avy amin'ny afobe. Ny sasany dia tsy mahavita raha vao tena mahatsiravina indrindra. Izay fiheverana izay manalavitra an'izany dia esorina ho liberistisma, mandroso, mankahala ny finoana ary maniry ho tsy mampino, ary, tsy toy ny finoana izay mitohy amin'ny mpanota izay natolotry ny Andriamanitra tezitra, fa ny olona adala. Ny finoana sasany dia mino fa ny afobe dia zava-manahirana tsy takatry ny saina, fitsapana ny tena Kristianisma.

Misy Kristiana mino ny fitsaran'Andriamanitra nefa tsy dia diso loatra momba ny antsipiriany. Iray amin'ireny aho. Mino ny fitsarana masina izay ijoroan'ny afobe ho lavitra lavitra an'Andriamanitra; Na izany aza, raha ny antsipiriany, dia tsy inona aho fa dogmatika. Ary mino aho fa ny fiheverana heverina ho fahafaham-po mandrakizay ho fanehoana fahafaham-po ho an Andriamanitra tezitra iray dia mifanohitra tanteraka amin'ilay Andriamanitra be fitiavana araka ny ambara ao amin'ny Baiboly.

Tsy mino ahy ny sarin'ny afobe izay voafaritra amin'ny fandanjalanjana ny fahamarinana - ny finoana fa mametraka ny olan'ny mpanota Andriamanitra fa tsy mendrika azy ireo amin'ny fomba hafa. Ary nolaviko ny fiheverana fa ny hatezeran'Andriamanitra dia azo tian'ny olona (na farafaharatsiny ny fanahin'izy ireo) mifangaro tsikelikely amin'ny rotra, tsotra fotsiny. Ny fahamarinana fanarenana dia tsy ampahany amin'ny endrik'Andriamanitra araka ny fahalalako azy. Izaho dia mino mafy fa ny fitsipiky ny Baiboly dia mampianatra fa Andriamanitra dia hitsara ny ratsy; Resy lahatra ihany koa aho fa tsy hampijalijaly olona mandrakizay amin'ny alàlan'ny fanasaziana famaizana tsy misy farany, ara-tsaina ary ara-panahy.

Miaro ny hevitry ny tenantsika manokana ve isika?

Andalan-teny ara-Baiboly momba ny helo dia azo adika amin'ny fomba isan-karazany - ary dia ho. Ireo fandikana mifanohitra ireo dia miverina amin'ny kitapo teolojika sy ara-panahy an'ireo mpikaroka ao amin'ny Baiboly - araka ny teny filamatra: hitako io fomba io ary hafa endrika hafa io. Ny entanay dia afaka manampy antsika handray fehin-kevitra teôlôjia tsara sy manery antsika ary hitarika antsika lavitra ny fahamarinana.

Ny fijerena ny afobe izay asehon'ny Baiboly, ny pasitera sy mpampianatra ny Soratra Masina amin'ny farany dia toa tsy misy fiekem-pinoana, ilay atombok'izy ireo manokana ary io no tadiaviny mitory ao amin'ny Baiboly.

Ka na dia tokony tsy hanavakavaka tokoa aza isika momba ny tenin'ny Baiboly, rehefa tonga any amin'ny helo, ilaina ny ahatsiarovantsika fa matetika dia ampiasaina hanamafisana ireo finoana efa voalahatra. Nampitandrina i Albert Einstein: Tokony hiezaka hamantatra izay tena izy isika fa tsy izay tiana ho fantatra.

Betsaka ny kristiana izay milaza ho mpandala ny nentin-drazana no mino fa ny fahefan'ny Baiboly dia tandindomin-doza na eo aza izany tolona izany sy ho an'ny afobe. Araka ny hevitr'izy ireo, ny helo fotsiny azo avy amin'ny fampijaliana mandrakizay dia mifanaraka amin'ny fenitry ny Baiboly. Ny sarin'ny helo fa izy ireo dia tompon'antoka izay nampianarina azy. Ny sarin'ilay helo izay ilainao atao ny mitazona ny sata mifehy ny fomba fijerinao ara-pinoana. Ny sasany dia resy lahatra momba ny maha-marina sy ny filana ny sarin'izy ireo amin'ny helo ka tsy te-hanana porofo na fanoherana lojika fotsiny izy ireo izay manontany ny heviny.

