HEVITRA FITENY JOSEPH TKACH


Mamofona ny rivotra

fehezo ny rivotra Taona vitsivitsy lasa izay, mpanao hatsikana improvisation izay malaza amin'ny fanamarihana nataony tsara nankalaza ny faha-91 taonany. Nahatonga ny namany rehetra sy ny havany niaraka taminy ihany koa ny hetsika ary natrehan'ireo mpanangom-baovao ihany koa. Nandritra ny dinidinika tamina fety, ilay fanontaniana tena faran'izay be sy lehibe indrindra ho azy dia: "Iza na inona no tianao lazaina amin'ny fiainanao lava indrindra?" Namaly ilay mpanao hatsikana tsy nisalasala: "Fofonaina!" Iza no tsy hitovy hevitra?

Azontsika atao ny milaza zavatra mitovy amin'ny heviny ara-panahy. Tahaka ny fofonain'ny rivotra, ny fiainana ara-panahy rehetra dia miankina amin'ny Fanahy Masina na ny "fofonaina" ihany. Ny teny grika hoe fanahy dia "pneuma", izay azo adika hoe rivotra na fofonaina.
Der Apostel Paulus beschreibt das Leben im Heiligen Geist mit folgenden Worten: «Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede» (Röm 8,5-6).

Der Heilige Geist nimmt in denen Wohnung, die dem Evangelium, der frohen Botschaft, glauben. Dieser Geist bringt im Leben eines Gläubigen Frucht: «Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut,…

Vakio bebe kokoa ➜

Andriamanitra mpanefy tanimanga

193 andriamanitra ny mpanefy Tadidinao ve rehefa namadika ny sain'ireo mpanefy tanimanga i Jeremia (Jer. 18,2: 6-45,9)? Nampiasa ny sarin'ny mpanefy tanimanga sy tanimanga Andriamanitra, mba hampianarana lesona mampientanentana antsika. Ny hafatra mitovy toa izany izay mampiasa ny sarin'ny mpanefy tanimanga sy tanimanga dia hita ao amin'ny Isaia 64,7 sy 9,20 ary ao amin'ny Romana 21.

Iray amin'ireo kapoaka ankafiziko, izay matetika no misotro dite ao amin'ny birao, no mitondra ny sarin'ny fianakaviako. Rehefa mijery azy aho dia mampahatsiahy ahy ny tantaran'ny fizahan-tenan'ny fitenenana izy. Ny tantara dia lazain'ny teacup amin'ilay olona voalohany ary manazava ny nahatonga azy namorona azy.

Tsy dia teacup mahafinaritra foana aho. Tany am-boalohany dia vongan-tanimanga nandrendrika fotsiny aho. Saingy nisy nametraka ahy tamin'ny kapila iray ary nanomboka nihodina haingana ilay kapila ka nahatsiaro ho manina aho. Rehefa nitodika boribory aho dia nanery ahy, nanery ahy ary namiravira ahy. Nikiakiaka aho hoe: "Atsaharo!" Fa azoko ny valiny: "Tsy mbola!".

Ary farany dia najanony ny varavarankely ary napetrany tao anaty lafaoro aho. Nihanafana hatrany hatrany izany mandra-piantsoantso hoe: "Atsaharo!". Nahazo ny valiny indray aho hoe "Tsy mbola!" Ary nony farany dia navoakany avy tao anaty lafaoro aho ary nanomboka nasiany loko tamiko. Ny setroka…

Vakio bebe kokoa ➜