Fomba tsara kokoa

343 fomba tsara kokoa Vao haingana dia nanontany ahy ny zanako vavy: "Ry Neny, misy fomba iray lehibe tokoa ve amin'ny hoditra hoditra"? Nihomehy aho. Fantany ny dikan'io teny io, kanefa dia tena nametraka fanontaniana tena izy momba ity saka ratsy ity. Matetika mazàna amin'ny fomba iray anaovana zavatra iray. Rehefa mikasika ny asa sarotra izany dia mino ny Amerikanina "mahay fahatsiarovana antitra Amerikanina". Avy eo isika dia manana ny cliché: "Ilaina ny renin'ny famoronana". Raha tsy nahomby ny andrana voalohany dia azonao antoka ny tenanao ary avelao ny hafa.

Rehefa nampianatra momba ny tenany sy ny fanaon ’Andriamanitra i Jesosy dia nanome fomba fijery vaovao ny zava-drehetra. Nasehony azy ireo fomba tsara kokoa, fomba iray fanahin'ny lalàna fa tsy ny taratasy (an'ny lalàna). Nasehony azy ireo ny fomba fitiavana fa tsy ny fomba fitsarana sy fanadinana. Izy no nitondra azy ireo (sy isika) fomba tsara kokoa.

Saingy tsy nahalala ny fomba hahatongavana amin'ny famonjena izy. Maro ny tantarany momba ny tsy fahatomomban'ny lalàna dia mampiseho fa iray ihany ny lalan'ny sasany. Ny lalan'ny famonjena ihany no lalana amin'ny alàlan'i Jesôsy - ary i Jesosy irery ihany. "Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana", hoy izy ao amin'ny Jaona 14,6. Tsy nisalasala izy fa tsy mila mitady olona hafa (Fandikana: Fiainana vaovao, 2002, manerana).

Hoy i Petera tamin'i Hannas, mpisoronabe, Kaiafa, Jaona, Alexander ary havana hafa an'ny mpisoronabe, fa tsy misy famonjena afa-tsy amin'i Jesosy. "Tsy misy anarana hafa rehetra any an-danitra azon'ny olona hiantsoana hovonjena" (Asan’ny Apostoly 4,12).

Namerimberina izany tao amin'ny taratasiny ho an'i Timoty i Paoly hoe: "Fa misy Andriamanitra tokana ary iray ny mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona: Ity dia Kristy Jesosy izay tonga olombelona" (1 Timoty 2,5). Mbola misy ihany anefa izay mitady tranga sy vahaolana hafa misafidy. "Inona? Tsy azonao atao ny milaza amiko fa fomba iray ihany. Te hanao ny fanapahan-kevitro manokana aho! »

Betsaka ny manandrana fivavahana hafa. Ny tondro atsinanana dia tena manokana. Ny sasany dia te hanana traikefa ara-panahy, fa raha tsy misy ny firafitry ny fiangonana. Ny sasany mitodika amin'ny asan'ny maizina. Ary avy eo misy ny kristiana mieritreritra fa tsy maintsy mihoatra ny fanorenan'ny finoana an'i Kristy irery ihany izy ireo. Io no antsoina hoe "Christ plus".
Angamba ny finoana tsotra, nefa tsy nanao na inona na inona ho famonjena, dia lalana mora ho an'ny sasany. Na mora mora. Na toa mora loatra ny miala amin'ilay mpangalatra eny amin'ny hazo fijaliana, izay nomena fangatahana tsotra mba hahatadidy an'i Jesosy. Azo atao ve ny mamafa firaketana olona mpanao heloka bevava izay manafintohina amin'ny hazo fijaliana amin'ny alàlan'ny fankatoavana tsotra fotsiny amin'ny vahiny iray manantona teo amin'ny hazo fijaliana? Ny finoan'ny ilay mpangalatra dia ampy ho an'i Jesosy. Tsy isalasalana fa nampanantena io lehilahy io ho mandrakizay ao amin'ny paradisa izy (Lioka 23: 42-43).

Nasehon'i Jesosy fa tsy mila mitady fomba hafa, safidy na fomba hafa hanodinana ny saka ohabolana fotsiny isika. Ny hany azontsika atao dia ny manaiky am-bava fa i Jesosy no Tompontsika ary mino amin'ny fontsika rehetra fa nanangana azy tamin'ny maty Andriamanitra ka hamonjy antsika (Romana 10: 9).

by Tammy Tkach


PDFFomba tsara kokoa