FITSIPIANA eritreritra


Izay asehon'Andriamanitra dia misy fiantraikany amintsika rehetra

Tena fahasoavana madio dia voavonjy ianao. Ny tenanao dia tsy mahavita na inona na inona, fa manaiky amim-pahatokiana izay omen'Andriamanitra anao. Tsy nahavita an'izany tamin'ny fanaovana zavatra ianao; satria tsy tian'Andriamanitra hisy hiantehitra amin'ny zava-bitany eo alohany (Efes. 2,8–9 GN). Mahagaga tokoa rehefa mianatra ny mahazo ny fahasoavana isika kristiana! Io fanabeazana io dia manaisotra ny tsindry sy ny adin-tsaina izay matetika ataontsika amin'ny tenantsika. Izany dia mahatonga antsika ...

Mamofona ny rivotra

Taona vitsivitsy lasa izay, mpanao hatsikana improvisation izay malaza amin'ny fanamarihana nataony tsara nankalaza ny faha-91 taonany. Nahatonga ny namany rehetra sy ny havany niaraka taminy ihany ny hetsika ary koa natrehan'ireo mpanangom-baovao. Nandritra ny dinidinika tamina fety, ilay fanontaniana tena faran'izay be sy be mpampiasa ho azy dia: "Iza na inona no tianao lazaina amin'ny fiainanao lava indrindra?" Namaly ilay mpanao hatsikana tsy nisalasala: "Fofonaina!" Iza no tsy hitovy hevitra? Afaka nanao ...

Aiza no misy an'i Jesosy?

Mivavaka amin'ny maty nitsangana tamin'ny maty izahay. Midika izany fa velona i Jesosy. Aiza anefa izy no mipetraka? Manana trano ve izy? Angamba izy mipetraka lavitra kokoa noho ny olona izay manolo-tena amin'ny trano fialofana. Angamba mipetraka amin'ny trano lehibe eo amin'ny zoron-trano ihany koa izy miaraka amin'ireo ankizy mpitaiza. Angamba mipetraka ao an-tranonao koa izy - tahaka ilay nandevina ny bozaka ny mpiara-monina tamin'izy narary. Azon’i Jesosy mihitsy aza ny mitafy ny akanjonao, toy ny fony ianao taloha…

Andriamanitra ao anaty boaty

Efa noheverinao ve fa takatra ny zava-drehetra ary tsapanao taty aoriana fa tsy manana hevitra ianao? Firy ny tetikasa manandrana ny tenanao no manaraka ny doka taloha Raha tsy mandeha ny zavatra rehetra, vakio ny torolalana? Olana aza aho, rehefa avy namaky ny torolàlana. Indraindray mamaky ny dingana tsirairay aho, ka tanteraho rehefa azoko izany ary manomboka indray aho satria tsy manao izany tsara ...

Pond na renirano?

Fony aho mbola kely, dia nandany fotoana vitsivitsy niaraka tamin'ny zanak'olo-mpiray tam-po taminay tany amin'ny toeram-piompian'i Bebe. Nidina nankany anaty dobo izahay ary nitady zavatra nahafinaritra. Ny fahafinaretana tao aminay dia nahita sahona, niditra tao anaty fotaka ary nahita olo-marina vitsivitsy. Tsy gaga ireo olon-dehibe rehefa tonga tany an-trano nivezivena tamin'ny fotaka voajanahary izahay, tsy dia hafa noho ny tamin'ny nialanay. Matetika ny farihy dia feno fotaka, ahidrano, critters kely ...

Ny hanoanana lalina ao anatintsika

"Ny olon-drehetra dia miandrandra anao ary omena sakafo amin'ny fotoana mety izy ireo. Manokatra ny tananao ianao ary mameno ny zavaboarinao ... ”(Salamo 145, 15-16 HFA). Indraindray aho mahatsapa mosary mikiakiaka ao anaty ao anaty. Amin'ny eritreritro dia miezaka ny tsy hiraharaha azy aho ary hanala azy mandritra ny fotoana kelikely. Saingy tampoka teo dia tonga indray izy. Miresaka momba ny faniriana, ilay faniriana ao anatintsika hahatakatra bebe kokoa ny halaliny, ny hiaka ...

