fanomezana


Fiainana miaraka amin'Andriamanitra

"Tongava fotsiny tahaka anao!" Fampahatsiahivana fa mahita ny zava-drehetra Andriamanitra: ny tsara indrindra sy ratsy indrindra nefa mbola tia antsika izy. Ny fiantsoana ho tonga tsotra fotsiny dia taratry ny tenin'ny apostoly Paoly ao amin'ny Romana: “Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nalehantsika. Ankehitriny dia saiky tsy misy olona maty noho ny marina; angamba noho ny mahasoa azy dia sahy mivavaka aminy. Fa Andriamanitra kosa dia maneho ny fitiavany ...

Telo ao anaty

Telo ao anatin'ny firaisana izay lazain'ny Baiboly hoe "Andriamanitra" dia tsy midika hoe mpitovo iray amin'ny heviny hoe "antitra izay misy volo lava sy fotsy" izay antsoina hoe Andriamanitra. Ny Baiboly dia manaiky an'Andriamanitra izay namorona antsika ho firaisan'ny olona telo samy hafa na "samy hafa", dia ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny ray tsy zanakalahy ary ny zanaka tsy ray. Ny Fanahy Masina dia tsy ny ray na ny zanaka ...

Tsy mitsahatra tia antsika mihitsy Andriamanitra!

Fantatrao ve fa ny ankamaroan'ny olona mino an'Andriamanitra dia sarotra ny mino fa tian'Andriamanitra izy ireo? Sarotra amin'ny olona ny maka sary an-tsaina ny hoe Andriamanitra mpamorona sy mpitsara, saingy sarotra tokoa ny mahita an'Andriamanitra ho tia sy mikarakara azy ireo. Saingy ny marina dia ilay Andriamanitra tsy manam-pitiavana sy mamorona ary tonga lafatra tsy mba mamorona zavatra mifanohitra Aminy, izany dia ny fanoherana ny Tenany. Izay rehetra ...

Hoy Jesosy: Izaho no fahamarinana

Ianao ve tsy maintsy nitantara olona fantatrao ary niady mafy mba hahita ireo teny tsara? Efa tonga tamiko izany ary fantatro fa nahatsapa toy izany ihany koa ny hafa. Manana namana na olom-pantatra daholo isika izay ny nofariparitan'izy ireo sarotra. Jesosy dia tsy nanana olana tamin'izany. Mazava foana izy na dia rehefa misy hamaly ilay fanontaniana hoe "Iza ianao?" Tiako manokana ny toerana iray izay ...

Matokia an'Andriamanitra

Ny finoana dia midika hoe "fahatokisana" fotsiny. Afaka matoky tanteraka an'i Jesoa amin'ny famonjena antsika isika. Ny Testamenta Vaovao dia milaza amintsika mazava fa tsy voamarina amin'ny zavatra rehetra azontsika atao isika fa amin'ny fahatokisana an'i Kristy, Zanak'Andriamanitra. Ny apostoly Paoly dia nanoratra hoe: "Koa ankehitriny dia mino isika fa ny olona dia tsy misy asan'ny lalàna, fa amin'ny finoana ihany" (Romana 3,28). Tsy miankina amintsika velively ny famonjena ...

Ny fahagagana momba ny nahaterahan'i Jesosy

“Azonao vakiana ve izany?” Nanontany ahy ilay mpizahatany, nanondro kintana volafotsy lehibe misy soratra latina hoe: “Hic de virgine Maria Jesus Christ natus est.” “Hiezaka aho,” hoy aho namaly ary nanandrana nandika azy io. mamoaka ny tanjaky ny latinako mahia: "Ity no nahaterahan'i Jesosy Maria Virjiny." "Ahoana ny hevitrao?" hoy ny fanontanian'ilay lehilahy. "Araka ny hevitrao?" Io no fitsidihako voalohany ny Masina ...

