Lahatsoratra azo vakiana

Tsara loatra ny ho marina

Ny ankamaroan'ny Kristiana dia tsy mino ny filazantsara - mihevitra fa ny famonjena dia ho azo raha tsy mahazo izany amin'ny alalan'ny finoana sy ny fiainana tonga lafatra ara-moraly. "Tsy mahazo na inona na inona amin'ny fiainana ianao." "Raha toa tsy dia marina loatra, toa tsy marina izany." Ireo zava-misy fantatra momba ny fiainana ireo dia ampidirina imbetsaka ao amintsika tsirairay avy amin'ny alàlan'ny zavatra niainany manokana. Fa ny hafatra kristiana dia manohitra izany. The ...

Hoy Jesosy: Izaho no fahamarinana

Ianao ve tsy maintsy nitantara olona fantatrao ary niady mafy mba hahita ireo teny tsara? Efa tonga tamiko izany ary fantatro fa nahatsapa toy izany ihany koa ny hafa. Manana namana na olom-pantatra daholo isika izay ny nofariparitan'izy ireo sarotra. Jesosy dia tsy nanana olana tamin'izany. Mazava foana izy na dia rehefa misy hamaly ilay fanontaniana hoe "Iza ianao?" Tiako manokana ny toerana iray izay ...

Ny hanoanana lalina ao anatintsika

"Ny olon-drehetra dia miandrandra anao ary omena sakafo amin'ny fotoana mety izy ireo. Manokatra ny tananao ianao ary mameno ny zavaboarinao ... ”(Salamo 145, 15-16 HFA). Indraindray aho mahatsapa mosary mikiakiaka ao anaty ao anaty. Amin'ny eritreritro dia miezaka ny tsy hiraharaha azy aho ary hanala azy mandritra ny fotoana kelikely. Saingy tampoka teo dia tonga indray izy. Miresaka momba ny faniriana, ilay faniriana ao anatintsika hahatakatra bebe kokoa ny halaliny, ny hiaka ...

Ny tontolon'ny fanahy

Mihevitra isika fa ny tontolontsika dia ara-batana, ara-materialy ary telo-refy. Mahazo izany isika amin'ny alàlan'ireo fahatsapana dimy mikasika ny fikasihana, ny fanandramana, ny fahitana, ny fofona ary ny fihainoana. Amin'ireo fahatsiarovan-tsaina sy ireo fitaovana ara-teknika izay nokasaintsika hanamafisana azy ireo dia afaka mandinika ny tontolo ara-batana isika ary mampiasa ny tombontsoany. Izy io no nitondra ny olombelona lavitra, ankehitriny. Ny zava-bita ara-tsiansa maoderina, ny teknolojia ...

Fomba iray ihany?

Indraindray ny olona diso fanantenana amin'ny fampianarana kristiana fa ny famonjena dia tsy afaka amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy ihany. Ao amin'ny fiaraha-monina maro an'isa, ny fandeferana no andrasana, eny, ary ny foto-kevitra momba ny fahalalahana ara-pinoana (izay mamela ny fivavahana rehetra) indraindray diso izay diso amin'ny fomba izay ny fivavahana rehetra dia toa marina avokoa. Ny lalana rehetra dia mankany amin'Andriamanitra iray ihany, ny sasany dia milaza, toy ny hoe lasa daholo ary avy ...

Ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenan'i Jesoa Kristy

Ao amin'ny Asan’ny Apostoly 1,9 dia lazaina amintsika hoe: «Ary rehefa nilaza izany izy dia nakarina dia nisy rahona nitondra azy teo imason'izy ireo." Te hanontany fanontaniana tsotra eto aho: Nahoana? Fa maninona i Jesosy no nakana ny fomba toy izao? Saingy alohan'ny hahatongavantsika izany, dia vakintsika ny andininy telo manaraka: “Ary raha nijery azy ireo nankany an-danitra izy ireo, indro, nisy lehilahy roa nitafy akanjo fotsy. Hoy izy ireo: Ry lehilahy ...

Andriamanitra ao anaty boaty

Efa noheverinao ve fa takatra ny zava-drehetra ary tsapanao taty aoriana fa tsy manana hevitra ianao? Firy ny tetikasa manandrana ny tenanao no manaraka ny doka taloha Raha tsy mandeha ny zavatra rehetra, vakio ny torolalana? Olana aza aho, rehefa avy namaky ny torolàlana. Indraindray mamaky ny dingana tsirairay aho, ka tanteraho rehefa azoko izany ary manomboka indray aho satria tsy manao izany tsara ...

Aiza no misy an'i Jesosy?

