Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 4)

Tao anatin'ilay fizarana farany dia nijerena ny haben'ny fampanantenan'ny fanjakan'Andriamanitra ho feno amin'ny fahafenoany no ahafahana manangana loharanom-panantenana lehibe ho anay mpino. Amin'ity lahatsoratra ity, dia maniry ny hidirantsika lalindalina kokoa amin'ny fomba hijoroantsika amin'izany fanantenana izany ianao.

Inona no tsapantsika momba ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy?

Ahoana no tokony hahalalantsika ny maha-mpino antsika amin'ny fanjakany izay lazain'ny Baiboly fa efa misy sahady fa mbola ho avy? Ny tiako holazaina dia afaka manao izany miankina amin'ny Karl Barth, TF Torrance ary George Ladd (Ny hafa koa mety voalaza eto) dia milazalaza toy izao manaraka izao: Voantso hiara-hitory amin'ny fitahian'ny fanjakan'i Kristy ho avy isika ary mijoro ho vavolombelona amin'ny fomba maika sy tsy maharitra. Tahaka ny ahitantsika sy taratry ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny ataontsika, izay manompo ny fanaon'i Jesosy amin'ny alàlan'ny Fanahiny Masina, dia vavolombelona am-pitiavana ny amin'ny ho avy isika. Ny vavolombelona iray dia tsy mijoro ho vavolombelona noho ny an'ny tenany, fa ny hanambara zavatra efa nahazoany tena manokana. Toy izany koa, ny famantarana iray dia tsy ilazana azy, fa zavatra hafa sy zava-dehibe kokoa. Amin'ny maha kristiana antsika dia mijoro ho vavolombelona amin'ny zavatra resahina isika - ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy. Zava-dehibe ny fijoroana ho vavolombelona ananantsika, saingy voafetra amin'ny fepetra voafetra. Voalohany, ny ampahany amin'ny fijoroantsika ho vavolombelona dia ampahany ihany no manondro ny fanjakana ho avy. Tsy mitazona ny fahamarinany sy ny zava-misy rehetra izy io ary tsy azo atao na oviana na oviana izany. Ny ataontsika dia tsy afaka mampiharihary tanteraka ny fanjakan'i Kristy, izay mbola afenina miafina, amin'ny fahalavorariana rehetra. Ny teny sy ny ataontsika aza dia mety hanavakavaka ny lafiny sasany amin'ny fanjakana, ka manasongadina ny hafa. Amin'ny tranga ratsy indrindra, ny fisie mijoro ho vavolombelontsika samihafa dia toa tsy mifanipaka tanteraka, ary mety mifanipaka mihitsy aza. Mety tsy ho afaka ny hahita vahaolana feno amin'ny olana rehetra isika, na eo aza am-pahatsorana, manolo-tena na hahay manao izany. Amin'ny tranga sasany, ny safidy tsirairay tonga dia tsy azo ihodivirana fa mahasoa satria manimba. Ao amin'ny tontolo manota, ny vahaolana tonga lafatra dia tsy azo atao na dia ho an'ny fiangonana. Ary noho izany ny fijoroany ho vavolombelona dia tsy ho feno amin'ny vanim-potoana eo amin'izao tontolo izao ankehitriny.

Faharoa, ny fijoroana ho vavolombelona ananantsika dia manome antsika fahitana voafetra ihany ny amin'ny ho avy, izay manome antsika maso kely momba ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy. Na eo aza ny zava-misy iainany, dia tsy mahazaka antsika amin'izao fotoana izao. Hitantsika hoe "sary tsy mazava fotsiny" (1 Korintiana 13,12; Vaovao Tsara Vaovao). Izany no fomba tokony ho takatra rehefa miresaka momba ny fijery “vonjimaika.” Fahatelo, voafetra ny fijoroantsika ho vavolombelona. Tonga ny asa ary mandeha. Ny zavatra sasany atao amin'ny anaran'i Kristy dia mety haharitra kokoa noho ny hafa. Ny sasany izay mijoro ho vavolombelona amin'ny ataontsika dia mety hivezivezy fotsiny fa tsy maharitra. Saingy takarina ho famantarana, ny fijoroana ho vavolombelona ananantsika dia tsy tokony ho manan-kery indray mandeha mba hahafahana manondro ny tena maharitra, ny fitondran'Andriamanitra mandrakizay amin'ny alàlan'i Kristy ao amin'ny Fanahy Masina, ka ny fijoroantsika ho vavolombelona dia tsy misy manerana an'izao tontolo izao na feno, tsy feno na tsy azo resahina, na dia lehibe aza izany, tena sarobidy tokoa satria azony avy amin'ny fifandraisany amin'ny zava-misy amin'ny Fanjakan'Andriamanitra.