Niorina tamin'ny famindram-po

Moa ve ny lalana rehetra mankany amin'Andriamanitra? Misy ny mino fa ny fivavahana rehetra dia miovaova ny lohahevitra iray ihany - ataovy izany na mankany an-danitra. Raha vao zatra manomboka dia toy io ilay izy. Ny Hindoa dia nampanantena ny firaisan'ny mpino iray amin'andriamanitra tsy mitovy. Ny fidirana amin'ny nirvana dia mitaky asa tsara mandritra ny fahaterahana marobe. Ny Buddhisme, izay mampanantena ihany koa nirvana, dia mangataka ny fahamarinana efatra lehibe sy ny lalana valo valo

Inona no dikan'ny hoe ao amin'i Kristy?

Teny iray izay nohenoantsika taloha. Albert Schweitzer dia namariparitra fa “ao amin'i Kristy” ny maha-mistery fampianaran'ny apôstôly Paoly. Ary farany dia tsy maintsy nahalala i Schweitzer. Amin'ny teolojia malaza, mpitendry mozika ary dokotera manan-danja malaza, ny Alsatian dia iray tamin'ireo Alemà niavaka tamin'ny taonjato faha-20. Tamin'ny 1952 izy no nomena ny Loka Nobel. Ao amin'ny bokiny The Mysticism of the Apostol Paul, navoaka tamin'ny 1931, i Schweitzer dia nanaisotra ny ...

Fahantrana sy fahalalahan-tanana

Ao amin'ny taratasin'i Paoly faharoa ho an'ny Korintiana, dia nanolotra fitantarana tsara momba ny fiantraikan'ny fanomezana fanomezana hafaliana ho an'ny fiainan'ny mpino amin'ny fomba azo ampiharina izy. «Nefa ampahafantarinay aminareo, ry rahalahy malala, ny fahasoavan’Andriamanitra izay omena ao amin’ireo vondron-tanàna Masedoniana» (2 Kôr 8,1). Tsy ny tatitry ny latsa fotsiny no nomen’i Paoly - fa iriny ho tonga any amin’ny fahasoavan’Andriamanitra ireo rahalahy sy anabavy tany Korinto amin’ny fomba mitovy amin’ny fiangonana tany Tesalonika ...

Ny Fanahy Masina - fiasa na toetra?

Ny Fanahy Masina dia matetika faritana amin'ny resaka fiasa, toy B. Herin 'Andriamanitra na eo aminy na fihetsika na feony. Moa ve izany fomba mety hamaritana ny saina? I Jesosy dia voalaza ihany koa fa ny herin'Andriamanitra (Fil 4,13:2,20), ny fisian'Andriamanitra (Gal 5,19:3,34), ny asan'Andriamanitra (Jaona) ary ny feon'Andriamanitra (Jaona). Fa ny an'i Jesosy kosa dia miresaka momba ny toetran'ny tena. Manoratra amin'ny Fanahy Masina koa ny Soratra Masina ...

Andriamanitra ao anaty boaty

Efa noheverinao ve fa takatra ny zava-drehetra ary tsapanao taty aoriana fa tsy manana hevitra ianao? Firy ny tetikasa manandrana ny tenanao no manaraka ny doka taloha Raha tsy mandeha ny zavatra rehetra, vakio ny torolalana? Olana aza aho, rehefa avy namaky ny torolàlana. Indraindray mamaky ny dingana tsirairay aho, ka tanteraho rehefa azoko izany ary manomboka indray aho satria tsy manao izany tsara ...

Fomba iray ihany?

Indraindray ny olona diso fanantenana amin'ny fampianarana kristiana fa ny famonjena dia tsy afaka amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy ihany. Ao amin'ny fiaraha-monina maro an'isa, ny fandeferana no andrasana, eny, ary ny foto-kevitra momba ny fahalalahana ara-pinoana (izay mamela ny fivavahana rehetra) indraindray diso izay diso amin'ny fomba izay ny fivavahana rehetra dia toa marina avokoa. Ny lalana rehetra dia mankany amin'Andriamanitra iray ihany, ny sasany dia milaza, toy ny hoe lasa daholo ary avy ...

