fanomezana


Jesosy: Ny fandaharam-pamonjena tonga lafatra

Any amin’ny faran’ny Filazantsarany dia afaka mamaky ireto teny manaitra nataon’ny apostoly Jaona ireto ianao: “Ary Jesosy nanao famantarana maro hafa koa teo anatrehan’ny mpianany, izay tsy voasoratra amin’ity boky ity ... Heveriko fa tsy ho azon’izao tontolo izao ny boky tokony hosoratana” (Jaona 20,30:2; ).1,25). Mifototra amin’ireo fanehoan-kevitra ireo, ary raha jerena ny fahasamihafana misy eo amin’ireo filazantsara efatra, dia azo atao ny...

Andriamanitra koa dia tia ny tsy mino an'Andriamanitra

Isaky ny misy resaka finoana dia manontany tena aho hoe nahoana ny mpino no toa mahatsiaro ho sahirana. Toa mihevitra ny mpino fa efa nandresy tamin’ny ady hevitra ny tsy mino an’Andriamanitra raha tsy azon’ny mpino mandà izany. Ny tena zava-misy dia ny tsy mino an’Andriamanitra kosa dia mahita fa tsy azo atao ny manaporofo fa tsy misy Andriamanitra. Satria tsy afaka mandresy lahatra ny tsy mino an'Andriamanitra ny fisian'Andriamanitra ny mpino, ka...

Ny hoavy

Nichts verkauft sich so gut wie Prophezeiungen. Es ist wahr. Eine Kirche oder ein Missionswerk kann eine dämliche Theologie, einen komischen Leiter und unsinnig strikte Regeln haben, aber sie haben ein paar Weltkarten, eine Schere und einen Stapel von Zeitungen, zusammen mit einem Prediger, der sich halbwegs gut aus-drücken kann, dann, so scheint es, werden die Menschen ihnen eimerweise Geld schicken. Menschen fürchten sich vor dem Unbekannten und sie kennen die Zukunft…

Ny maha-Izy Azy ao amin'i Kristy

Ny ankamaroan'ny olona 50 taona mahery dia hahatsiaro an'i Nikita Khrushchev. Olona maro loko sy be tabataba izy, izay mpitarika ny Firaisana Sovietika teo aloha, dia nikapoka ny kirarony teo amin'ny lampihazo raha niresaka tamin'ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana. Nalaza koa izy tamin’ny fanambarana fa ny lehilahy voalohany teny amin’ny habakabaka, ilay mpanamory sambon-danitra rosianina Yuri Gagarin, dia “nankany amin’ny habakabaka fa tsy nahita an’Andriamanitra teo”. Raha ny momba an'i Gagarin ihany, tsy misy...

Hoy Jesosy: Izaho no fahamarinana

Mussten Sie schon einmal jemanden beschreiben, den Sie kennen, und hatten dabei Probleme, die richtigen Worte zu finden? Mir ist das schon passiert und ich weiss, dass es anderen ebenso erging. Wir alle haben Freunde oder Bekannte, deren Beschreibung schwer in Worte zu fassen ist. Jesus hatte keine Probleme damit. Er war stets klar und deutlich, selbst als es darum ging, die Frage „Wer bist du?“ zu beantworten. Eine Stelle mag ich besonders, wo er im Johannes-Evangelium…

Miverena toy ny anao!

Matetika i Billy Graham no nampiasa andian-teny mba hampirisihana ny olona hanaiky ny famonjena izay ananantsika ao amin’i Jesosy: “Avia tahaka ny maha-ianao anao!” Fampahatsiahivana izany fa hitan’Andriamanitra ny zava-drehetra: ny tsara indrindra sy ny ratsy indrindra ary mbola tia antsika Izy. Ny antso hoe “avia tahaka anareo” dia taratry ny tenin’ny apostoly Paoly manao hoe: “Fa fony mbola tsy nanam-pahalemana isika, dia maty hamonjy antsika tsy nanam-pinoana i Kristy. Zara raha maty izao...