Ny mpanelanelana no hafatra

“Imbetsaka isika, na dia talohan'ny androntsika aza, Andriamanitra dia niteny tamin'ny razantsika tamin'ny fomba maro samihafa tamin'ny alàlan'ny mpaminany. Fa ankehitriny, amin'izao fotoana farany izao, Andriamanitra dia niresaka tamintsika tamin'ny alàlan'ny Zanany. Tamin'ny alalany no nanaovan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, ary nomeny lova ho an'ny zavatra rehetra koa izy. Ny voninahitr'Andriamanitra Rainy dia aseho amin'ny Zanaka, satria endrik'Andriamanitra tanteraka izy ”(Heb. 1,1: 3 HFA). Ireo mpahay siansa sosialy dia mampiasa teny toa ...

Tsy mitsahatra tia antsika mihitsy Andriamanitra!

Fantatrao ve fa ny ankamaroan'ny olona mino an'Andriamanitra dia sarotra ny mino fa tian'Andriamanitra izy ireo? Sarotra amin'ny olona ny maka sary an-tsaina ny hoe Andriamanitra mpamorona sy mpitsara, saingy sarotra tokoa ny mahita an'Andriamanitra ho tia sy mikarakara azy ireo. Saingy ny marina dia ilay Andriamanitra tsy manam-pitiavana sy mamorona ary tonga lafatra tsy mba mamorona zavatra mifanohitra Aminy, izany dia ny fanoherana ny Tenany. Izay rehetra ...

Hiverina aho ary hijanona mandrakizay!

"Marina fa mandeha aho ary manomana fitoerana ho anao, nefa marina koa fa tafaverina ianao ka mitondra anao aty amiko, mba ho aiza aho (Jaona 14,3). Efa naniry fatratra ny zavatra ho avy tsy ho ela ve ianao? Ny kristiana rehetra, na dia ireo tamin'ny taonjato voalohany aza, dia naniry ny fiverenan'i Kristy, saingy tamin'izany andro izany sy tao anatin'io vanimpotoana io dia naneho izany tamin'ny vavaka aramianina tsotra izy ireo: "Maranatha", izay midika hoe ...

Andriamanitra koa dia tia ny tsy mino an'Andriamanitra

Isaky ny toeran'ny adi-hevitra momba ny finoana dia manontany tena aho hoe maninona no toa ny mpino no mahatsapa fa misy tsy fatiantoka. Toa ireo mpino dia toa nilaza fa nahazo porofo ny atheista raha tsy hoe ny mpino dia nahomby tamin'ny fandavany azy ireo. Ny tena marina dia tsy afaka manaporofo fa tsy misy Andriamanitra. Satria tsy mino ny mpino tsy mino an'Andriamanitra ny fisian'Andriamanitra ...

Kristy ny zanak'ondrintsika Paska

"Satria ny Zanak'ondrintsika Paska dia novonoina ho antsika: Kristy" (1 Kor. 5,7: 4000). Tsy tiantsika ny tsy hanaiky ny zava-nitranga lehibe tany Ejipta efa ho 2 taona lasa izay rehefa nanafaka ny Isiraely tamin'ny fanandevozana Andriamanitra. Loza folo, izay voaresaka ao amin'ny Eksodosy, dia nilaina hanozongozona ny hamafin'ny Farao, ny fireharehana ary ny fanoherana feno fireharehana amin'Andriamanitra. Ny Paska no aretina farany sy farany ...

Manatanteraka ny lalàna

"Fahasoavana madio dia tena voavonjy ianao. Ny tenanao dia tsy mahavita na inona na inona, fa manaiky amim-pahatokiana izay omen'Andriamanitra anao. Tsy nahavita an'izany tamin'ny fanaovana zavatra ianao; satria tsy tian'Andriamanitra hahita ny zava-bitany eo alohany ny olona rehetra ”(Efesiana 2,8-9 GN). Nanoratra i Paoly hoe: "Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana; koa ankehitriny dia tanteraka ny fitiavana ny lalàna »(Rom 13,10 Zurich Bible). Mahaliana fa avy amin'ny ...

Ny maha-Izy Azy ao amin'i Kristy

Ny ankamaroan'ireo izay mihoatra ny 50 mahery dia hahatsiaro an'i Nikita Khrushchev. Lehilahy manana loko marevaka sy mahery vaika izay, tamin'ny maha-mpitarika ny Firaisana Sovietika teo aloha, no nitifitra ny kirarony teo amin'ny podium izy rehefa niresaka tamin'ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana. Fantatra ihany koa izy raha ny fanazavany fa ny olombelona voalohany tany anaty habakabaka, ilay cosmonaut Rosiana Yuri Gagarin dia "nitsambikina tao anaty habakabaka fa tsy nahita andriamanitra tao". Ny amin'i Gagarin tenany ...

