Lahatsoratra azo vakiana

Ny fahasoavan'Andriamanitra - tsara loatra ve ny ho marina?

Toa tena marina ilay izy, ka manomboka ny laza malaza ary fantatrao fa toa tsy dia tanterahina izany. Fa raha toa ka tonga amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tena marina izany. Na izany aza, misy ny olona manizingizina fa ny fahasoavana dia tsy azo atao ary mampiasa ny lalàna hialana amin'izay hitany fa fahazoan-dàlana hanota. Ny ezaka ataonao tamim-pahatsorana nefa diso dia toa endrika ara-dalàna omena ny olona ny herin'ny fahasoavana manova ...

Tsy irery i Jesosy

Nisy mpanakorontana iray maty teo amin'ny hazofijaliana teo amin'ny havoana misy manda any ivelan'i Jerosalema. Tsy irery izy. Tsy izy irery no nanakorontana tao Jerosalema tamin'ny andro lohataona. "Voombo miaraka nohomboana amin'i Kristy aho" hoy ny apostoly Paoly (Gal 2,20:2,20), saingy tsy i Paoly irery ihany. "Niara-maty tamin'i Kristy ianareo" hoy izy tamin'ny kristiana hafa (Kolosiana 6,4). "Halevina miaraka aminy isika," hoy izy tamin'ny Romanina (Romana). Inona no mihatra eto ...

Famindram-po ho an'ny rehetra

Rehefa nivory tany amin'ny fiangonana manerana an'i Amerika sy ny firenena hafa ny olona tamin'ny andro fisaonana, 14 septambra 2001, dia tonga nahare teny fampiononana, fampaherezana, ary fanantenana izy ireo. Saingy, maro amin'ireo mpitarika fiangonana kristiana mpandala ny nentin-drazana - manohitra ny fikasan'izy ireo hanome fanantenana ho an'ilay firenena malahelo - dia nampiely hafatra tsy an-kitsimpo izay niteraka fahavoazana, fahakiviana ary tahotra. Tena tokoa, ho an'ireo olona akaiky ny fanafihana ...

Teny manana fahefana

Tsy tadidiko intsony ny anaran'ilay sarimihetsika. Tsy tadidiko ny lalan'ny tantara na ny anaran'ireo mpisehatra. Fa tadidiko ny tranga iray. Ilay mahery fo dia nitsoaka avy amin'ny tobin'ny ady ary nisy ny miaramila nenjehin'ny tafika, nandositra nankany amin'ny tanàna akaiky iray. Rehefa nitady toerana hiafenana izy, dia niditra tao amin'ny teatra be olona ary nahita toerana tao. Nefa tsy ho ela ...

Afaka matoky ny Fanahy Masina ve ianao?

Ny iray tamin'ireo loholonay dia nilaza tamiko vao haingana fa ny antony lehibe nanaovana batisa azy 20 taona lasa izay dia satria te handray ny herin'ny Fanahy Masina izy mba hahafahany mandresy ny fahotany rehetra. Tsara ny faniriany, saingy somary miovaova ny fahalalany (mazava ho azy fa tsy misy manana fahatakarana lavorary, voavonjin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika, na eo aza ny tsy fitovian-kevitra ataontsika). Ny Fanahy Masina dia tsy zavatra tsotra izao "mihodina" ...

Andriamanitra mpanefy tanimanga

Tadidinao ve rehefa namadika ny sain'i Jeremia tamin'ny kapila an'ny mpanefy tanimanga (Jer. 18,2: 6-45,9)? Nampiasa ny sarin'ny mpanefy tanimanga sy tanimanga Andriamanitra, mba hampianarana lesona mampientanentana antsika. Ny hafatra mitovy toa izany izay mampiasa ny sarin'ny mpanefy tanimanga sy tanimanga dia hita ao amin'ny Isaia 64,7 sy 9,20 ary ao amin'ny Romana 21. Iray amin'ireo kaopy ankafiziko indrindra, izay matetika no misotro dite ao amin'ny birao, no ahitana sarin'ny fianakaviako. Raha mijery azy aho ...

