Manantena ny rehetra

Voninahitry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra

Obwohl Gottes wunderbare Vergebung eines meiner Lieblingsthemen ist, muss ich doch gestehen, dass es schwierig ist, auch nur annähernd zu begreifen, wie real sie ist. Gott hat sie von Anfang an als sein freigiebiges Geschenk geplant, ein teuer erkaufter Akt der Vergebung und Versöhnung durch seinen Sohn, dessen Höhepunkt sein Tod am Kreuz war. Dadurch sind wir nicht nur freigesprochen, wir sind wiederhergestellt – „in Einklang“ gebracht mit unserem liebevollen…

Maty ny fanantenana

Misy ohabolana iray manao hoe: "Ho faty ny fanantenana!" Raha milaza ny marina io teny io, dia ny fahafatesana no faran'ny fanantenana. Tao anatin'ny toriteny tamin'ny Pentekosta dia nanazava i Petera fa ny fahafatesan'i Jesosy dia tsy afaka mihazona azy intsony: "Andriamanitra nanangana azy (Jesosy) ary nanafaka azy tamin'ny fanaintainan'ny fahafatesana, satria tsy azony natao ny nohajain'ny fahafatesana" (Asa 2,24 ,). Nanazava i Paul taty aoriana fa, toy ny aseho amin'ny sary an'ohatra amin'ny batisa, ny kristiana dia tsy ...

Mampianatra ny fampihavanana rehetra ve isika?

Misy ny olona milaza fa ny teolojia momba ny Andriamanitra telo izay iray dia mampianatra universalism, izany hoe ny fiheverana ho voavonjy ny tsirairay. Satria tsy maninona na tsara na ratsy izy, mibebaha na tsia na nanaiky izy na nandà an'i Jesosy. Ka tsy misy afobe. Misedra olana roa aho amin'ity tenim-paritra ity, izay tsy fahombiazana: Voalohany, ny finoana ny Andriamanitra telo izay iray dia tsy mitaky aminao ...

Ny fiainana navotana

Inona no dikan'ny hoe mpanara-dia an'i Jesosy? Inona no dikan'ny hoe mizara amin'ny fiainana navotana nomen'Andriamanitra antsika amin'i Jesosy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina? Midika izany fa mitondra fiainana tena kristiana marina amin'ny alàlan'ny ohatra omentsika, ny fanompoana tsy an-tsitrapo ny mpiara-belona amintsika. Mbola lavitra kokoa ny apostoly Paoly: «Tsy fantatrao va fa ny vatanao dia tempolin'ny Fanahy Masina izay ao anatinao ary avy amin'Andriamanitra ianao, ary tsy misy ...

Fantaro an'i Jesosy

Matetika ny resaka hahafantarana an'i Jesosy. Ny fomba hanaovana izany anefa toa somary malalaka sy sarotra ihany. Natao indrindra izany satria tsy afaka mahita azy isika na miresaka mifanatrika. Tena misy izy io. Nefa tsy hita na tsy azo zahana io. Tsy afaka mandre ny feony koa isika, afa-tsy angamba amin'ny tranga tsy fahita firy. Ahoana ary ny fomba hahalalantsika azy? Tato ho ato mihoatra ny iray ...

Inona no atao hoe famonjena?

Warum lebe ich? Hat mein Leben einen Sinn? Was geschieht mit mir, wenn ich sterbe? Urfragen, die sich wohl jeder schon einmal gestellt hat. Fragen, auf die wir Ihnen hier Antwort geben eine Antwort, die zeigen soll: Ja, das Leben hat einen Sinn; ja, es gibt ein Leben nach dem Tode. Nichts ist sicherer als der Tod. Eines Tages erhalten wir die gefürchtete Nachricht, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Jäh erinnert uns das daran, dass auch wir sterben müssen…

Mbola tia anao ve Andriamanitra?

Fantatrao ve fa kristiana maro no miaina isan'andro ary tsy tena mahazo antoka fa mbola tia azy ireo Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Fantatry ny tsy fahombiazany, ny ...

Andriamanitra koa dia tia ny tsy mino an'Andriamanitra

Isaky ny toeran'ny adi-hevitra momba ny finoana dia manontany tena aho hoe maninona no toa ny mpino no mahatsapa fa misy tsy fatiantoka. Toa ireo mpino dia toa nilaza fa nahazo porofo ny atheista raha tsy hoe ny mpino dia nahomby tamin'ny fandavany azy ireo. Ny tena marina dia tsy afaka manaporofo fa tsy misy Andriamanitra. Satria tsy mino ny mpino tsy mino an'Andriamanitra ny fisian'Andriamanitra ...

