Zava-mahadomelina sy tsy fivadihana

Mirona haingana aho. Toa toetran'ny olombelona ny ho be zotom-po amin'ny zavatra iray, ny hanaraka azy amin-jotom-po, ary avelao hamoaka azy indray ilay izy. Nitranga tamiko izany tamin'ny fandaharan'asa fanatanjahan-tena. Nanomboka fandaharanasa fanatanjahantena isan-karazany aho nandritra ny taona maro. Nihazakazaka aho ary nilalao tenisy tany amin'ny oniversite. Nandritra ny fotoana kelikely dia niditra tao amin'ny klioba fiasa aho ary nanao fanatanjahan-tena tsy tapaka. Taty aoriana dia nanofana tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny aho teo ambany fitarihan'ny horonantsary fanazaran-tena. Nandeha an-tongotra nandritra ny taona vitsivitsy aho (Mandeha). Ankehitriny aho dia manofana miaraka amin'ny horonantsary ary mbola mitsangantsangana aho. Indraindray aho mampiofana isan'andro, avelako izy mandritra ny herinandro vitsivitsy noho ny antony maro, avy eo miverina aho ary saika manomboka manomboka indray.

Indraindray maharary ara-panahy ihany koa aho. Indraindray aho misaintsaina sy manoratra ao anaty diary isan'andro, avy eo mifindra amin'ny làlana voaomana sy manadino ny diary aho. Tamin'ny fotoana hafa teo amin'ny fiainako dia namaky ny Baiboly fotsiny aho ary tsy nianatra intsony. Noraisiko ireo boky nivavaka ary avy eo natakalo boky hafa. Indraindray dia nitsahatra nivavaka nandritra ny fotoana kelikely aho ary tsy nanokatra ny Baiboliko nandritra ny fotoana kelikely.

Namely ny tenako aho tao satria nihevitra aho fa kileman-toetra izany - ary angamba izany no izy. Fantatr'Andriamanitra fa miforitra sy miforororiko aho, kanefa mbola tia ahy izy.

Taona maro lasa izay dia nanampy ahy hametraka ny lalan'ny fiainako izy - hanatona azy. Nantsoiko anarana izy mba ho iray amin'ireo zanany, hahalala azy sy ny fitiavany ary hanavotana ny zanany. Ary na mihena aza ny tsy fivadihako, dia mizotra amin'ny lalana foana aho - mankany amin'Andriamanitra.

Nataon'i AW Tozer izao fomba izao: Hamafisiko ity adidy iray ity, ity asa lehibe ity, izay mahatonga ny fikasan'ny fo hijery an'i Jesosy mandrakizay. Andriamanitra dia manaiky io tanjona io ho safidintsika ary mandinika ireo fanelingelenana maro mahakasika antsika eto amin'ity tontolo ity. Fantany fa nampifanarahintsika tamin'I Jesosy ny làlan'ny fontsika, ary azontsika fantarina ihany koa izany ary mampionona ny tenantsika amin'ny fahalalana fa ny fahazaran'ny fanahy dia mamorona fa rehefa afaka fotoana iray dia lasa karazana fandanjalanjana ara-panahy izay tsy mahatsiaro tena Mitaky betsaka kokoa ny ezaka ataontsika (Ny Fikasan'Andriamanitra, p. 82).

Tsy mahafinaritra ve ny fahafantaran'Andriamanitra tsara ny maha-fon'ny fon'ny olona? Ary tsy mahafinaritra ve ny mahafantatra fa manampy antsika hitoetra amin'ny lalana tsara izy io, ary mifantoka foana amin'ny tavany? Araka ny tenin'i Tozer, raha mifantoka amin'i Jesôsy ny fontsika dia hametraka fahazarana fanahy izay hitarika antsika mivantana any amin'ny mandrakizay mandrakizay isika.

Afaka mankasitraka azy isika fa tsy mirona Andriamanitra. Mitovy ihany izy omaly sy anio ary rahampitso. Tsy toa antsika izy - tsy manao zavatra maika mihitsy izy, ary manomboka sy mijanona. Mahatoky foana izy ary mijanona amintsika foana na dia ao anatin'ny fotoan'ny tsy fahatomombanana aza.

by Tammy Tkach


PDFZava-mahadomelina sy tsy fivadihana