Fomba tsara kokoa

Vao haingana dia nanontany ahy ny zanako vavy: "Ry Neny, misy fomba iray lehibe tokoa ve amin'ny hoditra hoditra"? Nihomehy aho. Fantany ny dikan'io teny io, kanefa dia tena nametraka fanontaniana tena izy momba ity saka ratsy ity. Matetika mazàna amin'ny fomba iray anaovana zavatra iray. Rehefa mikasika ny asa sarotra izany dia mino ny Amerikanina "mahay fahatsiarovana antitra Amerikanina". Avy eo dia manana ny cliché isika: "Ilana ny renin'ny ...

Miverena toy ny anao!

Nampiasa fomba fitenenana i Billy Graham handrisihana ny olona hanaiky ny fanavotana ananantsika ao amin'i Jesosy: Hoy izy hoe: "Ho tonga ihany ianao!" Mampahatsiahy fa mahita ny zava-drehetra Andriamanitra: ny tsara indrindra sy ratsy indrindra. ary mbola tia antsika izy. Ilay antso hoe "mba ho tonga tahaka anao ihany" dia taratry ny tenin'ny apostoly Paoly hoe: "Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nampahalemy antsika. Eny ary ...

Ny fahagagana momba ny nahaterahan'i Jesosy

“Azonao vakiana ve izany?” Nanontany ahy ilay mpizahatany, nanondro kintana volafotsy lehibe misy soratra latina hoe: “Hic de virgine Maria Jesus Christ natus est.” “Hiezaka aho,” hoy aho namaly ary nanandrana nandika azy io. mamoaka ny tanjaky ny latinako mahia: "Ity no nahaterahan'i Jesosy Maria Virjiny." "Ahoana ny hevitrao?" hoy ny fanontanian'ilay lehilahy. "Araka ny hevitrao?" Io no fitsidihako voalohany ny Masina ...

Nahoana i Jesosy no tsy maintsy maty?

Nahavokatra be ny asan'i Jesosy. Nampianatra izy ary nanasitrana an'arivony. Nahita mpihaino be dia be izy ary mety nisy fiantraikany lehibe kokoa. Afaka nahasitrana an'arivony maro kokoa izy raha nankany amin'ny Jiosy sy ny tsy Jiosy izay nonina tany amin'ny faritra hafa. Fa i Jesosy namela ny asany tsy ho ela. Afaka nisoroka ny fisamborana izy, fa nisafidy ny ho faty fa tsy nitory ...

Ny hoavy

Tsy misy amidy toy ny faminaniana. Marina ilay izy. Ny fiangonana na ny misiôna dia mety manana teolojia tsy misy saina, mpitondra hafahafa, ary fitsipika tsy misy dikany, fa manana sarintany, scissors ary vondron-gazety vitsivitsy izy ireo, miaraka amin'ny mpitory iray izay afaka maneho ny heviny amin'ny saina tsy miangatra. dia toa handefa vola kely aminy ny olona. Matahotra ny tsy fantatra ny olona ka fantany ny ...

Nahoana Andriamanitra no mampijaly ny Kristianina?

Amin'ny maha-mpanompon'i Jesosy Kristy antsika, dia matetika isika angatahana hanome fampiononana ny olona rehefa mandalo aretina isan-karazany. Amin'ny fotoanan'ny fijaliana dia asaina manolotra sakafo, fialofana na akanjo isika. Fa amin'ny fotoan'ny mijaly, ankoatry ny mangataka ny hamaha ny fahasahiranana ara-batana, indraindray isika dia asaina manazava hoe nahoana Andriamanitra no mamela ny Kristianina hijaly. Ity no fanontaniana sarotra hovaliana, indrindra fa rehefa ao ...

Inona no dikan'ny hoe ao amin'i Kristy?

