Nahoana no mivavaka, rehefa mahalala ny zava-drehetra Andriamanitra?

359 maninona raha mivavaka rehefa mahalala anny zavatra rehetra ny andriamanitra "Raha mivavaka ianao dia tsy tokony hionona amin'ny teny tsy misy dikany toa ny Jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra. Mieritrereta fa ho re izy ireo raha miteny be izy. Aza manao toa azy, satria fantatry ny rainao izay ilainao ary eny alohan'ny hanontanianao azy " (Matio 6,7: 8, Fandikan-tenin'ny Genève vaovao).

Nisy olona nanontany hoe "Nahoana aho no tokony hivavaka amin'Andriamanitra rehefa fantany ny zava-drehetra?" Jesosy dia nanao ny fanazavana etsy ambony ho fampidirana ny Vavaky ny Tompo. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny sainy dia na aiza na aiza. Raha manohy mangataka zavatra avy amin'Andriamanitra foana isika, tsy midika izany fa mihaino azy tsara Izy. Ny vavaka dia tsy natao handraisana ny sain'Andriamanitra. Efa eo ny sainy. Fantatry ny rainay ny momba antsika rehetra. Nilaza i Kristy fa mahafantatra ny eritreritra, ny filantsika, ny faniriantsika.

Koa nahoana raha mivavaka? Amin'ny maha ray ahy, tiako ny holazain'ny zanako amiko rehefa mahita zavatra voalohany izy ireo na dia efa fantatro aza ny tsipiriany rehetra. Tiako ny lazain'ny zanako amiko raha faly izy ireo na dia hitako aza ny fientanentanany. Te hizara ny nofinofinao eo amin'ny fiainana aho, na dia afaka maminavina ihany aza aho. Amin'ny maha-zanak'olombelona ahy dia aloka fotsiny aho amin'ny fisian'ny Andriamanitra Ray. Tsy mainka va ny tian'Andriamanitra hizara amin'ny hevitra sy ny fanantenantsika!

Efa henonao ve ilay lehilahy nanontany namana kristiana hoe maninona no nivavaka izy? Azo inoana fa mahalala ny marina ny andriamanitrareo ary mety ny tsipiriany rehetra? Namaly ilay Kristianina hoe: Eny, mahalala azy izy. Saingy tsy fantatry ny famoahako ny marina sy ny fahitako ireo tsipiriany izy. Tian'Andriamanitra ny hevitsika sy ny fomba fihevitsika. Tiany ho anisan 'ny fiainantsika ary ny vavaka dia tafiditra ao anatin'izany fiahiana izany.

by James Henderson