Dingana goavana ho an'ny olombelona

547 dingana lehibe ho an'ny zanak'olombelona Am 21. Juli 1969 verliess der Astronaut Neil Armstrong das Basisfahrzeug und hat den Mond betreten. Seine Worte waren: «Das ist ein kleiner Schritt für einen Mann, ein grosser Schritt für die Menschheit.» Es war ein monumentaler historischer Moment für die gesamte Menschheit - der Mensch war zum ersten Maleachi auf dem Mond.

Tsy te ho variana amin'ny zava-bita ara-tsiansa mahavariana ao amin'ny NASA aho, nefa mbola manontany tena ihany aho hoe: inona no nataon'ireo dingana ara-tantara tamin'ny volana ireo? Mbola mitohy ny tenin'i Armstrong ankehitriny - nefa ahoana no namahan'ny olany ny volana nahavaha ny olantsika? Mbola manana ady, fandatsahan-dra, hanoanana ary aretina isika, mitombo ny loza vokatry ny tontolo iainana noho ny fiakaran'ny hafanana.

Amin'ny maha kristiana ahy, afaka milaza aho amin'ny faharesen-dahatra tanteraka fa ny dingana lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra, izay tena maneho ny "dingana lehibe ho an'ny olombelona", dia ireo dingana nalain'i Jesosy nanomboka tamin'ny fasany 2000 taona lasa izay. I Paoly dia milazalaza ny filana ireo dingana ireo amin'ny fiainam-piainan'i Jesosy vaovao: «Raha tsy nitsangana i Kristy dia fanahin'ny finoana ny finoanao; ny meloka izay nataonao taminao tamin'ny fahotanao dia mbola eo aminao ihany » (1 Korintiana 15,17).

Tsy toy ilay hetsika 50 taona lasa izay, ny media manerantany dia tsy nisy mpijery, tsy nisy ny fandrakofana manerantany, tsy tamin'ny fahitalavitra na noraisina an-tsoratra izany. Tsy mila olona hanazava izy. Natsangana tamin'ny fotoana mangina i Jesoa Kristy rehefa natory izao tontolo izao.

Ny dian'i Jesosy dia natao ho an'ny olona rehetra, ho an'ny olona rehetra. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia nanazava ny faharesen'ny fahafatesana. Tsy misy ny fantsom-pifandraisana lehibe kokoa noho ny fandresena ny fahafatesana. Ny diany dia niantoka ny zanany famelan-keloka sy fiainana mandrakizay. Ireo dingana ireo dia natsangana tamin'ny maty ary azo antoka fa ny fanapahana lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny olombelona rehetra. Lehibe goavambe avy amin'ny ota sy ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandrakizay. «Fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty i Kristy dia tsy ho faty intsony; tsy manam-pahefana aminy ny fahafatesana » (Romana 6,9 Fandikan-tenin'i New Geneva).

Io lehilahy io dia afaka mandeha amin'ny volana dia fahatsiarovana mahafinaritra. Saingy rehefa maty tamin'ny alàlan'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana Andriamanitra noho ny fahotantsika sy ny mpanota, dia nitsangana indray izy ary nihazakazaka tao amin'ny saha, ny dingana lehibe indrindra ho an'ny olombelona amin'ny ankapobeny.

Nataon'i Irene Wilson