Teny iray izay nohenoantsika taloha. Albert Schweitzer dia namariparitra fa “ao amin'i Kristy” ny maha-mistery fampianaran'ny apôstôly Paoly. Ary farany dia tsy maintsy nahalala i Schweitzer. Amin'ny teolojia malaza, mpitendry mozika ary dokotera manan-danja malaza, ny Alsatian dia iray tamin'ireo Alemà niavaka tamin'ny taonjato faha-20. Tamin'ny 1952 izy no nomena ny Loka Nobel. Ao amin'ny bokiny The Mysticism of the Apostol Paul, navoaka tamin'ny 1931, i Schweitzer dia nanaisotra ny ...

Aiza no misy an'i Jesosy?

Mivavaka amin'ny maty nitsangana tamin'ny maty izahay. Midika izany fa velona i Jesosy. Aiza anefa izy no mipetraka? Manana trano ve izy? Angamba izy mipetraka lavitra kokoa noho ny olona izay manolo-tena amin'ny trano fialofana. Angamba mipetraka amin'ny trano lehibe eo amin'ny zoron-trano ihany koa izy miaraka amin'ireo ankizy mpitaiza. Angamba mipetraka ao an-tranonao koa izy - tahaka ilay nandevina ny bozaka ny mpiara-monina tamin'izy narary. Azon’i Jesosy mihitsy aza ny mitafy ny akanjonao, toy ny fony ianao taloha…

Ny fahalalana an'i Jesoa Kristy

Betsaka ny olona mahalala ny anaran'i Jesosy ary mahafantatra betsaka momba ny fiainany. Mankalaza ny nahaterahany izy ireo ary mankalaza ny fahafatesany. Saingy lalina kokoa ny fahalalana ny Zanak'Andriamanitra. Fotoana fohy talohan'ny nahafatesany, dia nivavaka ho an'ny mpanara-dia azy i Jesosy hamonjy izao fahalalana izao: "Fa fiainana mandrakizay kosa izy ireo hahafantatra anao, ilay hany Andriamanitra tokana sady nirahanao, dia Jesosy Kristy" (Jn 17,3). I Paoly no nanoratra izao manaraka izao momba ny fahalalana an i Kristy: "Fa ny ahy ...

Ny hanoanana lalina ao anatintsika

"Ny olon-drehetra dia miandrandra anao ary omena sakafo amin'ny fotoana mety izy ireo. Manokatra ny tananao ianao ary mameno ny zavaboarinao ... ”(Salamo 145, 15-16 HFA). Indraindray aho mahatsapa mosary mikiakiaka ao anaty ao anaty. Amin'ny eritreritro dia miezaka ny tsy hiraharaha azy aho ary hanala azy mandritra ny fotoana kelikely. Saingy tampoka teo dia tonga indray izy. Miresaka momba ny faniriana, ilay faniriana ao anatintsika hahatakatra bebe kokoa ny halaliny, ny hiaka ...

Ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenan'i Jesoa Kristy

Ao amin'ny Asan’ny Apostoly 1,9 dia lazaina amintsika hoe: «Ary rehefa nilaza izany izy dia nakarina dia nisy rahona nitondra azy teo imason'izy ireo." Te hanontany fanontaniana tsotra eto aho: Nahoana? Fa maninona i Jesosy no nakana ny fomba toy izao? Saingy alohan'ny hahatongavantsika izany, dia vakintsika ny andininy telo manaraka: “Ary raha nijery azy ireo nankany an-danitra izy ireo, indro, nisy lehilahy roa nitafy akanjo fotsy. Hoy izy ireo: Ry lehilahy ...

Ny fiangonana

Sary ara-baiboly mahafinaritra iray dia miresaka ny Fiangonana amin'ny maha-ampakarin'i Kristy. Ny fanehoana an'ohatra amin'ny soratra masina isan-karazany, ao anatin'izany ny Tonon-kiran'ny Hira dia manondro azy io. Andininy iray lehibe dia ny Tonon-kiran'ny 2,10: 16-2,12, izay ilazan'ny malala ny ampakarina fa efa lasa ny fotoan'ny ririnina ary izao dia tonga ny fotoana hihira sy fifaliana (jereo koa ny Heb 2,16), ary ao koa izay lazain'ny ampakarina: Ny sakaizako dia ahy ary azy ”(Md.). Ny fiangonana dia samy ao ihany ...

