Vaovao ratsy?

Vaovao sandoka 567 Toa mamaky vaovao tsy fantatra na aiza na aiza no jerentsika ankehitriny. Ho an'ny taranaka tanora izay nitombo niaraka tamin'ny Internet, ny "vaovao sandoka" (Vaovao ratsy) tsy mahagaga intsony fa ho an'ny zaza boomer toa ahy! Nitombo ny fahafantarako fa ny fahamarinana dia natolotra tao amin'ny asa fanaovan-gazety amin'ny maha-matihanina nandritra ny taona maro. Ny hevitra hoe tsy misy vaovao sandoka fotsiny ihany, fa ny fanamboarana an-tsirambina amina fomba izay toa tena mampino izany dia somary taitra kely amiko.

Ao koa ny mifanohitra amin'ny vaovao diso - tena vaovao tsara. Mazava ho azy fa avy hatrany aho dia nieritreritra ilay vaovao tsara iray izay tena lehibe: ny vaovao mahafaly, ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. «Fa rehefa nafahana i Jaona, dia tonga tany Galilia Jesosy ary nitory ny filazantsaran'Andriamanitra» (Marka 1,14).

Amin'ny maha mpanaraka an'i Kristy antsika, dia maheno matetika ny filazantsara isika ary toa adinontsika indraindray ny fiantraikany. Ity vaovao tsara ity dia voalaza ao amin'ny Evanjely arak'i Matio toy izao manaraka izao: «Ny olona izay nipetraka tao amin'ny maizina dia nahita mazava; ary ho an'ireo izay mipetraka amin'ny tany sy ny aloky ny fahafatesana, dia tonga ny mazava » (Matio 4,16).

Mieritrereta kely vetivety. Ireo izay tsy mbola nahare ny vaovao mahafalin'ny fiainan'i Kristy, ny fahafatesana sy ny fitsanganana amin'ny maty dia mipetraka ao amin'ny tany fahafatesana na ao anatin'ny aloky ny fahafatesana. Tsy mety ho ratsy kokoa izany! Fa ny vaovao mahafaly avy amin'i Jesosy dia ny nanitarana an'io sazy fanamelohana ho faty io - misy fiainana vaovao ao anaty fifandraisana averina amin'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy amin'ny alàlan'ny Teniny sy ny Fanahiny. Tsy ho an'ny andro iray, herinandro, na taona ihany aza. Mandrakizay ary ho mandrakizay! Araka ny nolazain'i Jesosy hoe: «Izaho no fananganana sy fiainana. Izay mino ahy dia ho velona, ​​na dia ho faty aza izy; ary izay velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mihevitra ve ianao? » (Jaona 11,25-26).

Izany no mahatonga ny filazantsara milaza ho toy ny vaovao mahafaly: midika ara-bakiteny izany! Ao amin'ny tontolo iray izay ny "vaovao diso" dia zavatra hampanahy, ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra dia vaovao tsara manome fanantenana sy fahatokisana ary afaka mitoky amin'ny fahatokisan-tena.

nataon'i Joseph Tkach