Ho an'ny vondron'olona maro finoana, ny sarin'ny fampijaliana mandrakizay dia mampiseho ilay rambony lehibe sy mampatahotra.Ilay fitaovana famaizana izay mandrahona ny ondriny ary mitarika azy amin'ny lalana hitany. Raha ny afobe, araka ny fahitan'ny mpino mpiahy be dia be, dia fitaovana fitaovam-pitsipi-pitihana hitazomana ny ondriny hitaona, fa toa sarotra ny manakaiky ny olona hanatona an'Andriamanitra. Rehefa dinihina tokoa, ireo izay tafiditra ao amin'ireto vondrona ireto satria tsy te havela averina dia tsy voasarika amin'ity karazana fampiofanana ara-pivavahana ity noho ny fitiavana tsy manam-petra sy feno fitiavana an'Andriamanitra.

Amin'ny lafiny iray hafa, misy ny Kristiana mino fa ny fitsaran'Andriamanitra ny ratsy dia mitovy amin'ny fiomanana fohy ao anaty microwave - haingana sy mahomby ary somary tsy misy marary. Hitan'izy ireo ny angovo sy ny hafanana navoakan'ny famaody nokleary arofanina noho ny cremation tsy misy fanaintainana izay tsy isalasalana fa hovalian'Andriamanitra ny ratsy. Ireo Kristiana ireo, izay antsoina hoe mpanolo-tsaina fandringanana ihany, dia toa tsara ho an'Andriamanitra Dr. Kevorkian (dokotera amerikana iray izay nanampy ny marary 130 namono tena) izay nandona tsindrona tamin'ny mpanota maty novonoina tany afobe (izay miteraka fahafatesana tsy mampanaintaina).

Tsy mino ny afobe amin'ny fampijaliana mandrakizay aho, nefa tsy miaraka amin'ireo mpiaro ny fandringanana ihany koa aho. Ireo fomba fijery roa ireo dia tsy miditra amin'ny porofo ara-baiboly rehetra ary raha ny hevitro dia tsy manao fahamarinana tanteraka amin'ilay Raintsika any an-danitra, izay aseho amin'ny fitiavana rehetra.

Ny helo, raha ny fahitako azy dia mitovy amin'ny elanelana lavitra an'Andriamanitra, fa mino aho fa ny herintsika, ny fetrantsika amin'ny resaka lojika sy ny fiteny, dia tsy mamela antsika hahalala ny ambaratongan'ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy afaka hanatsoaka hevitra aho fa ny didim-pitsaran'Andriamanitra dia ho mariky ny fisainana famaliana na ny fanaintainana sy ny fanaintainan'ny hafa amin'ny fiainany; satria tsy ampy porofo ara-baiboly ampy hanohana ahy ny teoria. Fa ambonin'izany rehetra izany, ny toetran'Andriamanitra dia malemy fanahy amin'ny sarin'ny helo, izay mampiavaka ny fampijaliana mandrakizay.

Manombatombana: Ahoana no ho any amin'ny afobe?

Amin'ny heviny ara-bakiteny, ny helo iray izay voan'ny fampijaliana mandrakizay dia midika hoe toerana marobe lehibe, izay mibahana ny hafanana, ny afo ary ny setroka. Io fomba fijery io dia manaporofo fa ny fahitan'ny olombelona ny afo sy ny fandringanana dia iray amin'ny iray mba hampitovina amin'ny fampijaliana mandrakizay.

Fa misy afobe tokoa ve ny helo? Efa misy io sa ve hatsipoka any aoriana any? Dante Alighieri dia namoaka fa ny helo dia kianja anatiny iray lehibe, ny tendron'ny nanindrona ny afovoan-tany. Na dia misy andinin-teny mifandraika amin'ny tany aza any amin'ny helo aza, dia natao ho an'ireo tsy eto an-tany ihany koa.

Ny iray amin'ireo hevitra momba ny lanitra sy ny helo izay mankato ny lalàn'ny lojika dia ny hoe ny fisian'ny ara-bakiteny iray dia miankina amin'ny an'ny iray hafa. Betsaka ny kristiana no namaha izany olana lojika izany tamin'ny fampitoviana ny lanitra amin'ny fanakaikezana mandrakizay amin'Andriamanitra, ary mitondra ny halaviran'ny mandrakizay any amin'Andriamanitra. Fa ireo tena mpiaro ny tena-fotoanan'ny sarin'ny helo aza dia tsy mahafaly mihitsy ny fijery izay lazain'izy ireo fa fialan-tsasatra. Nanantitrantitra izy ireo fa ireo fanazavana ireo dia tsy mihoatra ny Vishivashi teolojia fotsiny. Fa ny fomba ahoana no ahafahan'ny afobe ho toerana azo tanterahina sy ara-jeografika misy toerana (na taloha na ankehitriny ary ao anatin'izany ny mandrakizay na toy ny inferno, ny vainafo ny famadihana izay mbola tsy maintsy natao hamirapiratra), izay aharetan'ny fanaintainan'ny fanahy maharitra mandrakizay any amin'ny afobe?