Hoy Jesosy: Izaho no fahamarinana

Ianao ve tsy maintsy nitantara olona fantatrao ary niady mafy mba hahita ireo teny tsara? Efa tonga tamiko izany ary fantatro fa nahatsapa toy izany ihany koa ny hafa. Manana namana na olom-pantatra daholo isika izay ny nofariparitan'izy ireo sarotra. Jesosy dia tsy nanana olana tamin'izany. Mazava foana izy na dia rehefa misy hamaly ilay fanontaniana hoe "Iza ianao?" Tiako manokana ny toerana iray izay ...

Fomba tsara kokoa

Vao haingana dia nanontany ahy ny zanako vavy: "Ry Neny, misy fomba iray lehibe tokoa ve amin'ny hoditra hoditra"? Nihomehy aho. Fantany ny dikan'io teny io, kanefa dia tena nametraka fanontaniana tena izy momba ity saka ratsy ity. Matetika mazàna amin'ny fomba iray anaovana zavatra iray. Rehefa mikasika ny asa sarotra izany dia mino ny Amerikanina "mahay fahatsiarovana antitra Amerikanina". Avy eo dia manana ny cliché isika: "Ilana ny renin'ny ...

Miaraka amin'ny fo vaovao amin'ny taom-baovao!

John Bell dia nanana safidy hanao zavatra izay antenaina tsy ho vitantsika ny ankamaroan'ny hoe: nitazona ny fony teo am-pelatanany izy. Roa taona lasa izay, nandalo fiovam-po izy izay nahomby. Noho ny fandaharana an'ny fo amin'ny fo any amin'ny Bay Medical University any Dallas dia afaka nitazona ny fony izy izay efa niambina azy nandritra ny 70 taona talohan'ny nila nanoloana ...

Ny fomba sarotra

"Satria hoy izy:" tsy te hisintona ny tanako aminao aho ary tsy te hiala aminao "(Heb 13, 5 ZUB). Inona no ataontsika raha tsy mahita ny lalantsika isika? Tsy azo atao angamba ny mandalo fiainana tsy misy ahiahy sy olana misy eo amin'ny fiainana. Sarotra zakaina ireny indraindray. Toa tsy marim-pototra ihany ny fiainana. Fa maninona? Tianay ho fantatra izany. Maro ny tsy ampoizina ...

Gardes and deserts

"Fa nisy zaridaina teo amin'ny toerana izay nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana ary nisy mpivarotra vaovao tao amin'ny saha, izay tsy mbola nandevenana olona" Jaona 19:41. Ny ankamaroan'ireo fotoana lehibe nanan-tantara teo amin'ny tantaran'ny Baiboly dia nitranga tany amin'ireo toerana toa hita taratra ny toetoetran'ireo hetsika. Ny fotoana voalohany toy izany dia niseho tao amin'ny zaridaina tsara tarehy izay nametrahan'Andriamanitra an'i Adama sy Eva. Mazava ho azy fa manokana ny zaridainan'i Edena satria Andriamanitra ...

Maninona no tsy mamaly ny vavaka ataoko Andriamanitra?

"Maninona Andriamanitra tsy mamaly ny fivavahako?", Tokony misy antony tsara noho izany hoy aho amin'ny tenako. Angamba tsy nivavaka araka ny sitrapony aho, izay fepetra takian'ny Baiboly amin'ny vavaka novaliana. Angamba mbola manana ota aho teo amin'ny fiainako izay tsy nanenenako. Fantatro fa raha mitandrina an'i Kristy sy ny teniny aho dia ho voavaly kokoa ny fivavahako. Angamba izy ireo misalasala. Mitranga rehefa mivavaka ...

Xmas - Krismasy

"Koa amin'izany, ry rahalahy sy anabavy masina, izay miara-miantso ny antso any an-danitra, dia jereo ny apôstôly sy mpisoronabe ekentsika, dia i Jesoa Kristy" (Hebreo 3: 1). Ny ankamaroan'ny olona dia manaiky fa ny Krismasy dia lasa fetsy ara-barotra be varotra sy ara-barotra - na dia hadino tanteraka i Jesosy. Emphasis dia apetraka eo amin'ny sakafo, divay, fanomezana ary fankalazana; fa ankalazaina inona? Amin'ny maha kristianina antsika, dia tokony hieritreritra ny antony maha-Andriamanitra Azy ...

