Miaraka amin'ny fo vaovao amin'ny taom-baovao!

331 miaraka am-po vaovao ao anatin'ny taom-baovao John Bell dia nanana safidy hanao zavatra izay antenaina tsy ho vitantsika ny ankamaroan'ny hoe: nitazona ny fony teo am-pelatanany izy. Roa taona lasa izay, nandalo fiovam-po izy izay nahomby. Noho ny fandaharan'asa Fankasitrahana tao amin'ny Foibem-pitsaboana tao Baylor University tao Dallas, dia afaka nihazona ny fony izy izay efa nahavelona azy nandritra ny 70 taona talohan'ny nilana soloina. Ity tantara mahagaga ity dia mampatsiahy ahy ny fiovan'ny foko. Tsy famindrana fo “ara-batana” - izay rehetra manaraka an’i Kristy no niaina fivoarana ara-panahy tamin’io fomba fiasa io. Ny tena mampivarahontsana ny toetrantsika manota dia miteraka fahafatesana ara-panahy. Ny mpaminany Jeremia dia nantsoiny mazava hoe: «Ny fo dia zavatra manambany sy maharikoriko; iza no mahatakatra azy? :S: marary amn'ny farany]? » (Jer.17,9).

Rehefa miatrika ny zava-misy eo amin'ny "asan'ny fo" ara-panahy isika dia sarotra ny mieritreritra hoe mbola misy fanantenana. Ny mety ho tafavoaka velona dia misy i zero. Saingy ny zavatra mahafinaritra dia mitranga ho antsika: natolotr'i Jesosy ho antsika tokana mety hiseho amin'ny fiainana ara-panahy: famindrana fo ao anaty lalina indrindra misy. Ny apostoly Paoly dia mamaritra ny fanomezana malala-tanana toy ny fanarenana indray ny maha-olombelona antsika, ny fanavaozana ny maha-olombelona antsika, ny fanovana ny saintsika ary ny fanafahana ny sitrapontsika. Izany rehetra izany dia ampahany amin'ny asa famonjena izay iasan'ny Ray Andriamanitra amin'ny alàlan'ny zanany sy ny Fanahy Masina. Miaraka amin'ny famonjena tsy manam-petra rehetra, nomena ny fotoana mahafinaritra isika hampihenana ny fo taloha efa maty ho an'ny fiainany vaovao sy salama - fo izay tondraka amin'ny fitiavany sy ny fiainany tsy mety maty. Hoy i Paoly: "Fantatsika fa niara-nohomboana taminy ilay olona taloha mba hamongorana ny vatan'ny ota mba tsy hanompoantsika intsony ny ota. Fa izay maty dia afaka tamin'ny ota. Fa raha niara-maty tamin’i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika » (Romana 6,6-8).

Nanamboatra fifanakalozana mahafinaritra I Kristy tamin'ny alàlan'i Kristy mba hananantsika fiainana vaovao ao Aminy izay mizara ny fiarahany amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina. Rehefa miditra ny Taom-baovao isika dia andeha fa tadidintsika fa ny fahasoavana sy ny hatsaram-pahamasinan'ilay niantso antsika ihany, dia i Jesoa Kristy Tompontsika sy Mpanavotra antsika!

nataon'i Joseph Tkach


PDFMiaraka amin'ny fo vaovao amin'ny taom-baovao!