Ny sasany mpiaro ny finoana ara-bakiteny dia manaporofo fa rehefa tonga any amin'ny helo izy ireo dia hametraka zavatra manokana Andriamanitra tsy mendrika ny lanitra izay feno mpankasitraka tanteraka. Io fiheverana io - ny fahasoavana mampanantena famelan-keloka dia hametraka ireo fanahy ireo ao anaty afobe izay hahatonga azy ireo hahatsapa fanaintainana tsy misy farany - natsangan'ny olona manan-tsaina izay toa feno fahatsorana feno fahatokiana. Ny sasany amin'ireto mpiaro tena ara-bakiteny ireto dia mino fa tokony hampitonina ny fahatezeran'Andriamanitra; koa ny fanahy natolotra ny helo dia nomena ny akanjo namboarin'Andriamanitra fa tsy avy amin'ny fitaovam-piadiana nampijaly an'i satana.

Fijaliana mandrakizay - fahafaham-po ho an Andriamanitra na ho antsika?

Raha ny sarin'ny afobe toy izany, noforonin'ny fampijaliana mandrakizay, dia mety ho gaga iray raha ampitahaina amin'ny andriamanitry ny fitiavana, isika olombelona koa dia afaka mahazo zavatra avy amin'ny fampianarana toy izany. Amin'ny fomba fijerin'olombelona iray fotsiny, dia tsy raisina amina hevitra isika fa misy olona afaka manao zavatra ratsy nefa tsy ampamoahina. Te-hahazo antoka isika fa ny famaizana marina nataon'Andriamanitra dia tsy mamela ny olona hiala amin'izany. Ny sasany dia miteny ao anatin'io toe-javatra io mba hampitony ny fahatezeran'Andriamanitra, fa io fahatsapana an-kolontsaina forensika io dia tena fanavaozana nataon'olombelona fa ny fahamarinana ihany no mahatonga ny fahatakarantsika ny fahamarinana. Na izany aza, tsy tokony afindrantsika ny fiheverantsika ny filalaovana ara-drariny an'Andriamanitra, ka heverintsika fa tian'Andriamanitra ny ho tony tahaka ny ataontsika.

Tadidinao ve fa fony ianao mbola kely dia tsy andao ny fampandrenesana ny ray aman-dreninao amin'ireo tsy mety manameloka ny mpiray tam-po aminao? Tsy nanaiky ny hijery ny mpiray tam-po aminao ianao fa tsy misy na inona na inona, indrindra fa raha efa voasazy noho io fandikan-dalàna io ihany ianao. Ny tanjona dia ny hifanaraka amin'ny fahatsapan-tena momba ny fandanjalanjana ny fahamarinana. Fantatrao angamba ny tantaran'ny mpino izay matory amin'ny alina satria resy lahatra izy fa misy olona afaka miala amin'ny fahadisoana tsy misy torimaso tsy matory.

Ny fampijaliana mandrakizay any amin'ny afobe dia afaka mampionona antsika satria mifanaraka amin'ny fanirian'ny olombelona ny fahamarinana sy ny filalaovana ara-drariny. Saingy ny Baiboly dia mampianatra antsika fa Andriamanitra dia mihetsika eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny alàlan'ny fahasoavany fa tsy ny famaritana nataon'olombelona natao tamin'ny lalao milay. Ary ny Soratra Masina koa dia manazava mazava tsara fa ny olombelona dia tsy manaiky foana ny halehiben'ny fahasoavana mahatalanjona. Ho hitako fa hahazo izay mendrika ianao ary homen'Andriamanitra antoka fa hahomby ianao. Ny fananantsika ny fahamarinana, izay matetika mifandraika amin'ny fitsipiky ny Testamenta Taloha, maso maso , Manangana nify ho an'ny nify, fa mijanona kosa ny hevitra ambongontsika.

Na manao ahoana na manao ahoana ny fanoloran-tena teolojika na ny teolojika momba ny teolojia izay mandà ny fahatezeran'Andriamanitra, ny fahamarinana dia mijanona ho an'Andriamanitra irery ihany, tahaka ny ataony amin'ny mpanohitra (ny antsika sy antsika). Mampahatsiahy antsika i Paoly: Aza mamaly faty, ry malala, fa manome toerana ho an'ny fahatezeran'Andriamanitra; satria voasoratra hoe: 'Ahy ny famaliana, Izaho no hamaly, hoy ny Tompo' (Rom 12,19).