Tsy misy Andriamanitra aminao

Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia nanao fitsapana be dia be mba hamerana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fisainana ara-moraly. Nofeheziny fa ny fitondran-tena tsara hisorohana ny sazy no endrika farany ambany manosika hanao ny tsara. Moa ve isika manova ny fitondran-tena mba hialana amin'ny fanasaziana? Toa izany ve ny fibebahana kristianina? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ireo fomba maro hitadiavana fampandrosoana? Betsaka ny kristianina ...

Tantaran'i Jeremy

Jeremy dia teraka niaraka tamin'ny vatana marefo, miadana ny saina, ary aretina mitaiza, tsy azo sitranina, izay namono tsikelikely ny fiainany manontolo. Na izany aza, ny ray aman-dreniny dia nanandrana ny hanome azy fiainana mahazatra araka izay azo atao ary noho izany dia nalefany tany amin'ny sekoly tsy miankina iray izy. Vao tamin’ny 12 taona i Jeremy dia tao amin’ny kilasy faharoa ihany. Ny mpampianatra azy, Doris Miller dia matetika tsy kivy taminy. Nandoka tamin'ny ...

Tsara loatra ny ho marina

Ny ankamaroan'ny Kristiana dia tsy mino ny filazantsara - mihevitra fa ny famonjena dia ho azo raha tsy mahazo izany amin'ny alalan'ny finoana sy ny fiainana tonga lafatra ara-moraly. "Tsy mahazo na inona na inona amin'ny fiainana ianao." "Raha toa tsy dia marina loatra, toa tsy marina izany." Ireo zava-misy fantatra momba ny fiainana ireo dia ampidirina imbetsaka ao amintsika tsirairay avy amin'ny alàlan'ny zavatra niainany manokana. Fa ny hafatra kristiana dia manohitra izany. The ...

Andriamanitra mpanefy tanimanga

Tadidinao ve rehefa namadika ny sain'i Jeremia tamin'ny kapila an'ny mpanefy tanimanga (Jer. 18,2: 6-45,9)? Nampiasa ny sarin'ny mpanefy tanimanga sy tanimanga Andriamanitra, mba hampianarana lesona mampientanentana antsika. Ny hafatra mitovy toa izany izay mampiasa ny sarin'ny mpanefy tanimanga sy tanimanga dia hita ao amin'ny Isaia 64,7 sy 9,20 ary ao amin'ny Romana 21. Iray amin'ireo kaopy ankafiziko indrindra, izay matetika no misotro dite ao amin'ny birao, no ahitana sarin'ny fianakaviako. Raha mijery azy aho ...

Masinina valiny

Rehefa nanomboka nitady fanafody ho an'ny hoditra malefaka dia nolazaina tamiko fa telo amin'ireo marary folo no tsy nandray ny zava-mahadomelina. Tsy nieritreritra mihitsy aho fa azo alaina ho zava-poana ny zava-mahadomelina ary manantena ny iray amin'ireo fito tsara vintana. Tiako kokoa raha tsy nanazava izany tamiko ny dokotera satria nanelingelina ahy izy fa afaka mandany ny fotoanako sy ny volako ary misy voka-dratsiny mahafinaritra ...

Iza moa i Nikodemosy?

Nanintona ny sain'ireo olona manan-danja maro i Jesosy nandritra ny fiainany teto an-tany. Anisan'ireny olona tena tadidiko io i Nikodemosy. Izy dia mpikambana tao amin'ny Filankevitra Ambony, vondrona vondrona manam-pahaizana izay nitombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny fandraisana anjaran'ny Romana. Nikodemosy nanana fifandraisana samy hafa be amin'ny Mpamonjintsika - fifandraisana iray nanova azy tanteraka. Rehefa nihaona an'i Jesosy izy dia nandalo ...

Miverena toy ny anao!

Nampiasa fomba fitenenana i Billy Graham handrisihana ny olona hanaiky ny fanavotana ananantsika ao amin'i Jesosy: Hoy izy hoe: "Ho tonga ihany ianao!" Mampahatsiahy fa mahita ny zava-drehetra Andriamanitra: ny tsara indrindra sy ratsy indrindra. ary mbola tia antsika izy. Ilay antso hoe "mba ho tonga tahaka anao ihany" dia taratry ny tenin'ny apostoly Paoly hoe: "Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nampahalemy antsika. Eny ary ...

Misy famaizana mandrakizay ve?