Roa diso ny fomba manahirana momba ilay olana saro-pantarina izay efa nisy nefa mbola tsy vita. Ny sasany dia mety hanontany hoe: "Ary inona ny zava-niainantsika sy ny fijoroantsika ho vavolombelona ankehitriny raha tsy mikendry ny hanana azy ireo izy ireo? Koa maninona ary misedra azy? Inona no soa horaisiny? Raha tsy mahavita mamokatra ilay filamatra isika, nahoana isika no tokony hampiasa vola be amin'ny tetikasa toy izany na handany vola be amin'izany? ”Ny hafa kosa mety hamaly hoe:" Tsy ho nantsoin'Andriamanitra izahay, raha kely kokoa noho izany Fanatrarana izay mety sy mamita zavatra tonga lafatra. Miaraka amin'ny fanampiany, afaka miasa tsy tapaka isika amin'ny fanatanterahana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. ”Ao anatin'ny tantaran'ny fiangonana, ny fanehoan-kevitra momba ilay olana saro-panjakan'ny fanjakana" efa misy nefa mbola tsy vita "dia ny valiny dia maro ny valiny mitovy amin'ireo voalaza etsy ambony. novokarina. Na dia eo aza ny fampitandremana tsy tapaka momba ireo fomba roa ireo, izay noheveriny ho fahadisoana lehibe. Amin'ny fomba ofisialy dia misy ny firesahan'ny triumphalism sy ny fampanginan-tena.

triumphalism

Ny sasany tsy tia mihena amin'ny fahatsapana sy ny fahatanterahan'ny famantarana dia manery ny hanorina ny Fanjakan'Andriamanitra ihany, na eo aza ny fanampian'Andriamanitra. Ohatra, tsy azon'izy ireo esorina amin'ny hoe mety "mpivadika tontolo" tokoa isika. Hitranga izany raha toa ka ampy ny olona nanolo-tena tamin'ny anton'i Kristy ary vonona ny handoa ny vidiny ilaina. Ka raha olona kely fotsiny no nanandrana tamim-paharetana sy tamim-pahatsorana ary nahalala bebe kokoa momba ny fomba sy ny fomba mety, dia hiova bebe kokoa hatrany ny fanjakan'Andriamanitra lavorary ny tontolontsika. Hiverina i Kristy rehefa nandroso tsikelikely ny fanjakana mankany amin'ny fanatanterahana amin'ny alàlan'ny ezaka ataontsika. Mazava ho azy fa ny zava-drehetra izany dia tsy ho vita raha tsy amin'ny fanampian'Andriamanitra.

Na dia tsy ambara ampahibemaso aza, ity fomba fijerin'ny fanjakan'Andriamanitra ity dia manaporofo fa ny zava-bitantsika dia nohon'ny mety ho nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny alàlan'ny asany eto an-tany sy ny fampianarany, fa tsy tena nampihatra izany. Kristy dia nandresy tamin'ny endrika izay ahafahantsika manararaotra na mahatsapa ny mety ho vitany.