Ny Filazantsara - ny Vaovao Tsara!

Samy manana ny hitsiny sy ny tsy mety ny tsirairay, ary ny olona rehetra dia efa nanao ny tsy mety - na dia samy araka ny heviny ihany. "Ny diso dia olombelona," hoy ny filazan'ny olona malaza. Ny olona rehetra dia samy nandiso fanantenana namana iray, nandika toky, nanimba ny fihetseham-pon'ny olon-kafa. Fantatry ny rehetra ny fanamelohana. Noho izany, ny olona dia tsy te hanan-javatra momba an'Andriamanitra. Tsy mila andro fitsarana izy ireo satria fantany fa tsy madio ...

Fahotana fa tsy fahadisoam-panantenana?

Tena mahagaga tokoa raha nampirisika azy i Martin Melanchthon, Martin Luther tamin'ny taratasy iray: Aoka ianao ho mpanota ary avelao ny herin'ny ota fa lehibe kokoa noho ny ota ny fahatokisanao an'i Kristy ary mifaly amin'i Kristy fa mpanota. nandresy ny fahafatesana sy izao tontolo izao. Raha vao jerena dia toa tsy mampino ilay fangatahana. Mba hahatakarantsika ny fampitandreman'i Lotera dia mila mijery akaiky ny teny manodidina ianao. Tsy midika hoe ota i Lotera ...

Romana 10,1: 15: Vaovao tsara ho an'ny rehetra

Nanoratra tao amin'ny Taratasy ho an'ny Romana i Paoly hoe: "Ry rahalahy sy anabavy malala, ny zavatra iriko indrindra amin'ny Isiraelita ary hangatahin'Andriamanitra ho azy ireo dia voavonjy" (Rom. 10,1 NGÜ). Saingy nisy olana: “Satria tsy mazoto amin'ny asan'Andriamanitra izy ireo; Afaka manaporofo izany aho. Ny tsy ampy azy dia ny fahalalana mety. Tsy fantatr'izy ireo hoe inona ny fahamarinan'Andriamanitra ary miezaka ny hiaina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fahamarinany manokana ...

Tian'Andriamanitra ny olona rehetra

Friedrich Nietzsche (1844-1900) dia nantsoina hoe "atheiste farany" noho ny tsikera ataon'izy ireo momba ny Kristianisma. Nambarany fa ny soratra kristiana, indrindra indrindra noho ny fanamafisana ny fitiavana, dia vokatry ny fahantrana, ny kolikoly ary ny valifaty. Raha tokony hanomboka hihevitra ny fisian'Andriamanitra azo atao aza izy dia nanambara tamin'ny teniny malaza hoe "Maty Andriamanitra" fa ilay hevitra lehiben'ny a ...

Ny filazantsara - fanambaram-pitiavan'Andriamanitra antsika

Betsaka ny Kristiana tsy dia tena mahazo antoka sy manahy momba izany, nefa mbola tia azy ireo ve Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Tsapan'izy ireo ny tsy fahombiazany, ny fahadisoany, ny ...

Lazarosy sy ilay manankarena - tantara iray amin'ny tsy finoana

Efa henonareo ve fa ireo izay maty ho tsy mpino dia tsy afaka manatona an'Andriamanitra intsony? Fotopampianarana mahatsiravina sy manimba izy io, satria porofo iray izay andinin-tsoratra iray ao amin'ny fanoharana ny manankarena sy i Lazarosy mahantra. Na izany aza, toy ny andalan-tsoratra ara-baiboly rehetra, ity fanoharana ity dia ao anatin'ny toe-javatra iray ary azo atao tsara ny mahazo an'io toe-javatra io. Ratsy foana ny mametraka fotopampianarana iray amin'ny andininy iray ...

Ny famonjena dia ny adin'Andriamanitra

Mametraka fanontaniana vitsivitsy ho antsika rehetra izay manana zanaka izahay. "Moa ve ny zanakao tsy nankatò anao?" Raha namaly ny eny ianao, toy ny ray aman-dreny hafa rehetra, dia tonga amin'ny fanontaniana faharoa isika: "Efa nanasazy ny zanakao ve ianao noho ny tsy fankatoavana?" Hafiriana no naharetan'ilay famaizana? Mba hamaritana azy bebe kokoa: "Nohazavaininao tamin'ny zanakao ve fa tsy hifarana ny sazy?" Toa manelingelina izany, sa tsy izany? Isika izay malemy ary ...