Hevitra avy amin'i Joseph Tkach

Tsy mitsahatra tia antsika mihitsy Andriamanitra!

Andriamanitra 300 tsy ajanona mihitsy ny fitiavana antsika

Fantatrao ve fa ny ankamaroan'ny olona mino an'Andriamanitra dia sarotra ny mino fa tian'Andriamanitra izy ireo? Sarotra amin'ny olona ny maka sary an-tsaina ny hoe Andriamanitra mpamorona sy mpitsara, saingy sarotra tokoa ny mahita an'Andriamanitra ho tia sy mikarakara azy ireo. Saingy ny marina dia ilay Andriamanitra tsy manam-pitiavana sy mamorona ary tonga lafatra tsy mba mamorona zavatra mifanohitra aminy, izany hoe mifanohitra amin'ny Tenany. Ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra dia tsara, fisehoana tonga lafatra eo amin'ny tontolon'ny fahalavorariany, ny famoronana ary ny fitiavany. Na aiza na aiza hitantsika ny mifanohitra amin'izany - ny fankahalana, ny fitiavan-tena, ny fitiavan-tena, ny tahotra sy ny tahotra - tsy izany no namoronan'Andriamanitra azy.

Inona no ratsy ...

Vakio bebe kokoa ➜

Mbola tia anao ve Andriamanitra?

194 mbola tia andriamanitra izy Fantatrao ve fa kristiana maro no miaina isan'andro ary tsy tena mahazo antoka fa mbola tia azy ireo Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina?

Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Mahatsapa alahelo ny tsy fahombiazany, ny fahadisoany, ny tsy fahombiazana - ny fahotany. Nampianarina izy ireo fa ny fitiavan'Andriamanitra ary ny famonjena aza dia miankina amin'ny hoe mankatoa an'Andriamanitra izy ireo.

Ka dia mamerina miantso azy ireo indray Andriamanitra ary mangataka famelan-keloka, manantena ...

Vakio bebe kokoa ➜

Mamofona ny rivotra

fehezo ny rivotra Taona vitsivitsy lasa izay, mpanao hatsikana improvisation izay malaza amin'ny fanamarihana nataony tsara nankalaza ny faha-91 taonany. Nahatonga ny namany rehetra sy ny havany niaraka taminy ihany koa ny hetsika ary natrehan'ireo mpanangom-baovao ihany koa. Nandritra ny dinidinika tamina fety, ilay fanontaniana tena faran'izay be sy lehibe indrindra ho azy dia: "Iza na inona no tianao lazaina amin'ny fiainanao lava indrindra?" Namaly ilay mpanao hatsikana tsy nisalasala: "Fofonaina!" Iza no tsy hitovy hevitra?

Azontsika atao ny milaza zavatra mitovy amin'ny heviny ara-panahy. Tahaka ny fofonain'ny rivotra, ny fiainana ara-panahy rehetra dia miankina amin'ny Fanahy Masina na ny "fofonaina" ihany. Ny teny grika hoe fanahy dia "pneuma", izay azo adika hoe rivotra na fofonaina.
The ...

Vakio bebe kokoa ➜