Mivavaka amin'ny maty nitsangana tamin'ny maty izahay. Midika izany fa velona i Jesosy. Aiza anefa izy no mipetraka? Manana trano ve izy? Angamba izy mipetraka lavitra kokoa noho ny olona izay manolo-tena amin'ny trano fialofana. Angamba mipetraka amin'ny trano lehibe eo amin'ny zoron-trano ihany koa izy miaraka amin'ireo ankizy mpitaiza. Angamba mipetraka ao an-tranonao koa izy - tahaka ilay nandevina ny bozaka ny mpiara-monina tamin'izy narary. Azon’i Jesosy mihitsy aza ny mitafy ny akanjonao, toy ny fony ianao taloha…

Tantaran'i Jeremy

Jeremy dia teraka niaraka tamin'ny vatana marefo, miadana ny saina, ary aretina mitaiza, tsy azo sitranina, izay namono tsikelikely ny fiainany manontolo. Na izany aza, ny ray aman-dreniny dia nanandrana ny hanome azy fiainana mahazatra araka izay azo atao ary noho izany dia nalefany tany amin'ny sekoly tsy miankina iray izy. Vao tamin’ny 12 taona i Jeremy dia tao amin’ny kilasy faharoa ihany. Ny mpampianatra azy, Doris Miller dia matetika tsy kivy taminy. Nandoka tamin'ny ...

Tsy misy Andriamanitra aminao

Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia nanao fitsapana be dia be mba hamerana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fisainana ara-moraly. Nofeheziny fa ny fitondran-tena tsara hisorohana ny sazy no endrika farany ambany manosika hanao ny tsara. Moa ve isika manova ny fitondran-tena mba hialana amin'ny fanasaziana? Toa izany ve ny fibebahana kristianina? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ireo fomba maro hitadiavana fampandrosoana? Betsaka ny kristianina ...

Ny hoavy

Tsy misy amidy toy ny faminaniana. Marina ilay izy. Ny fiangonana na ny misiôna dia mety manana teolojia tsy misy saina, mpitondra hafahafa, ary fitsipika tsy misy dikany, fa manana sarintany, scissors ary vondron-gazety vitsivitsy izy ireo, miaraka amin'ny mpitory iray izay afaka maneho ny heviny amin'ny saina tsy miangatra. dia toa handefa vola kely aminy ny olona. Matahotra ny tsy fantatra ny olona ka fantany ny ...

Tsy irery i Jesosy

Nisy mpanakorontana iray maty teo amin'ny hazofijaliana teo amin'ny havoana misy manda any ivelan'i Jerosalema. Tsy irery izy. Tsy izy irery no nanakorontana tao Jerosalema tamin'ny andro lohataona. "Voombo miaraka nohomboana amin'i Kristy aho" hoy ny apostoly Paoly (Gal 2,20:2,20), saingy tsy i Paoly irery ihany. "Niara-maty tamin'i Kristy ianareo" hoy izy tamin'ny kristiana hafa (Kolosiana 6,4). "Halevina miaraka aminy isika," hoy izy tamin'ny Romanina (Romana). Inona no mihatra eto ...

Inona no dikan'ny hoe ao amin'i Kristy?

Teny iray izay nohenoantsika taloha. Albert Schweitzer dia namariparitra fa “ao amin'i Kristy” ny maha-mistery fampianaran'ny apôstôly Paoly. Ary farany dia tsy maintsy nahalala i Schweitzer. Amin'ny teolojia malaza, mpitendry mozika ary dokotera manan-danja malaza, ny Alsatian dia iray tamin'ireo Alemà niavaka tamin'ny taonjato faha-20. Tamin'ny 1952 izy no nomena ny Loka Nobel. Ao amin'ny bokiny The Mysticism of the Apostol Paul, navoaka tamin'ny 1931, i Schweitzer dia nanaisotra ny ...

Mbola tia anao ve Andriamanitra?

Fantatrao ve fa kristiana maro no miaina isan'andro ary tsy tena mahazo antoka fa mbola tia azy ireo Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Fantatry ny tsy fahombiazany, ny ...

Andriamanitra mpanefy tanimanga

Tadidinao ve rehefa namadika ny sain'i Jeremia tamin'ny kapila an'ny mpanefy tanimanga (Jer. 18,2: 6-45,9)? Nampiasa ny sarin'ny mpanefy tanimanga sy tanimanga Andriamanitra, mba hampianarana lesona mampientanentana antsika. Ny hafatra mitovy toa izany izay mampiasa ny sarin'ny mpanefy tanimanga sy tanimanga dia hita ao amin'ny Isaia 64,7 sy 9,20 ary ao amin'ny Romana 21. Iray amin'ireo kaopy ankafiziko indrindra, izay matetika no misotro dite ao amin'ny birao, no ahitana sarin'ny fianakaviako. Raha mijery azy aho ...

Teny manana fahefana

Tsy tadidiko intsony ny anaran'ilay sarimihetsika. Tsy tadidiko ny lalan'ny tantara na ny anaran'ireo mpisehatra. Fa tadidiko ny tranga iray. Ilay mahery fo dia nitsoaka avy amin'ny tobin'ny ady ary nisy ny miaramila nenjehin'ny tafika, nandositra nankany amin'ny tanàna akaiky iray. Rehefa nitady toerana hiafenana izy, dia niditra tao amin'ny teatra be olona ary nahita toerana tao. Nefa tsy ho ela ...