Famindram-po ho an'ny rehetra

Rehefa amin'ny andro fisaonana, amin'ny 14. Tamin’ny 2001 Septambra , rehefa nivory tany amin’ireo fiangonana nanerana an’i Amerika sy tany amin’ny firenena hafa ny olona, ​​dia tonga nandre teny fampiononana, fankaherezana, fanantenana. Kanefa, mifanohitra amin’ny fikasan’izy ireo hitondra fanantenana ho an’ilay firenena ory, dia nisy mpitondra fiangonana kristiana mpandala ny nentin-drazana maromaro nampiely tsy nahy ny hafatra izay niteraka famoizam-po, fahakiviana ary tahotra. Anisan’izany ireo olona namoy havan-tiana tamin’ny fanafihana...

Ny fahasoavan'Andriamanitra - tsara loatra ve ny ho marina?

Toa tsara loatra raha marina izany, izany no fiandohan'ny fomba fiteny malaza ary fantatrao fa tsy azo inoana izany. Raha ny fahasoavan’Andriamanitra anefa no resahina dia marina tokoa izany. Na izany aza, ny olona sasany dia manizingizina fa tsy mety izany ny fahasoavana, ary mitodika amin'ny lalàna mba hialana amin'izay heveriny ho fahazoan-dàlana hanota. Ny ezak'izy ireo amin-kitsimpo nefa diso lalana dia endrika ara-dalàna izay mandroba ny olona amin'ny hery manovan'ny fahasoavana izay...

Nahoana Andriamanitra no mampijaly ny Kristianina?

Amin’ny maha-mpanompon’i Jesosy Kristy antsika, dia matetika isika no angatahina mba hanome fampiononana ho an’ny olona rehefa mandalo fahoriana isan-karazany. Amin'ny fotoan'ny fijaliana dia asaina manome sakafo, fialofana na fitafiana isika. Amin’ny fotoan’ny fijaliana anefa, ankoatra ny fangatahana fanamaivanana ny filana ara-batana, dia angatahina isika indraindray mba hanazavana ny antony amelan’Andriamanitra ny Kristianina hijaly. Fanontaniana sarotra valiana izany, indrindra rehefa ao anatin'ny fotoana...

Andriamanitra ao anaty boaty

Hast Du jemals geglaubt, Du hättest alles begriffen und später feststellen müssen, dass Du keine Ahnung hattest? Wie viele Probiere-es-selber-Projekte folgen dem alten Sprichwort Wenn alles andere nicht funktioniert, lies die Anleitungen? Ich hatte sogar noch Schwierigkeiten, nachdem ich die Anleitungen gelesen hatte. Manch-mal lese ich jeden Schritt sorgfältig durch, führe ihn aus, so wie ich ihn verstehe und fange wieder von vorne an, weil ich es nicht richtig hinbekam.…

Tsy irery i Jesosy

Nisy mpampianatra mpanakorontana iray novonoina teo amin’ny hazo fijaliana teo amin’ny havoana lo eo ivelan’i Jerosalema. Tsy irery izy. Tsy izy irery no mpanakorontana tao Jerosalema tamin’io andro lohataona io. “Voahombo niaraka tamin’i Kristy tamin’ny hazo fijaliana aho”, hoy ny nosoratan’ny apostoly Paoly (Gal 2,20), fa tsy i Paoly irery. “Niara-maty tamin’i Kristy ianareo”, hoy izy tamin’ny Kristianina hafa (Kol. 2,20). Nanoratra ho an’ny Romana izy hoe: “Nalevina niaraka taminy isika” (Rom 6,4). Was geht hier vor sich? Alle…

Ny fahalalana an'i Jesoa Kristy

Maro ny olona mahafantatra ny anaran’i Jesosy ary mahalala zavatra momba ny fiainany. Mankalaza ny nahaterahany sy mankalaza ny fahafatesany izy ireo. Mihalalina kokoa anefa ny fahalalana ny Zanak’Andriamanitra. Taloha kelin’ny nahafatesany, dia nivavaka ho an’ny mpanara-dia azy i Jesosy mba hahazo izao fahalalana izao: “Fa izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, ilay hany Andriamanitra marina, sy Jesosy Kristy, izay nirahinao.” ( Jaona 17,3). Paulus hat über die Erkenntnis Christi folgendes geschrieben: "Aber was mir Gewinn war, das…

