Aiza Andriamanitra?

aiza ny andriamanitra Tafavoaka velona tamin'ny afo nandritra ny Ady Revolisiona izy ary nahita an'i New York niakatra tamin'ny tanàna lehibe indrindra eran'izao tontolo izao - fiangonana kely antsoina hoe Saint Paul Chapel. Any amin'ny faritra atsimon'i Manhattan no misy azy io. Fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe "Ny Chapel Kely izay Tonga". Ilay fiangonana kely izay natao ... Nahazo an'ity anaram-bosotra ity satria tsy simba rehefa nirodana ny tilikambo kambana tamin'ny 11 septambra 2001, na dia latsaky ny 100 metatra aza ny elanelana.

Fotoana fohy taorian'ny nanafihan'ny mpampihorohoro ny 11 septambra, dia ivon'ny mpamonjy voina i St. Paul ary toerana hifandraisana amin'ny havany nikaroka. Nandritra ny herinandro maro, mpilatsaka an-tsitrapo an'arivony maro avy amin'ny finoana samihafa no tonga tamin'ity toerana ity, maniry mafy ny hiara-hiasa mba hiatrehana ny loza. Nitondra sakafo mafana ny mpianatr'i St. Paul ary nanampy tamin'ny fanadiovana. Nanome fampiononana ho an'ireo namoy namana sy fianakaviana izy ireo.

Amin'ny fotoan'ny tahotra sy filàna lehibe dia azontsika atao ny mametraka ny fanontaniana hoe: "Aiza Andriamanitra?" Mihevitra aho fa afaka manome antsika marika ny fiangonana kely mba ho ampahany amin'ny valiny. Matoky izahay: na dia ao amin'ny lohasahan'ny fahafatesana aza, Andriamanitra dia momba antsika. I Kristy mihitsy aza no nametraka ny tenany teo amin'ny toerantsika, tonga iray amintsika, fahazavana izay manazava ny maizina isika. Niara-nijaly tamintsika Izy, tapaka ny fony rehefa vaky ny fontsika ary nahazo fampiononana sy fanasitranan'ny fanahiny isika. Na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra aza, momba antsika Andriamanitra ary miasa famonjena.

Ny fiangonana kely izay natao teo dia hanohy mampahatsiahy antsika fa na dia amin'ny fotoana tena ilana azy aza, dia tena akaiky Andriamanitra - ao aminy no misy fanantenana amin'ny alàlan'i Kristy Tompontsika. Ny fiangonany manerana izao tontolo izao dia fijoroana ho vavolombelona momba izany ary fampahatsiahivana antsika fa tsy navelany hisy zavatra hitranga eto amin'ity fiainana ity izay avahana amin'ny famonjeny tanteraka rehefa tonga ny fotoana. Mankalaza ireo olona namoy ny ainy izahay ny 11 septambra. Mivavaka aho mba hahatsapa isika rehetra fa efa lasa ny Tompontsika ary mbola hiaraka amin'izy ireo lalandava, anisan'izany isika.

nataon'i Joseph Tkach


PDFAiza Andriamanitra?