Ny valintenin'ilay mpandresy dia manasongadina ireo ezaka izay mampanantena fa hitondra fiovana eo amin'ny sehatry ny fahamarinana ara-tsosialy sy ny fitsipi-pitondran-tena, ary koa ny fifandraisana manokana sy ny fitondran-tena. Ny famerenana ny Kristiana amin'ny fandaharan'asa toy izany dia mifototra amin'ny hoe miankina amintsika amin'ny toerana iray Andriamanitra. Efa mitady "mahery fo" izy fotsiny. Nomeny antsika ny môdelin'ny mialoha, ny drafitry ny fanjakany, ary izao dia efa eo ampitan'ny Fiangonana ny fanatanterahana izany. Nomena antsika hahay hahatsapa ny efa tonga lafatra. Hahomby izany raha resy lahatra fotsiny isika fa izany no zava-misy ary tena mijoro marina tokoa aorian'ny fisehoan'Andriamanitra fa tena mankasitraka azy isika amin'ny zavatra rehetra nataony mba hahatratrarana ny idealy. Noho izany, azontsika atao ny manakatona ny elanelan'ny "tena" sy ny toetran'Andriamanitra - koa avelao handeha haingana isika!

Ny dokam-barotra ho an'ny fandaharan'asan'ny triumphalista dia mazoto amin'ny tsikera manaraka izao: Ny antony tsy ananana ireo tsy mpino dia tsy miditra amin'ny fandaharana ary tsy tonga kristiana na manaraka an'i Kristy fotsiny. Ary ankoatr'izay, ny Fiangonana dia tsy nanao firy mba hahavita ny fanjakana sy ny hanomezana toerana tonga lafatra amin'ny fiainan'Andriamanitra eto sy ankehitriny. Mbola mitohy ihany ny fanjohian-kevitra: Betsaka ny tena Kristianina (amin'ny anarana fotsiny ihany) ary ireo mpihatsaravelatsihy ao anatin'ny Fiangonana izay, tahaka ny nampianaran'i Jesosy, dia tsy manaraka ny fitiavana sy ny mitady fahamarinana, ka ny tsy mpino dia mandà ny ho tonga - ary izany dia azo lazaina fotsiny amin'ny fomba feno! Mbola voaresaka ihany koa fa ny faharatsiana noho ny tsy maha-mpino dia lasa Kristiana no tena hita ao anatin'ireo Kristiana antsasaka, osa na finoana mihatsaravelatsihy. Voavaha ihany io olana io raha toa ka voan'ny vokatry ny hafanam-po ny kristiana rehetra ary lasa tena resy lahatra sy tsy mahafoana ireo Kristiana mahalala ny fomba hametrahana ny Fanjakan'Andriamanitra tonga lafatra etsy sy eroa. Ny Filazantsaran’i Kristy dia handresy lahatra ny hafa fotsiny raha toa ka mampihatra ny sitrapon’Andriamanitra sy ny fomba fiainany ampivoarany amin’ny fomba fakan-tahaka lehibe lavitra noho ny teo aloha ny Kristiana, satria amin ’io fomba io no hahafantaran’izy ireo sy hino ny voninahitr’i Jesosy Kristy. Mba hanamafisana io fifamaliana io, dia matetika no mampiasa eto, tsy mety eto ny tenin'i Jesosy: "Izany dia hilazana amin'ny olona rehetra fa mpianatro raha mifankatia" (Jaona 13,35). Avy amin'izany dia avy eo ny fanatsoahana fa ny hafa tsy mino, ary tsy afaka manao izany, raha tsy ampy ny fitiavana. Ny làlanao amin'ny finoana dia miankina amin'ny halehan'i Kristy izay hifampitondrantsika amin'ny fitiavana.