Betsaka ny volo sy mampivarahontsana ary manodinkodina, fanehoana amin'ny antsipirihany momba ny helo izay reko sy novakiako avy tamin'ny loharanom-pivavahana sy forum izay manao an'io fiteny io amin'ny lafiny hafa noho ny fanamelohana amin'ny fomba tsy mendrika sy tsy am-bavany, satria hampihena ny fanirian'ny zanak'olombelona amin'ny fandatsahan-dra. Ny herisetra miteny ny teny. Saingy lehibe loatra ny faniriana fatratra ny sazy marina ananan'Andriamanitra, noho ny tsy fisian'ny fanoratana ara-baiboly manokana, ny fitsarana ambony an'olombelona dia mahazo ny fahefana ambony. Mpikambana mpanao fihetsiketsehana maneso izay manizingizina fa ny fampijaliana mandrakizay any amin'ny afobe izay naparitany dia nanompo an'Andriamanitra dia sahirana hatrany amin'ny faritany Kristianisma. (jereo ny Jaona 16,2).

Fotoam-pinoana iray ny manizingizina fa ireo izay tsy manaraka ny finoana eto an-tany dia tsy maintsy hanonitra ny tsy fahombiazany mandrakizay. Araka ny voalazan'ny Kristiana maro, ny afobe dia hatokana ho an'ny tsy voavonjy amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy. Tsy voavonjy? Iza marina no tsy voavonjy? Ao amin'ireo faribolana maro amin'ny finoana dia antsoina hoe tsy voavonjy ireo izay ivelan'ny fetrany amin'ny finoana voafetra. Ny sasany amin'ireto vondrona ireto sy ny mpampianatra sasany dia miaiky fa eo amin'ireo (avy amin'ny fampijaliana mandrakizay ny fahatezeran'Andriamanitra), ny sasany amin'ireo olona voavonjy dia mety tsy ho ao anatin'ny fikambanany. Na izany aza, azo eritreretina fa ny fivavahana rehetra izay mamorona sarin'ny afobe izay mampiavaka ny fampijaliana mandrakizay dia mihevitra fa ny famonjena mandrakizay dia azo tanterahina am-pilaminana indrindra raha misy mihetsika ao anatin'ny fetra anekeny.

Izaho dia mandà ny fiheveran-tena mivaivay sy mafy fo izay manolotra fiankohofana amin'ny andriamanitry ny hatezerana izay manameloka an'izay rehetra ivelan'ny fetra voafaritra tsara. Ny fanamafisana ny finoana izay misisika amin'ny fanamelohana mandrakizay dia azo atao fomba ahafahana manamarina ny fahatsaran'ny fahamarinana olombelona ihany. Noho izany, amin'ny fiheverana fa mitovy amin'Andriamanitra isika, dia afaka mandray andraikitra amin'ny maha-mpandraharaha mpitari-dia antsika izay manao dia lavitra nefa tsy miverina amin'ny mandrakizay izay asehon'ny fampijaliana; ,

Moa ve ny fahasoavana handroaka ny afobe mandrakizay?

Iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra sy mandritra izany fotoana izany ny fanoherana miorina amin'ny filazantsara amin'ny sary mahatsiravina indrindra amin'ny sary tsy azo trakaina ao amin'ny fampijaliana mandrakizay dia azo jerena ao amin'ny hafatry ny Vaovao Mahafaly. Ny finoana ny lalàna no mamaritra ny tapakila malalaka avy any amin'ny helo izay omena ny olona miankina amin'ny asa ataony. Ny tsy fahita firy amin'ny resaka afobe dia tsy azo ihodivirana, dia mitarika ny olona ho tafapetraka loatra. Mazava ho azy, afaka miezaka ny hiaina ny fiainantsika amin'ny fomba tsy mankany amin'ny helo isika amin'ny fiezahana miaina araka ny lisitr'ireo fandrarana sy fandrarana tsy ara-dalàna. Tsy manadino isika fa ny hafa dia mety tsy hitady mafy toa antsika - ary mba hahafahan'izy ireo matory tsara amin'ny alina, dia manolo-tena hanampy an'Andriamanitra isika hahita toerana any amin'ny helo misy ny fampijaliana mandrakizay tahiry.
 
Ao amin'ny asany The Great Divorce CS Lewis dia mitondra antsika amin'ny dia an-dalambe avy amin'ny matoatoa izay miala any amin'ny helo mankany an-danitra amin'ny fanantenana ny hitoerana maharitra.