Tsy misy Andriamanitra aminao

Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia nanao fitsapana be dia be mba hamerana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fisainana ara-moraly. Nofeheziny fa ny fitondran-tena tsara hisorohana ny sazy no endrika farany ambany manosika hanao ny tsara. Moa ve isika manova ny fitondran-tena mba hialana amin'ny fanasaziana? Toa izany ve ny fibebahana kristianina? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ireo fomba maro hitadiavana fampandrosoana? Betsaka ny kristianina ...

Teny manana fahefana

Tsy tadidiko intsony ny anaran'ilay sarimihetsika. Tsy tadidiko ny lalan'ny tantara na ny anaran'ireo mpisehatra. Fa tadidiko ny tranga iray. Ilay mahery fo dia nitsoaka avy amin'ny tobin'ny ady ary nisy ny miaramila nenjehin'ny tafika, nandositra nankany amin'ny tanàna akaiky iray. Rehefa nitady toerana hiafenana izy, dia niditra tao amin'ny teatra be olona ary nahita toerana tao. Nefa tsy ho ela ...

Fomba tsara kokoa

Vao haingana dia nanontany ahy ny zanako vavy: "Ry Neny, misy fomba iray lehibe tokoa ve amin'ny hoditra hoditra"? Nihomehy aho. Fantany ny dikan'io teny io, kanefa dia tena nametraka fanontaniana tena izy momba ity saka ratsy ity. Matetika mazàna amin'ny fomba iray anaovana zavatra iray. Rehefa mikasika ny asa sarotra izany dia mino ny Amerikanina "mahay fahatsiarovana antitra Amerikanina". Avy eo dia manana ny cliché isika: "Ilana ny renin'ny ...

Tsy irery i Jesosy

Nisy mpanakorontana iray maty teo amin'ny hazofijaliana teo amin'ny havoana misy manda any ivelan'i Jerosalema. Tsy irery izy. Tsy izy irery no nanakorontana tao Jerosalema tamin'ny andro lohataona. "Voombo miaraka nohomboana amin'i Kristy aho" hoy ny apostoly Paoly (Gal 2,20:2,20), saingy tsy i Paoly irery ihany. "Niara-maty tamin'i Kristy ianareo" hoy izy tamin'ny kristiana hafa (Kolosiana 6,4). "Halevina miaraka aminy isika," hoy izy tamin'ny Romanina (Romana). Inona no mihatra eto ...

Ny hanoanana lalina ao anatintsika

"Ny olon-drehetra dia miandrandra anao ary omena sakafo amin'ny fotoana mety izy ireo. Manokatra ny tananao ianao ary mameno ny zavaboarinao ... ”(Salamo 145, 15-16 HFA). Indraindray aho mahatsapa mosary mikiakiaka ao anaty ao anaty. Amin'ny eritreritro dia miezaka ny tsy hiraharaha azy aho ary hanala azy mandritra ny fotoana kelikely. Saingy tampoka teo dia tonga indray izy. Miresaka momba ny faniriana, ilay faniriana ao anatintsika hahatakatra bebe kokoa ny halaliny, ny hiaka ...

Nahoana i Jesosy no tsy maintsy maty?

Nahavokatra be ny asan'i Jesosy. Nampianatra izy ary nanasitrana an'arivony. Nahita mpihaino be dia be izy ary mety nisy fiantraikany lehibe kokoa. Afaka nahasitrana an'arivony maro kokoa izy raha nankany amin'ny Jiosy sy ny tsy Jiosy izay nonina tany amin'ny faritra hafa. Fa i Jesosy namela ny asany tsy ho ela. Afaka nisoroka ny fisamborana izy, fa nisafidy ny ho faty fa tsy nitory ...