Andriamanitra dia ...

Raha afaka mametraka fanontaniana amin'Andriamanitra ianao; iza izany? Angamba "lehibe": araka ny famaritana ny maha? Fa maninona ny olona no tsy maintsy mijaly? Na "kely" nefa mbola maika: Inona no nitranga tamin'ny alika nandositra ahy fony aho folo taona? Ahoana raha manambady ny fahazazako aho? Fa naninona no nataon'Andriamanitra ho manga ny lanitra? Na angamba ianao nanontany azy hoe: "Iza ianao?" na "Inona ianao?" na "Inona no tianao ...

Nahoana Andriamanitra no mampijaly ny Kristianina?

Amin'ny maha-mpanompon'i Jesosy Kristy antsika, dia matetika isika angatahana hanome fampiononana ny olona rehefa mandalo aretina isan-karazany. Amin'ny fotoanan'ny fijaliana dia asaina manolotra sakafo, fialofana na akanjo isika. Fa amin'ny fotoan'ny mijaly, ankoatry ny mangataka ny hamaha ny fahasahiranana ara-batana, indraindray isika dia asaina manazava hoe nahoana Andriamanitra no mamela ny Kristianina hijaly. Ity no fanontaniana sarotra hovaliana, indrindra fa rehefa ao ...

Ny Fanahy Masina - fiasa na toetra?

Ny Fanahy Masina dia matetika faritana amin'ny resaka fiasa, toy B. Herin 'Andriamanitra na eo aminy na fihetsika na feony. Moa ve izany fomba mety hamaritana ny saina? I Jesosy dia voalaza ihany koa fa ny herin'Andriamanitra (Fil 4,13:2,20), ny fisian'Andriamanitra (Gal 5,19:3,34), ny asan'Andriamanitra (Jaona) ary ny feon'Andriamanitra (Jaona). Fa ny an'i Jesosy kosa dia miresaka momba ny toetran'ny tena. Manoratra amin'ny Fanahy Masina koa ny Soratra Masina ...

Andriamanitra - fampidirana

Ho antsika kristianina, ny finoana lehibe indrindra indrindra dia hoe misy Andriamanitra. Amin'ny alàlan'ny "Andriamanitra" - tsy misy lahatsoratra, tsy misy fanampiny fanampiny - midika hoe Andriamanitry ny Baiboly izahay. Fanahy tsara sy mahery izay namorona ny zavatra rehetra, izay ao anatintsika, izany no ataontsika, dia ao amin'ny fiainantsika izany ary ao anatin'ny fiainantsika ary manome antsika mandrakizay amin'ny hatsarany. Amin'ny olombelona iray manontolo, tsy takatry ny sain'olombelona Andriamanitra. Saingy afaka manomboka isika: ...

Ny filazantsara - fanambaram-pitiavan'Andriamanitra antsika

Betsaka ny Kristiana tsy dia tena mahazo antoka sy manahy momba izany, nefa mbola tia azy ireo ve Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Tsapan'izy ireo ny tsy fahombiazany, ny fahadisoany, ny ...

Ny fahagagana amin'ny fahaterahana indray

Ka nateraka nateraka indray isika. Ianao sy ny tanjoko dia ny hiaina fiovana lehibe indrindra mety hitranga - fiainana ara-panahy. Nahary antsika Andriamanitra mba hahafahantsika mizara amin'ny toetrany masina. Ny Testamenta Vaovao milaza ny maha-andriamanitra masina azy toy ny solika iray izay manala ny fahalotoan'ny olombelona. Ary mila izany fanadiovana ara-panahy izany avokoa isika, satria fahadiovan'ny ota ho an'ny olona rehetra ...

Andriamanitra koa dia tia ny tsy mino an'Andriamanitra

Isaky ny toeran'ny adi-hevitra momba ny finoana dia manontany tena aho hoe maninona no toa ny mpino no mahatsapa fa misy tsy fatiantoka. Toa ireo mpino dia toa nilaza fa nahazo porofo ny atheista raha tsy hoe ny mpino dia nahomby tamin'ny fandavany azy ireo. Ny tena marina dia tsy afaka manaporofo fa tsy misy Andriamanitra. Satria tsy mino ny mpino tsy mino an'Andriamanitra ny fisian'Andriamanitra ...

Miverena toy ny anao!

Nampiasa fomba fitenenana i Billy Graham handrisihana ny olona hanaiky ny fanavotana ananantsika ao amin'i Jesosy: Hoy izy hoe: "Ho tonga ihany ianao!" Mampahatsiahy fa mahita ny zava-drehetra Andriamanitra: ny tsara indrindra sy ratsy indrindra. ary mbola tia antsika izy. Ilay antso hoe "mba ho tonga tahaka anao ihany" dia taratry ny tenin'ny apostoly Paoly hoe: "Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nampahalemy antsika. Eny ary ...