Ireo tenin'i Jesosy ireo (Jaona 13,35), tsy midika hoe hino izany ny hafa, fa ny fanekena azy ho azy ihany no manaraka an'i Jesosy, satria toa azy ihany ny fitiavana. Nasongadiny àry fa ny fiaraha-miasa amin'ny fitiavana dia ahafahana manondro ny hafa amin'i Kristy. Tsara izany! Iza no tsy te-hiditra? Na izany aza, tsy mazava amin'ny teniny fa ny finoana / famonjena ny hafa dia miankina amin'ny fatratra ny fifankatiavan'ny mpianany. Miantehitra amin'ity andiany ity, tsy ara-drariny ny milaza hevitra mifanohitra raha toa ka tsy manana fitiavana ny olona manaraka an'i Kristy, ny hafa dia tsy hanaiky izany ho toy izany ary noho izany dia tsy mino azy. Raha izany no izy, dia tsy ho mendri-pitokisana noho Andriamanitra isika. Ireo teny hoe "raha tsy mahatoky dia mijanona ho mahatoky" (2 Timoty 2,13). Ireo rehetra izay nino dia niaiky fa ny Fiangonana iray manontolo, toy ny mpikambana ao aminy tsirairay, dia voatazona mifanohitra sy tsy lavorary. Natoky ny Tompony izy ireo satria tamin'io fotoana io dia fantatr'izy ireo ny tsy fitovian'ny midera sy ireo nidera azy. Manontania fotsiny ny finoanao ary jereo raha tsy izany. Andriamanitra dia lehibe noho ny fijoroantsika ho vavolombelona momba ny tenany, mahatoky bebe kokoa noho isika Izy. Mazava ho azy fa tsy fialan-tsiny tokony hitoriana ireo tsy manam-pinoana ny fitiavan'i Kristy tonga lafatra.

quietism

Amin'ny faran'ny fantsom-pifandraisana izay ahitantsika ny valiny amin'ny fahanginan-tena, ny sasany dia niresaka ny olana sarotra nisy teo amin'ny Fanjakan'Andriamanitra efa nisy nefa tsy mbola nahavita ny fanjakany noho ny filazany fa tsy dia betsaka ny zavatra azo atao amin'izao fotoana izao. Ho azy ireo dia ho an'ny ho avy ihany ny voninahitra. I Kristy dia nahazo fandresena tamin'ny fandehan'ny asany teto an-tany, ary Izy irery ihany no hitondra izany amin'ny fahafenoany tanteraka. Miandry ny fiverenan'i Kristy isika amin'izao fotoana izao hanantonana antsika hanohitra ny lanitra, angamba taorian'ny taona vitsivitsy nanjaka teto an-tany. Raha ny kristiana dia efa nahazo tsodrano sasany eto sy ankehitriny, toy ny famelan-keloka ny ota, ny famoronana, anisan'izany ny natiora, dia nihoatra noho ny rehetra ny sisan-javatra ara-tsosialy, kolontsaina, siantifika ary toekarena amin'ny kolikoly sy ny ratsy. Izany rehetra izany dia tsy afaka ary tsy ho voavonjy. Raha jerena ny mandrakizay dia tsy natao ho fametrahana ny tsara daholo izany rehetra izany. Ny fanamelohana ihany no azo atolotra amin'ny alàlan'ny fahatezeran'Andriamanitra ary hanafarany tanteraka. Fa ny ankamaroan'ny olona dia tokony hafahana hiala amin'ity tontolo mpanota ity mba ho voavonjy, ary ny fomba fisarahana dia nampianarina indraindray io fomba fiasa mangina io. Araka izany, tsy maintsy miala amin'ny fanirian'ny tontolo eto amin'ity tontolo ity isika ary tsy miala amin'izany. Raha ny filazan'ny mpilalao hafa milamina dia ny tsy famoizam-po sy ny tsy fahampiana eto amin'ity tontolo ity dia mitarika amin'ny fanatsoahan-kevitra fa maro ny fomba hitazona ny tenanao ho tsy manimba, satria tsy misy ifandraisany amin'ny farany izany satria ny farany dia hatolotra ny fitsarana daholo. Ho an'ny sasany, ny fomba fiasa mandry sy mangina dia midika fa amin'ny Kristiana tsara indrindra dia tokony hanome ohatra ho an'ny tenany manokana na ho an'ny fiaraha-monina, esorina tsy ho amin'ny tontolo hafa. Ny fanamafisana eto dia matetika amin'ny fitondran-tena manokana sy ny fianakaviany ary ny fiangonana. Na izany aza, ny ezaka mivantana mba hampisy hery na fanovana fiovana ivelan'ny vondrom-piarahamonina Kristiana dia ny ankamaroan'ny fiheverana ho manimba ny finoana, na dia meloka aza indraindray. Inoana fa ny fampiasa mivantana amin ’ny kolontsaina manodidina izay latsaka amin'ny tsy finoana dia hanjary hifandefitra ihany ary amin'ny tsy fahombiazana. Noho izany, ny fanoloran-tena manokana sy ny fahadiovan'ny fitondran-tena no olana lehibe indrindra.