Moa ve ianao nanana antony tokony hanasaziana zaza tsy mankatò? Efa nilaza ve ianao fa tsy hifarana ny sazy? Manana fanontaniana vitsy aho ho antsika rehetra izay manana zanaka. Ity no fanontaniana voalohany: efa tsy nankatò anao ve ny zanakao? Tsara, makà fotoana kely hieritreretana raha tsy azonao antoka. Eny ary, raha namaly ny eny toa ny ray aman-dreny hafa ianao dia tonga amin'ny fanontaniana faharoa: ...

Voasoratra eo an-tanany

"Nataoko foana teny an-tanako izy. Nefa tsy fantatry ny zanak'Israely fa avy amiko avokoa ny soa rehetra nanjo azy ireo ”(Hosea 11: 3 HFA). Rehefa nijery ny raharaha momba ny fitaovana aho dia nahita sigara feno sigara taloha iray, angamba nanomboka tamin'ny taona 60. Nosokafana io ka namboarina ny faritra mety ho lehibe indrindra. Nisy ny sarin'ilay mpampitambatra telo teboka sy torolàlana ny fomba hitaterana azy io. Iza ...

Tsara kokoa noho ny vitsika

Efa tao anatin'ny vahoaka be ianao izay nahatsapa ho kely sy tsy ampy? Sa nipetraka tamin'ny fiaramanidina iray ianao ary nahatsikaritra fa ny olona eny ambony gorodona dia kely toy ny harona? Indraindray aho dia mieritreritra fa eo imason'Andriamanitra dia toy ny valala mihintsan-drà mihintsana amin'ny loto isika. Ao amin'ny Isaia 40,22: 24, dia hoy Andriamanitra: mipetraka eo ambonin'ny faritry ny tany izy, ary ny mponina eo aminy dia tahaka ny valala; namelatra ny lanitra tahaka ...

Ny fahendren'Andriamanitra

Misy andininy iray mivaingana ao amin'ny Testamenta Vaovao izay nitanisan'ny apôstôly an'i Kristy ny hazo fijalian'i Kristy ho hadalana ho an'ny Grika sy ny fanakorontana ny Jiosy (1 Kor. 1,23). Mora ny mahazo ny antony anaovany io fanambarana io. Rehefa dinihina tokoa, hoy ny Grika, ny fitsipi-pitenenana sy ny filozofia dia ny fanenjehana ambony. Ahoana no ahafahan'ny olona nohomboana iray nampita fahalalana? Ho an'ny eritreritra jiosy dia fitomaniana izany ary ...

Ny medium dia ny hafatra

Ny mpahay siansa sosialy dia mampiasa teny mahaliana hilazana ny fotoana iainantsika. Mety efa naheno ny teny hoe "premodern", "modern" na "postmodern" ianao. Ny sasany aza miantso ny fotoana iainantsika ao anatin'ny tontolon'ny postmodern. Ny mpahay siansa sosialy koa dia manolotra teknika samihafa ho an'ny fifandraisana mahomby ho an'ny taranaka tsirairay avy, dia ilay "mpanorina", "boomer", "busters", "X-ers", "Y-ers", "Z-ers" ...

Nahoana no mivavaka, rehefa mahalala ny zava-drehetra Andriamanitra?

"Raha mivavaka ianao dia tsy tokony hionona amin'ny teny tsy misy dikany toa ny Jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra. Mieritrereta fa ho re izy ireo raha miteny be izy. Aza manao toa azy, satria fantatry ny rainao izay ilainao ary eny dieny tsy mbola mangataka aminy ianao ”(Mt 6,7-8 NGÜ). Nisy olona nanontany hoe "Nahoana aho no tokony hivavaka amin'Andriamanitra rehefa fantany ny zava-drehetra?" Jesosy dia nanao ilay fanambarana etsy ambony ho fampidirana ny Vavaky ny Tompo. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny fanahiny rehetra na aiza na aiza. ...

Nikarakara azy izy

Ny ankamaroantsika dia namaky Baiboly, nandritra ny taona maro. Tsara ny mamaky ireo andinin-teny mahazatra ary aforeto ao anaty azy ireo toy ny bodofotsy mafana izy ireo. Mety hitranga ny fianarantsika mahazatra satria mahatonga antsika tsy hijery zavatra. Raha mamaky azy ireo amin'ny masony malalaka isika ary avy amin'ny fomba fijery vaovao dia afaka manampy antsika hahafantatra bebe kokoa ny Fanahy Masina ary mety hahatadidy zavatra adinontsika koa ...

Mbola tia anao ve Andriamanitra?

Fantatrao ve fa kristiana maro no miaina isan'andro ary tsy tena mahazo antoka fa mbola tia azy ireo Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Fantatry ny tsy fahombiazany, ny ...

