Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 21)

382 ireo vanja milevina mpanjaka mpanjaka Solomona 21"Hametraka ny fiarako miaraka aminao aho", hoy i Tom tamin'ilay mpivarotra. "Raha tsy tafaverina ao anatin'ny valo herinandro aho dia tsy ho velona intsony." Ny mpivarotra dia nijery azy toy ny hoe adala izy. "Valo herinandro? Tsy ho velona ianao mandritra ny roa herinandro! ”Tom Brown jun. dia mpanentana mafana fo. Ny tanjony dia ny hahafantarana raha afaka mitazona ny efitr'i Death Valley - faritra lalina indrindra ary any Etazonia Avaratra sy ny mafana indrindra eto an-tany izy - hatrizay. Nanoratra izy taty aoriana fa ny toe-javatra any an-tany efitra dia nitaky bebe kokoa taminy noho ny zavatra niainany hatramin'izay. Tsy nangetaheta loatra izy teo amin'ny fiainany. Ny andiany lehibe indrindra misotro rano. Isaky ny alina izy dia nanamboatra fitaovana hisamborana ny ando, ka izany no nanangonany rano madio ampy hosotroina isa-maraina. Tsy ela i Tom dia namoy ny fandaharam-potoana kalandrie ary rehefa afaka sivy herinandro dia nanapa-kevitra izy fa fotoana tokony hody. Nahatratra ny tanjony izy, saingy niaiky fa tsy ho tafavoaka velona raha tsy misy ando.

Impiry ianao no mieritreritra ny ando? Raha mahatsiaro ahy izy ireo, tsy matetika loatra - raha tsy maintsy mamafa ny ando amin'ny maraina ianao! Fa ny andiany dia tsy mihoatra ny orana eo amin'ny varavarankelin'ny fiara misy antsika (na zavatra miteraka korontana eo amin'ny sehatry ny cricket)! Mpanome aina izy. Mamelombelona izy io, manafaka ny hetaheta ary mamelombelona. Mamadika ny asan'ny zavakanto izy.

Nandany andro maromaro niaraka tamin'ny fianakaviako tamin'ny toeram-piompiana toeram-piompiana nandritra ny fialantsasatry ny fahavaratra. Nifoha maraina izahay matetika ary nandeha nihaza ny raiko. Tsy nanadino ny fahamasinan'ny maraina aho, raha ny tara-masoandro voalohany dia nanao ny ranon-tsaka amin'ny hazo, ahitra ary zavamaniry milentika ary mamirapiratra toy ny diamondra. Ny Cobwebs dia toa toy ny rojo firavaka ary ny voninkazo malazo tamin'ny andro teo aloha dia toa nandihy tamin'ny angovo vaovao amin'ny hazavana maraina.

Mamelombelona sy mamelombelona

Tsy niahy ny ando aho mandra-pisehom-panahy vao haingana hieritreretana ny tenin'ny Ohabolana 19,12:XNUMX. “Ny fandatsan'ny mpanjaka dia tahaka ny fieron'ny liona; fa ny fahasoavany dia toy ny ando amin'ny ahitra. "

Inona no nataoko voalohany? “Tsy mampaninona ahy izany teny izany. Tsy mpanjaka aho ary tsy mipetraka ambanin'ny mpanjaka. ”Rehefa avy nieritreritra zavatra hafa aho dia nieritreritra zavatra hafa. Tsy sarotra ny mahatakatra ny fomba fampitahana ny fahafaham-baraka na ny hatezeran'ny mpanjaka amin'ny fieron'ny liona. Ny famporisihana ny hatezeran'ny olona (indrindra fa ny an'ny olo-manampahefana) dia mahatahotra - tsy toy ny fihaonan'ny liona tezitra. Ahoana kosa ny amin'ny fahasoavana toy ny ando amin'ny ahitra? Ao amin'ny asa soratr'i Mika mpaminany dia mamaky ny olona sasany izay naneho ny tenany tsy hivadika amin'Andriamanitra. Ho "tahaka ny ando avy amin'ny Tompo, toy ny ranonorana amin'ny ahitra" (Mi 5,6: XNUMX).

Namelombelona sy namelombelona azy ireo ny herin'izy ireo teo amin'ireo olona manodidina azy, toy ny vokatry ny ando ary ny orana amin'ny zava-maniry. Toy izany koa, izaho sy ianao dia andon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ireo izay hifandraisantsika aminy. Tahaka ny zavamaniry mandrobona ny ando manome ny fiainana amin'ny alàlan'ny raviny - mamony izy ireo - fomba ampiasain'Andriamanitra hitondra ny fiainana an-tany eto amin'izao tontolo izao (1 Jaona 4,17:14,6). Andriamanitra loharanon'ny ando (Hos XNUMX) ary nifidy anao sy izaho ho mpaninjara.

