Andriamanitra mpanefy tanimanga

193 andriamanitra ny mpanefy Tadidio rehefa namadika ny sain'ireo mpanefy tanimbary i Jeremia (Jer. 18,2-6)? Nampiasa ny sarin'ny mpanefy tanimanga sy tanimanga Andriamanitra, mba hampianarana lesona mampientanentana antsika. Ny hafatra mitovy toa izany izay mampiasa ny sarin'ny mpanefy tanimanga sy tanimanga dia hita ao amin'ny Isaia 45,9 sy 64,7 ary ao amin'ny Romana 9,20-21.

Iray amin'ireo kapoaka ankafiziko, izay matetika no misotro dite ao amin'ny birao, no mitondra ny sarin'ny fianakaviako. Rehefa mijery azy aho dia mampahatsiahy ahy ny tantaran'ny fizahan-tenan'ny fitenenana izy. Ny tantara dia lazain'ny teacup amin'ilay olona voalohany ary manazava ny nahatonga azy namorona azy.

Tsy fahitana hatsaram-panahy mahafinaritra foana aho. Tany am-boalohany tsy ara-dalàna fotsiny aho tamin'ny voalohany. Saingy nisy olona nametraka ahy tao amina kapila iray ary nanomboka nivezivezy haingana ilay kapila izay lasa sahirana aho. Raha nitodika aho dia nihatsakitsoka, nisitrika ary nandroritra ahy. Nikiakiaka aho: "Atsaharo!" Nefa nahazo ny valiny aho: "Tsy mbola!".

Farany dia najanony ny varavarankely ary napetrany tao anaty lafaoro aho. Nafana kokoa izany ary nihamaina hatramin'ny andro niantsoantso hoe: "Ajanony!" Nahazo valiny indray aho "Tsy mbola!" Tamin'ny farany, dia nesoriny avy tao anaty lafaoro aho ary nanomboka nandoko loko tamiko. Narary tamiko ny setroka ary niantso indray aho hoe: "Ajanony!" Ary ny valiny indray dia ny: "Mbola tsy misy!".

Avy eo dia nentiny avy tao amin'ny lafaoro aho ary rehefa avy nihamangatsiaka aho, dia napetrany teo ambony latabatra teo alohan'ny fitaratra. Gaga aho! Ny mpanefy vilany dia nanao zavatra tsara noho ny tanimanga tsy misy dikany. Tanimanga avokoa isika rehetra, sa tsy izany? Amin'ny alàlan'ny fametrahantsika ny kodiaran'ny mpanefy tanin'ity tany ity, ny mpanefy tanintsika tompontsika dia mahatonga antsika ho vaovao vaovao izay tokony ho araka ny sitrapony!

Raha niresaka momba ny zava-tsarotra iain'ity fiainana ity izay toa iainantsika matetika izy, dia nanoratra i Paoly hoe: «Izany no tsy reraka; fa raha ny fahalasan'ny olona ivelany antsika kosa dia havaozina isan'andro ny anatiny. Satria ny fahoriantsika, izay ara-nofo sy hazavana, dia miteraka voninahitra mandrakizay ary mandrakizay, tsy hitan'ny hita, fa tsy hita. Satria ny hita maso dia ara-nofo; fa ny tsy hita dia maharitra mandrakizay » (2 Korintiana 4,16: 17).

Ny fanantenantsika dia mipetraka amin'ny zavatra any ivelany sy any ivelan'ity tontolo ankehitriny ity. Matoky ny Tenin'Andriamanitra isika, mihevitra ny fahoriantsika ankehitriny ho maivana sy ara-potoana raha oharina amin'ireo nomen'Andriamanitra antsika. Fa ireo fitsapana ireo dia tafiditra ao amin'ny fomba fiaina kristiana. Izao no vakintsika ao amin'ny Romana 8,17: 18: "Fa raha zanaka isika, dia mpandova koa; Satria resy lahatra aho fa tsy amin'ity raharaha ity ny fijaliana izay haseho amintsika. »

Miara-miaina amin'ny fijalian'i Kristy amin'ny fomba maro isika. Ny sasany, mazava ho azy, no maty maritiora noho ny zavatra ninoany. Na izany aza, ny ankamaroantsika dia mizara ny fijalian'i Kristy amin'ny fomba hafa. Mety hamadika anay ny namana. Matetika ny olona no diso antsika, tsy mankasitraka antsika izy ireo, tsy tia antsika na manararaotra antsika akory izy ireo. Na izany aza, rehefa manaraka an'i Kristy isika, dia mamela ny fomba namelany heloka antsika. Nanao sorona ny tenany izy rehefa fahavalony (Rom. 5,10). Izany no antony niantsoany antsika hanao ezaka manokana hanompoana ny olona manararaotra antsika, tsy mankasitraka antsika, tsy mahazo antsika na tsy tia antsika.

Ny "noho ny famindrampon'Andriamanitra ihany no antsoina hoe" velona ihavoazana " (Rom. 12,1). Andriamanitra dia mavitrika ao amintsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina hanovana antsika ho sarin'i Kristy (2 Korintiana 3,18), zavatra tsara kokoa noho ny vongan-tanimanga efa nafangaro!

Andriamanitra dia mavitrika ao amintsika tsirairay avy, amin'ireo fisehoan-javatra sy olana rehetra izay tonga amin'ny fiainantsika. Saingy mihoatra ny zava-tsarotra sy ny fitsapana atrehantsika, na eo amin'ny fahasalamana na ara-bola na famoizana ny olon-tiana iray, dia momba antsika Andriamanitra. Izy io dia mameno antsika, manova antsika, mamolavola ary mamolavola antsika. Tsy hiala na hanadino antsika mihitsy Andriamanitra. Miaraka amintsika amin'ny tolona rehetra Izy.

nataon'i Joseph Tkach


PDFAndriamanitra mpanefy tanimanga