Fitsangatsanganana: sakafo tsy hadino

Betsaka ny olona mandeha matetika no mahatadidy ireo tsangambato malaza ho fisongadinan'ny diany. Maka sary ianao, manamboatra rakitsary sary na manamboatra azy ireo. Notantarain'izy ireo tamin'ny namany sy ny havany ny zavatra hitany sy niainany. Hafa ny zanako lahy. Ho azy dia ny sakafo no misongadina amin'ny diany. Azony atao ny mamaritra tsara ny làlan'ny sakafo hariva rehetra. Tena mankafy sakafo matsiro izy. Ianao dia afaka…

Fahotana fa tsy fahadisoam-panantenana?

Tena mahagaga tokoa raha nampirisika azy i Martin Melanchthon, Martin Luther tamin'ny taratasy iray: Aoka ianao ho mpanota ary avelao ny herin'ny ota fa lehibe kokoa noho ny ota ny fahatokisanao an'i Kristy ary mifaly amin'i Kristy fa mpanota. nandresy ny fahafatesana sy izao tontolo izao. Raha vao jerena dia toa tsy mampino ilay fangatahana. Mba hahatakarantsika ny fampitandreman'i Lotera dia mila mijery akaiky ny teny manodidina ianao. Tsy midika hoe ota i Lotera ...

Ny fiaiken-keloka "Legalista tsy fantatra anarana"

"Salama, Tammy ny anarako ary" legalista "aho. Nanameloka olona iray tao an-tsaiko tao anatin'ny minitra lasa izay. "Mety ho saika hanontany zavatra mitovitovy amin'ny fivoriana" Antony Mpahay Lalàna tsy fantatra anarana aho "(AL). Hanohy aho ary hanazava ny fomba niantombohan'ny zavatra kely; nihevitra fa manokana aho satria nitandrina ny Lalàn'i Mosesy. Ahoana ny fomba nanombohako ny olona tsy nino toa ny ...

Lesona avy amin'ny fanasan-damba

Ny fanasana fitafiana dia iray amin'ireo zavatra fantatrao tokony hataonao raha tsy mahazo olon-kafa hanao izany ho anao ianao! Ny akanjo dia tsy maintsy mamolavola - loko mainty misaraka amin'ny fotsy sy ny maivana. Ny akanjo sasany dia tsy maintsy hosasana amin'ny fandaharana malefaka sy ny mpanadio manokana. Azo atao ny mianatra an'io fomba sarotra io satria ny zavatra niainako tany amin'ny oniversite. Napetrako ny vaovao ...

Tsy irery i Jesosy

Nisy mpanakorontana iray maty teo amin'ny hazofijaliana teo amin'ny havoana misy manda any ivelan'i Jerosalema. Tsy irery izy. Tsy izy irery no nanakorontana tao Jerosalema tamin'ny andro lohataona. "Voombo miaraka nohomboana amin'i Kristy aho" hoy ny apostoly Paoly (Gal 2,20:2,20), saingy tsy i Paoly irery ihany. "Niara-maty tamin'i Kristy ianareo" hoy izy tamin'ny kristiana hafa (Kolosiana 6,4). "Halevina miaraka aminy isika," hoy izy tamin'ny Romanina (Romana). Inona no mihatra eto ...

Ny taranak'i Abrahama

Ny fiangonana no vatany ary miaina ao aminy tanteraka izy. Izay mameno ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra eo anatrehany (Efesiana 1:23). Tamin'ny taona lasa, tsaroanay ireo izay nandoa sorona lehibe indrindra tamin'ny ady mba hiantohana ny maha-velona antsika amin'ny maha-firenena. Tsara ny mitadidy. Raha ny marina dia toa iray amin'ireo teny tian'Andriamanitra indrindra izy satria mampiasa azy matetika kokoa. Mampahatsiahy antsika hatrany izy mba hahatsapa ny fototry ny ...

Mamoa voa tsara

Kristy no voaloboka, isika no sampany! Ny voaloboka dia voajinjana mba hanaovana divay mandritra ny an'arivony taona maro. Dingana iray feno izany satria mila tompona sela za-draharaha, ny tany tsara sy ny fotoana tonga lafatra. Ny voaloboky ny tanimboaloboka ary manadio ny voaloboka ary mijery ny fahamasinan'ny voaloboka mba hamaritana ny fotoana marina amin'ny fijinjana. Misy asa mafy ao aoriany, fa raha mifanaraka ny zava-drehetra, dia ilay ...