Teny manana fahefana

Tsy tadidiko ny anaran'ilay sarimihetsika. Tsy tadidiko ny tantara na ny anaran'ireo mpilalao sarimihetsika. Tsaroako anefa ny seho iray. Nandositra ny tobin'ny POW ilay maherifo ary nanenjika mafy ny miaramila, nandositra nankany amin'ny tanàna iray teo akaiky teo. Naniry mafy ny hahita toerana hiafenana izy, ka nianjera tao amin'ny teatra feno olona ary nahita seza tao anatiny. Vetivety anefa dia lasa...

Andriamanitra tratranay: fitiavana velona

Rehefa anontaniana momba ny zavamananaina tranainy indrindra ny sasany, dia mety hanondro ny hazo kesika 10.000 40.000 taona any Tasmania na hazo kesika 200.000 taona any an-toerana. Ny hafa indray mety hieritreritra bebe kokoa momba ny bozaka an-dranomasina efa taona any amin’ny morontsirak’ireo Nosy Balearic any Espaina. Na dia efa antitra aza ireo zavamaniry ireo, dia misy zavatra tranainy kokoa - ary izany dia ilay Andriamanitra Mandrakizay nambara ao amin'ny Soratra Masina ho fitiavana velona. Amin'ny fitiavana dia miseho...

Andriamanitra dia ...

Wenn Sie Gott eine Frage stellen könnten; welche wäre es? Vielleicht eine "grosse": nach Ihrer Seinsbestimmung? Warum Menschen leiden müssen? Oder eine kleine, trotzdem drängende: Was ist aus meinem Hund geworden, der mir weggelaufen ist, als ich zehn war? Was wäre gewesen, wenn ich meine Jugendliebe geheiratet hätte? Warum hat Gott den Himmel blau gemacht? Vielleicht wollten Sie ihn aber auch einfach fragen: Wer bist du? oder Was bist du? oder Was willst du? Die Antwort…

Fomba iray ihany?

Indraindray ny olona dia tezitra amin'ny fampianarana kristiana fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany ny famonjena. Ao amin'ny fiaraha-monina misy antsika maro, ny fandeferana dia andrasana, na dia takiana aza, ary ny foto-kevitra momba ny fahalalahana ara-pivavahana (mamela ny fivavahana rehetra) dia diso hevitra indraindray midika fa ny fivavahana rehetra dia mitovy. Ny lalana rehetra dia mitondra mankany amin’Andriamanitra iray ihany, hoy ny sasany, toy ny nandehanany rehetra sy avy any amin’ny toerana halehany...

Ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenan'i Jesoa Kristy

Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 1,9 Izao no voalaza amintsika: “Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nakarina, ary nisy rahona nanala azy tsy ho eo imason’ny masony.” Fanontaniana tsotra no tiako apetraka amin’izao fotoana izao: nahoana? Nahoana i Jesosy no nesorina tamin’izany fomba izany? Alohan’ny hahatongavantsika amin’izany anefa, dia andeha hovakiantsika ireto andininy telo manaraka ireto: “Ary raha nijery an’i Jesosy niakatra ho any an-danitra izy ireo, dia, indreo, nisy roa lahy niakanjo akanjo fotsy teo aminy. Hoy izy ireo: Ry lehilahy Galilia, inona...

Fiainana miaraka amin'Andriamanitra

“Avia fotsiny tahaka anao!” Fampahatsiahivana izany fa hitan’Andriamanitra ny zava-drehetra: ny tsara indrindra sy ny ratsy indrindra, ary mbola tia antsika Izy. Ny antso ho tonga tahaka anao dia taratry ny tenin’ny apostoly Paoly ao amin’ny Romana manao hoe: “Fa fony mbola tsy nanam-pahalemana isika, dia maty hamonjy antsika tamin’ny ratsy fanahy Kristy. Ankehitriny dia zara raha misy maty noho ny amin'ny marina; mety hanao vivery ny ainy izy noho ny soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika...