Hitan'izy ireo ny mponin'ny lanitra, izay nantsoin'i Lewis ho navotana mandrakizay. Fanahy lehibe iray gaga raha mahita olona eto an-danitra izay fantany fa nampangaina ho namono olona sy novonoina tety an-tany.

Ny faniriana dia manontany hoe: Ny tiako ho fantatra hoe inona no tokony hataonao ho mpamono goddamn eto an-danitra raha mbola tsy maintsy mandeha aho ary mandany an'ireny taona maro lasa iny amin'ny toerana izay toa mitovy amin'ny kisoa.

Ny navotana mandrakizay dia miezaka manazava fa na ilay lehilahy novonoiny ary ny tenany nahita mihavana amin'ny Ray any an-danitra alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra.

Saingy tsy afaka hanaiky io fanazavana io ny saina. Manohitra ny fahatsapany ny rariny izany. Mihoatra lavitra ny tsy rariny ny fahalalana mandrakizay ireo avotra any an-danitra raha nohelohina hijanona any amin'ny afobe izy ireo.

Noho izany dia niantsoantso ireo navotana izy ary nitaky ny zony: tiako ihany ny zoko ... manana ny zo mitovy aminao aho, sa tsy izany?

Tena io indrindra no tian'i Lewis hitarika antsika e! Avelany hamaly ny olona navotana mandrakizay: tsy naka izay ahy fa raha tsy izany dia tsy ho eto aho. Ary tsy hahazo izay azonao atao ianao. Mahazo zavatra tsara kokoa ianao (Ilay fisaraham-panambadiana lehibe, CS Lewis, Harper Collins, San Francisco, p. 26, 28).

Ny fijoroana ho vavolombelona ananan'ny Baiboly - azo takarina ara-bakiteny ve sa amin'ny fomba fiteny?

Ireo mpiaro ny sarin'ny afobe, ny fomba tsy mety ratsy kokoa ary maharitra, dia tsy maintsy miantehitra amin'ny fandikana ara-bakiteny ny andinin-tsoratra masina rehetra momba ny afobe. Tamin'ny taonjato faha-14, Dante Alighieri, ao amin'ny The Divine Comedy, dia naka sary an-tsaina ny afobe ho toerana mampihoron-koditra sy fampijaliana tsy takatry ny saina. Ny afobe an'i Dante dia toerana fampijaliana mampalahelo izay nosaziana ireo ratsy fanahy mba handrovitra ny fanaintainana tsy misy farany ary mandatsa-drà raha toa ka mihintsana ny akikany.

Ny sasany tamin'ireo raim-piangonana tany am-boalohany dia nino fa ireo navotana any an-danitra dia afaka mitory amin'ny fotoana tena ny fampijaliana ilay voaheloka. Manaraka ny fomba mitovy, ny mpanoratra sy mpampianatra amin'izao fotoana izao dia milaza fa ao amin'ny afobe ny Tsitoha mba hahalala bebe kokoa fa ny didim-pitsarany amin'Andriamanitra dia tanterahina. Ny sasany mpanaraka ny finoana kristiana dia mampianatra fa ireo any an-danitra dia tsy hanahy ny hahafantatra ny ankohonany sy ny olon-tiana hafa any amin'ny afobe, fa ny fahasambarana mandrakizay dia avy amin'ny fahalalana ny fahamarinan'Andriamanitra mihoatra noho ny rehetra, nitombo ary niahiahy ny olona izay tia azy teto an-tany, izay tsy maintsy miaritra ny fijaliana tsy misy farany, dia toa tsy misy dikany izany.

Rehefa mahatoky amin'ny Baiboly (mitambatra miaraka amin'ny tsy fahazoana rariny amin'ny fahamarinana) dia mampidi-doza, eritreritra tsy misy dikany haingana dia mahazo tombony haingana. Tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe ahoana no ahafahan'ireo manatona ny fanjakany any an-danitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mamelona ny fampijaliana ny hafa - avelao ny olon-tiany! Mino aho nefa Andriamanitra tsy mijanona ho tia antsika mihitsy. Mino koa aho fa misy famaritana sy fanoharana maro ao amin'ny Baiboly, izay nampidirin'Andriamanitra tokony ho fantatry ny olona amin'ny heviny ihany koa. Ary Andriamanitra dia tsy nanome aingam-panahy ny fampiasana teny fanoharana sy teny poeta amin'ny fanantenana fa hampihemotra ny dikany isika amin'ny alàlan'ny fandraisana azy ara-bakiteny.

by Greg Albrecht


PDFNy fampijaliana mandrakizay any amin'ny helo - Famalian'Andriamanitra na olombelona?