Ahoana no ahafahantsika mandatsaka andriamanitra Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olon-kafa? Ny fandikana hafa ny Ohabolana 19,12:5 dia manampy hoe: "Ny mpanjaka tezitra dia mahatahotra toy ny liona mierona, fa ny hatsaram-panahiny dia toy ny ando amin'ny ahitra" (NCV). Ny teny soa kosa dia toy ny ando tondraka mifikitra amin'ny olona ary manome fiainana (Deoteronomia 32,2: XNUMX). Indraindray mila fanampiana kely, tsikitsiky, famihina, fikasihana, tsim-baravarana na tendan-kevitra fotsiny izy io mba hanavaozana sy hamelombelona olona. Afaka mivavaka ho an'ny hafa koa isika ary mizara azy ireo ilay fanantenana ananantsika ho azy ireo. Fitaovan'Andriamanitra amin'ny fanatrehany isika eo am-piasana, ao amin'ny fianakaviantsika, ao amin'ireo fiangonantsika - ary amin'ny filalaovana. Vao nilaza tamiko i Jack namako tato ho ato izao tantara manaraka izao:

“Telo taona teo ho eo izay niaraka tamin'ny fikambanana bowling teo an-toerana izahay. Ny ankamaroan'ny mpilalao dia tonga tamin'ny 13 p.m. ary nanomboka 40 minitra teo ny lalao. Nandritra io vanim-potoana tetezamita io dia niara-nipetraka sy niresaka ireo mpilalao, saingy nandritra ireo taona vitsivitsy dia nanapa-kevitra ny hijanona ao anaty fiara aho ary hanao fampianarana Baiboly. Raha vao nandray ny basiny ireo mpilalao dia te-hiditra aho ary nankany amin'ny maintso anatiny. Volana vitsivitsy lasa izay dia nanapa-kevitra aho fa hanao zavatra ho an'ny klioba fa tsy mianatra. Nitady sahan'asa aho ary nahita asa tany amin'ny faritra mifanohitra. Ny solomaso am-polony dia tsy maintsy nalaina tamina fandroana ary napetraka tao amin'ny hatch; rano, ranomandry sy zava-pisotro mangatsiaka ary koa labiera no atolotra ao amin'ny efitranon'ny klioba. Naharitra antsasaky ny ora, nefa tena nahafinaritra ahy ilay asa. Ireo legioma Bowling dia toerana ahafahanao manafoanana na hampinamana. Mampalahelo ahy fa nisy lehilahy iray nanapaka ny lohanay, ka dia notohizanay ny elanelanay. Na izany aza, azonao eritreretina fa tena gaga aho, ary indrindra fa faly indrindra rehefa nanatona ahy izy ary niteny hoe: 'Ny maha-eto anao dia misy fahasamihafana lehibe ho an'ny fikambanana!'

Olo-tsotra

Izany dia mety ho tsotra nefa mbola manan-danja tokoa. Toy ny ando maraina amin'ny ahitra. Afaka mangina sy tsara fanahy amin'ny fahasamihafan'ny olona nifanerasera taminay isika. Aza atao ambanin-javatra ny fiantraikanyo. Tamin'ny Pentekosta dia nanatanteraka ny mpino 120 ny Fanahy Masina. Izy ireo dia olon-tsotra toa ahy sy ianao ihany, saingy ireo olona ireo ihany no "namadika ny tontolo". Ny ando latsaka latsaka latsaka dia nanenika an'izao tontolo izao.

Misy fomba fijery hafa momba an'io fitenenana io. Raha ao anaty toerana manam-pahefana ianao, dia tokony handinika izay lazain'ny teninao sy ny zavatra nataonao ireo mpanafika anao. Tokony ho tsara fanahy sy ho sariaka ary tsy miangatra ny mpampiasa iray (Ohab. 20,28). Tsy tokony hitandrina ny vadiny ny lehilahy (Kol 3,19:3,21) ary tsy tokony hampahory ny zanany ny ray aman-dreny raha tsy manakiana be loatra na manjakazaka (Kol XNUMX:XNUMX). Aoka kosa ianao ho toy ny ando, ary mangetaheta mamelombelona. Avelao hita taratra amin'ny fomba fiainanao ny hatsaran'ny fitiavan'Andriamanitra.

Nisy nieritreritra teo amin'ny farany. Manompo ny tanjony i Dew - mamelombelona sy manatsara ary manome fiainana. Saingy tsy milofosina ny ando mando rehefa miezaka ny ho tonga iray ianao! Ianao no andon'Andriamanitra raha tsy ao amin'i Jesosy-Kristy ianao. Tsy resaka tetikasa sy paikady akory izany. Spontan spontan, voajanahary. Ny Fanahy Masina dia mamorona ny fiainan'i Jesôsy amin'ny fiainantsika. Mivavaha mba hivoahan'ny fiainanao ny fiainany. Aoka ho ny tenanao irery - ando tondraka kely.

by Gordon Green


PDFNy Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 21)