Hevitra avy amin'i Joseph Tkach

Mamofona ny rivotra

fehezo ny rivotra Taona vitsivitsy lasa izay, mpanao hatsikana improvisation izay malaza amin'ny fanamarihana nataony tsara nankalaza ny faha-91 taonany. Nahatonga ny namany rehetra sy ny havany niaraka taminy ihany koa ny hetsika ary natrehan'ireo mpanangom-baovao ihany koa. Nandritra ny dinidinika tamina fety, ilay fanontaniana tena faran'izay be sy lehibe indrindra ho azy dia: "Iza na inona no tianao lazaina amin'ny fiainanao lava indrindra?" Namaly ilay mpanao hatsikana tsy nisalasala: "Fofonaina!" Iza no tsy hitovy hevitra?

Azontsika atao ny milaza zavatra mitovy amin'ny heviny ara-panahy. Tahaka ny fofonain'ny rivotra, ny fiainana ara-panahy rehetra dia miankina amin'ny Fanahy Masina na ny "fofonaina" ihany. Ny teny grika hoe fanahy dia "pneuma", izay azo adika hoe rivotra na fofonaina.
The ...

Vakio bebe kokoa ➜

Tsy mitsahatra tia antsika mihitsy Andriamanitra!

Andriamanitra 300 tsy ajanona mihitsy ny fitiavana antsika

Fantatrao ve fa ny ankamaroan'ny olona mino an'Andriamanitra dia sarotra ny mino fa tian'Andriamanitra izy ireo? Sarotra amin'ny olona ny maka sary an-tsaina ny hoe Andriamanitra mpamorona sy mpitsara, saingy sarotra tokoa ny mahita an'Andriamanitra ho tia sy mikarakara azy ireo. Saingy ny marina dia ilay Andriamanitra tsy manam-pitiavana sy mamorona ary tonga lafatra tsy mba mamorona zavatra mifanohitra aminy, izany hoe mifanohitra amin'ny Tenany. Ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra dia tsara, fisehoana tonga lafatra eo amin'ny tontolon'ny fahalavorariany, ny famoronana ary ny fitiavany. Na aiza na aiza hitantsika ny mifanohitra amin'izany - ny fankahalana, ny fitiavan-tena, ny fitiavan-tena, ny tahotra sy ny tahotra - tsy izany no namoronan'Andriamanitra azy.

Inona no ratsy ...

Vakio bebe kokoa ➜

Miaraka amin'ny fo vaovao amin'ny taom-baovao!

331 miaraka am-po vaovao ao anatin'ny taom-baovao John Bell dia nanana safidy hanao zavatra izay antenaina tsy ho vitantsika ny ankamaroan'ny hoe: nitazona ny fony teo am-pelatanany izy. Roa taona lasa izay, nandalo fiovam-po izy izay nahomby. Noho ny fandaharan'asa Fankasitrahana tao amin'ny Foibem-pitsaboana tao Baylor University tao Dallas, dia afaka nihazona ny fony izy izay efa nahavelona azy nandritra ny 70 taona talohan'ny nilana soloina. Ity tantara mahagaga ity dia mampatsiahy ahy ny fiovan'ny foko. Tsy famindrana fo “ara-batana” izany - izay rehetra manaraka an'i Kristy dia nahatsapa ny dikan-javatra ara-panahy tamin'ity dingana ity. Ny zava-misy mahatsiravina amin'ny maha-mpanota antsika ...

Vakio bebe kokoa ➜