Fahantrana sy fahalalahan-tanana

Ao amin'ny taratasin'i Paoly faharoa ho an'ny Korintiana, dia nanolotra fitantarana tsara momba ny fiantraikan'ny fanomezana fanomezana hafaliana ho an'ny fiainan'ny mpino amin'ny fomba azo ampiharina izy. «Nefa ampahafantarinay aminareo, ry rahalahy malala, ny fahasoavan’Andriamanitra izay omena ao amin’ireo vondron-tanàna Masedoniana» (2 Kôr 8,1). Tsy ny tatitry ny latsa fotsiny no nomen’i Paoly - fa iriny ho tonga any amin’ny fahasoavan’Andriamanitra ireo rahalahy sy anabavy tany Korinto amin’ny fomba mitovy amin’ny fiangonana tany Tesalonika ...

Ny filazantsara - fanambaram-pitiavan'Andriamanitra antsika

Betsaka ny Kristiana tsy dia tena mahazo antoka sy manahy momba izany, nefa mbola tia azy ireo ve Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Tsapan'izy ireo ny tsy fahombiazany, ny fahadisoany, ny ...

Fomba iray ihany?

Indraindray ny olona diso fanantenana amin'ny fampianarana kristiana fa ny famonjena dia tsy afaka amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy ihany. Ao amin'ny fiaraha-monina maro an'isa, ny fandeferana no andrasana, eny, ary ny foto-kevitra momba ny fahalalahana ara-pinoana (izay mamela ny fivavahana rehetra) indraindray diso izay diso amin'ny fomba izay ny fivavahana rehetra dia toa marina avokoa. Ny lalana rehetra dia mankany amin'Andriamanitra iray ihany, ny sasany dia milaza, toy ny hoe lasa daholo ary avy ...

Ny tontolon'ny fanahy

Mihevitra isika fa ny tontolontsika dia ara-batana, ara-materialy ary telo-refy. Mahazo izany isika amin'ny alàlan'ireo fahatsapana dimy mikasika ny fikasihana, ny fanandramana, ny fahitana, ny fofona ary ny fihainoana. Amin'ireo fahatsiarovan-tsaina sy ireo fitaovana ara-teknika izay nokasaintsika hanamafisana azy ireo dia afaka mandinika ny tontolo ara-batana isika ary mampiasa ny tombontsoany. Izy io no nitondra ny olombelona lavitra, ankehitriny. Ny zava-bita ara-tsiansa maoderina, ny teknolojia ...

Telo ao anaty

Telo ao anatin'ny firaisana izay lazain'ny Baiboly hoe "Andriamanitra" dia tsy midika hoe mpitovo iray amin'ny heviny hoe "antitra izay misy volo lava sy fotsy" izay antsoina hoe Andriamanitra. Ny Baiboly dia manaiky an'Andriamanitra izay namorona antsika ho firaisan'ny olona telo samy hafa na "samy hafa", dia ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny ray tsy zanakalahy ary ny zanaka tsy ray. Ny Fanahy Masina dia tsy ny ray na ny zanaka ...

Tsara loatra ny ho marina

Ny ankamaroan'ny Kristiana dia tsy mino ny filazantsara - mihevitra fa ny famonjena dia ho azo raha tsy mahazo izany amin'ny alalan'ny finoana sy ny fiainana tonga lafatra ara-moraly. "Tsy mahazo na inona na inona amin'ny fiainana ianao." "Raha toa tsy dia marina loatra, toa tsy marina izany." Ireo zava-misy fantatra momba ny fiainana ireo dia ampidirina imbetsaka ao amintsika tsirairay avy amin'ny alàlan'ny zavatra niainany manokana. Fa ny hafatra kristiana dia manohitra izany. The ...