Niorina tamin'ny famindram-po

Mitondra any amin’Andriamanitra ve ny lalana rehetra? Misy mihevitra fa ny fivavahana rehetra dia miovaova amin'ny foto-kevitra iray ihany - manao izao na izao dia mankany an-danitra. Raha vao jerena dia toa izany. Ny Hindoisma dia mampanantena ny firaisan'ny mpino amin'ny Andriamanitra tsy manam-paharoa. Ny fanatrarana ny Nirvana dia mitaky asa tsara mandritra ny fahaterahana indray. Ny Bodisma, izay mampanantena ihany koa ny nirvana, dia mitaky ny fahamarinana efatra mendri-kaja sy ny lalana mivalo mamakivaky ny maro...

Tsy mitsahatra tia antsika mihitsy Andriamanitra!

Fantatrao ve fa ny ankamaroan’ny olona mino an’Andriamanitra dia sahirana amin’ny finoana fa tia azy ireo Andriamanitra? Mora ny mahita an’Andriamanitra ho Mpamorona sy Mpitsara ny olona, ​​nefa sarotra be ny mahita an’Andriamanitra ho Ilay tia azy sy mikarakara azy ireo. Fa ny marina dia ilay Andriamanitsika be fitiavana sy mahaforona ary lavorary tsy manam-petra dia tsy mamorona na inona na inona mifanohitra amin’ny tenany, izay mifanohitra amin’ny tenany. Ny zavatra rehetra noforonin'Andriamanitra...

Tantaran'i Jeremy

Jeremy dia teraka niaraka tamin'ny vatana simba, ny saina miadana, ary ny aretina mitaiza, izay nahafaty tsikelikely ny fiainany tamin'ny fahatanorany. Na izany aza, niezaka nanome azy fiainana ara-dalàna araka izay azo atao ny ray aman-dreniny ka nandefa azy tany amin'ny sekoly tsy miankina. Tao amin’ny kilasy faharoa ihany i Jeremy, tamin’izy 12 taona. Matetika no kivy taminy i Doris Miller, mpampianatra azy. Nifindra teo amin’ny sezany izy ary...

Teraka ho faty

Ny finoana kristiana dia manambara ny hafatra fa tamin’ny fotoana voatondro dia tonga nofo teo amin’ny toerana voatondro mialoha ny Zanak’Andriamanitra ary nonina teo anivontsika olombelona. Nanana toetra niavaka i Jesosy, hany ka nisy mihitsy aza nisalasala ny amin’ny maha-olombelona azy. Na izany aza, ny Baiboly dia nanantitrantitra imbetsaka fa Andriamanitra tao amin'ny nofo - naterak'ny vehivavy - dia tena olombelona, ​​izany hoe, ankoatra ny fahotantsika, dia nitovy amintsika tamin'ny lafiny rehetra Izy (Jao. 1,14; Gal 4,4; FIL 2,7; Hebreo

Ny Fanahy Masina

Ny Fanahy Masina dia manana ny toetran'Andriamanitra, mitovy amin'Andriamanitra, ary manao zavatra izay Andriamanitra irery ihany no manao. Sahala amin’Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia masina — masina tokoa ka ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina dia fahotana tahaka ny amin’ny Zanak’Andriamanitra (Heb. 10,29). Ny fitenenan-dratsy, ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina, dia fahotana tsy azo avela (Mat2,32). Dies bedeutet, dass der Geist von Natur aus heilig ist und ihm, nicht wie beim Tempel, eine Heiligkeit zugesprochen wurde. Wie Gott…

Mbola tia anao ve Andriamanitra?

Fantatrao ve fa Kristianina maro no miaina isan’andro nefa tsy mahazo antoka fa mbola tia azy ireo Andriamanitra? Manahy izy ireo sao handroaka azy ireo Andriamanitra, ary ratsy kokoa aza fa efa noroahiny izy ireo. Angamba ianao manana izany tahotra izany. Nahoana araka ny eritreritrao no manahy mafy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny hoe manao ny marina amin'ny tenany izy ireo. Fantatr’izy ireo fa mpanota izy ireo. Fantatr’izy ireo ny tsy fahombiazany, ny fahadisoany,...