Ny fahalalana an'i Jesoa Kristy

Betsaka ny olona mahalala ny anaran'i Jesosy ary mahafantatra betsaka momba ny fiainany. Mankalaza ny nahaterahany izy ireo ary mankalaza ny fahafatesany. Saingy lalina kokoa ny fahalalana ny Zanak'Andriamanitra. Fotoana fohy talohan'ny nahafatesany, dia nivavaka ho an'ny mpanara-dia azy i Jesosy hamonjy izao fahalalana izao: "Fa fiainana mandrakizay kosa izy ireo hahafantatra anao, ilay hany Andriamanitra tokana sady nirahanao, dia Jesosy Kristy" (Jn 17,3). I Paoly no nanoratra izao manaraka izao momba ny fahalalana an i Kristy: "Fa ny ahy ...

Jesosy: Ny fandaharam-pamonjena tonga lafatra

Any amin'ny faran'ny Filazantsarany dia azonao atao izao mamaky ireto fanehoan-kevitra mahavariana nataon'ny Apôstôly John ireto: "Jesosy dia nanao famantarana maro hafa koa teo imason'ny mpianany izay tsy voasoratra amin'ity boky ity ... Fa raha ny iray kosa no hosoratana tsirairay, Heveriko fa tsy ho takatr'izao tontolo izao ny boky mila soratana ”(Jo 20,30:21,25;). Miorina amin'ireto fanehoan-kevitra ireto sy amin'ny fiheverana ny fahasamihafana misy eo amin'ny Evanjely efatra ...

Miverena toy ny anao!

Nampiasa fomba fitenenana i Billy Graham handrisihana ny olona hanaiky ny fanavotana ananantsika ao amin'i Jesosy: Hoy izy hoe: "Ho tonga ihany ianao!" Mampahatsiahy fa mahita ny zava-drehetra Andriamanitra: ny tsara indrindra sy ratsy indrindra. ary mbola tia antsika izy. Ilay antso hoe "mba ho tonga tahaka anao ihany" dia taratry ny tenin'ny apostoly Paoly hoe: "Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nampahalemy antsika. Eny ary ...

Manatanteraka ny lalàna

"Fahasoavana madio dia tena voavonjy ianao. Ny tenanao dia tsy mahavita na inona na inona, fa manaiky amim-pahatokiana izay omen'Andriamanitra anao. Tsy nahavita an'izany tamin'ny fanaovana zavatra ianao; satria tsy tian'Andriamanitra hahita ny zava-bitany eo alohany ny olona rehetra ”(Efesiana 2,8-9 GN). Nanoratra i Paoly hoe: "Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana; koa ankehitriny dia tanteraka ny fitiavana ny lalàna »(Rom 13,10 Zurich Bible). Mahaliana fa avy amin'ny ...

Ny maha-Izy Azy ao amin'i Kristy

Ny ankamaroan'ireo izay mihoatra ny 50 mahery dia hahatsiaro an'i Nikita Khrushchev. Lehilahy manana loko marevaka sy mahery vaika izay, tamin'ny maha-mpitarika ny Firaisana Sovietika teo aloha, no nitifitra ny kirarony teo amin'ny podium izy rehefa niresaka tamin'ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana. Fantatra ihany koa izy raha ny fanazavany fa ny olombelona voalohany tany anaty habakabaka, ilay cosmonaut Rosiana Yuri Gagarin dia "nitsambikina tao anaty habakabaka fa tsy nahita andriamanitra tao". Ny amin'i Gagarin tenany ...

Ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenan'i Jesoa Kristy

Ao amin'ny Asan’ny Apostoly 1,9 dia lazaina amintsika hoe: «Ary rehefa nilaza izany izy dia nakarina dia nisy rahona nitondra azy teo imason'izy ireo." Te hanontany fanontaniana tsotra eto aho: Nahoana? Fa maninona i Jesosy no nakana ny fomba toy izao? Saingy alohan'ny hahatongavantsika izany, dia vakintsika ny andininy telo manaraka: “Ary raha nijery azy ireo nankany an-danitra izy ireo, indro, nisy lehilahy roa nitafy akanjo fotsy. Hoy izy ireo: Ry lehilahy ...