Araka io famakiana finoana io, ny faran'ny tantara dia matetika hita fa ny faran'ny famoronana. Dia ho voasingotra io. Ny fisian'ny fotoana sy ny habaka dia tsy hisy intsony. Ny sasany, izany hoe ireo mpino, dia ho maivamaivana amin'ity fizotran-javatra ity ary hitarika ho amin'ny lavorary sy madio ary ara-panahy ny fisianana mandrakizay sy any an-danitra, ary samy maneho ny fironana izy ireo. Maromaro ny fahasamihafana sy toerana eo anelanelan'ny fiangonana. Ny ankamaroany anefa, mifindra any amin'ny toerana somary an-tsokosoko io ary mirona amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny iray. Ny toeran'ny triumphalista dia mitaky ny hiangaviana amin'ny olona manana endrika tomombana be sy “tonga lafatra”, raha toa kosa ny mpanginana no mahita ny fangatahany lehibe indrindra eo amin'ireo pessimista na "realista". Fa averiko indray, ireo dia generalisation mahatsikaiky tsy miresaka amina vondrona iray manokana izay mifanandrify amin'ny iray na iray hafa. Ireto avy ireo fironana izay miezaka amin'ny fomba iray hafa hanamora ny olana manahirana ny efa misy nefa mbola tsy hita tanteraka ny zava-misy sy ny zava-misy momba ny Fanjakan'Andriamanitra.

Safidy iray amin'ny fifandresena sy ny fahanginana

Na izany aza, misy toerany hafa izay mifanentana kokoa amin'ny fotopampianaran'ny Baiboly sy ny teôlôjia, izay tsy mandiso ny fiandohan'ny roa tonta, fa mihevitra ny fiheverana ny polarizera toy izany ho diso, satria tsy manao ny rariny izany amin'ny fiheverana tanteraka ny fanambarana ao amin'ny Baiboly. Ny fifandimbiasan'ny triumphalista sy mangingina ary koa ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny mpitondra ny heviny, dia milaza fa ny fahamarinana saro-pady momba ny Fanjakan'Andriamanitra dia mitaky antsika hijoro amin'ilay lohahevitra mifanditra. Na Andriamanitra manao ny zava-drehetra irery na isika no tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana. Ireo fomba fijery roa ireo dia manome fahatsapana fa tokony hampahafantatra ny tenantsika ho mpikatroka isika na tokony hanana andraikitra somary mavitrika raha toa ka tsy te-hametraka toerana eo anelanelan'ny. Ny toeran'ny Baiboly momba ny efa misy nefa mbola tsy tanteraka tanteraka dia feno ny Fanjakan'Andriamanitra. Saingy tsy misy antony mahatonga ny fihenan-tsaina rehetra. Tsy resaka fanaovana fifandanjana na fitadiavana toerana antonony eo anelanelan'ny roa tonta. Tsy misy fifanolanana eo amin'ny ankehitriny sy ny ho avy. Fa kosa, hantsoina isika hiaina ao amin'izany efa tanteraka fa tsy mbola tonga lafatra eto ary ankehitriny. Miaina ao anatin'ny fanantenana isika amin'izao fotoana izao - - araka ny hitantsika tamin'ny tapany faharoa amin'ity andian-dahatsoratra ity - dia azo lazaina amin'ny endrika ara-panoharana miaraka amin'ilay teny lova. Ankehitriny isika dia miaina miaraka amin'ny fahatokisana fa fananana ny lovantsika, na dia mbola tsy afaka miditra amin'ny voany aza isika, ary handray anjara feno indray andro any. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka amin'ity andiany ity dia handinika bebe kokoa momba izay dia midika izany fa miaina ao an-tsaina eto ankehitriny ary amin'ny fanantenana ny fahavitan'ny fanjakan'Andriamanitra ho avy.    

avy amin'ny Dr. Gary Deddo


PDF Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 4)