Ny ampahany amin'ny vola madinika

Tsy mila ny lehibanay vaovao izahay! Hentitra izy ary mifehy. Fahadisoam-panantenana lehibe ny fomba fitantanana azy, indrindra fa ny fiheverana ny toe-draharaha miasa izay nankafizinay teo ambany fitantanana teo aloha. Afaka manao zavatra azafady ve ianao? Nahazo izany fitarainana izany aho taona maro lasa izay izay avy amin'ny mpiasa tao amin'ny sampana iray, izay nanara-maso ahy nandritra ny fotoana niarahako tamin'ny maha-tompon'andraikitra ny orinasa HR ao anaty orinasa mpanamboatra sy marketing. Noho izany dia nanapa-kevitra ny handeha eny amin'ny fiaramanidina aho ary hitsidika ilay sampana manantena ny hamaha ny fifanolanana eo amin'ny tompon'andraikitra vaovao sy ny mpiara-miasa aminy.

Nisy sary hafa tanteraka niseho tao amin'ny nihaonako ny fitantanana sy ireo mpiasa. Ny marina dia ny hoe ny lalan'ny mpitarika dia vaovao vaovao raha oharina amin'ny teo alohany, saingy tsy ilay olona mahatsiravina nolazain'ny mpiara-miasa taminy akory. Na izany aza dia naneho ny ahiahiny mafy izy mikasika ny fivoaran'ny orinasa sy ny fandrosoana ary sorena tamin'ny fihetsika ratsy izy taoriana kelin'ny nahatongavany.

Amin'ny lafiny iray, takatro ny zava-tsarotra atrehin'ny mpiasa. Niezaka ny zatra amin'ny fomba fitarihana mivantana vaovao izy ireo, izay tena tsy mahazatra azy ireo. Vetivety dia nampiditra rafitra tsy dia malaza loatra izy io, fa mahomby kokoa sy mahomby sy fenitra fampisehoana. Vetivety dia nitranga haingana ilay zava-drehetra ary angamba tsy ela akory aloha loatra. Na dia somary milamina aza ny mpitondra teo aloha, ny vokatra vokatr'izany dia nijaly noho ireo fomba taloha.

Tsy ilaina ny milaza fa milamina ny raharaha tao anatin'ny volana vitsivitsy. Ny fanajana sy ny fankasitrahana ny tompon'andraikitra vaovao dia nitombo tsikelikely ary nahazo famporisihana izy hahita ny fomba nitomboan'ny etika sy ny asa.

Samy havanana daholo ny roa tonta

Ity fizarana manokana ity dia nampianatra ahy lesona iray lehibe momba ny olona mifandray amin'ny olona hafa. Ny fanamarihana an'io potika fipoahana mety dia ny andaniny roa ary samy voatery nianatra niatrika zava-baovao sy toe-javatra vaovao izy ireo. Nifandray tamin'ny fanahin'ny fampihavanana ny fifaneraserana samy hafa. Ny fironana amin'ny famoronana hevitra momba ny isam-batan'olona, ​​ny fianakaviana ary ny vondrona satria ny lafiny iray amin'ny tantara heno na ny antoko fahatelo dia manome fomba maharesy lahatra dia matetika mitarika amin'ny olana eo amin'ny fifandraisana.

Ny Ohabolana 18,17 dia milaza amintsika fa ny tsirairay no tsara eo amin'ny toerany; fa raha misy olona miteny, dia ho hita.

Ilay teolojia Charles Bridges (1794-1869) nanoratra momba ny andinin-teny ao amin'ny famelabelarany ireo fanazavana momba ireo fitenenana hoe: Eto dia ampitandremana isika mba tsy hanamarin-tena amin'ny hafa ... ary ho jamba amin'ny fahadisoantsika. Io dia ahafahantsika mametraka ny tanjontsika manokana amin'ny hazavana matanjaka; ary indraindray, saika tsy mahatsiaro, manisy alokaloka izay mety hitondra fifandanjana amin'ny lafiny iray, na miala amin'ny fomba manontolo akory. Sarotra ny mamerina mamerina ny zava-misy sy ny toe-javatra misy fahitsiana tonga lafatra rehefa miahiahy ny anarantsika na ny zavatra manjo azy. Ny antony manokana ataontsika dia mety ho tonga aloha sy miseho tsara, fa araka ny teniny dia mety fotsiny izy raha tsy henoina ny lafiny iray amin'ny vola madinika.

Ny fahasimbana tsy azo lavina

Ny fironana amin'ny fanatsoahan-kevitra, satria naheno ny lafiny fandresena tena mahasoa ianao dia tsy azo ihodivirana. Indrindra raha namana na olona mitovy hevitra aminao amin'ny fiainana tahaka ny tenanao. Ny valinteny tokana amin'ity karazana ity dia mety hiteraka aloka maizina amin'ny fifandraisana. Ohatra, lazain'izy ireo amin'ny namany akaiky momba ilay mpanao jadona kely izay ananan'izy ireo amin'ny maha-bosoa vaovao izay miteraka olana be eo amin'ny fiainany. Ny fironana ho azy ireo dia manao ny azy manokana ka hijanona eo amin'ny hazavana tsara dia ho lehibe tokoa. Ny namanao dia avy eo hamorona fiheverana diso momba ny mpitantana azy ary hiantra azy ireo sy ireo zavatra atrehiny. Mbola misy loza hafa: mizara ny hafa amin'ny heviny diso izy.

Ny mety hisian'ny fivoaran'ny lesoka marina hanaparitaka tahaka ny afon-tany dia tena misy ary mety hiteraka fahasimban-tena tsy mendrika amin'ny laza sy ny toetran'ny olona na vondron'olona iray. Miaina ao anatin'ny vanim-potoana iarahan'ny karazan-tantara amin'ny alàlan'ny tsaho na ratsy kokoa, mahita ny lalan-dry zareo amin'ny Internet na tambajotra sosialy. Raha vao aseho imasom-bahoaka dia indrisy ahitan'ny rehetra azy ary tsy afaka atao intsony.

Ny Puritans Anglisy tamin'ny taonjato faha-16 sy faha-17 dia namaritra ny Ohabolana 18,17 ho fitsarana fitiavana ary nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny famoronana rivo-piainana amin'ny fifandraisana. Ny fandraisana andraikitra miaraka amina faniriana am-pahatsorana sy amin'ny fanetren-tena manetry tena mba hahafantarana ny fomba fijery rehetra ao anaty fifanolanana dia tena zava-dehibe amin'ny fananganana fifandraisana indray. Eny, mitaky herim-po izany! Saingy ny tombotsoan'ny fifanajana sy fanamafisana ary fanasitranana ho fanamafisana dia tsy azo resahina. Ireo mpanelanelana sy pasitera za-draharaha amin'ny ankapobeny dia manandrana manao izay azo atao mba hampivondronana ireo antoko manohitra rehetra. Amin'izany fomba izany, dia ankafizin'ny fotoana tsirairay ananan'ny tsirairay ny zavatra entiny eo imason'ny ankilany.

Manome izao torohevitra manaraka izao ny Jakoba 1,19: Tokony ho fantatrareo, ry rahalahy malalako: ny olona rehetra mora mandre, tsy miteny, malaky tezitra.

Ao amin'ny lahatsorany The Pillow of Mercy, ny pasitera William Harrell avy amin'ny Immanuel Presbyterian Church dia mandrisika antsika hanaiky sy hanaja ilay Bantim-poko izay nampiasain'ny Mpanavotra antsika tamin'ny fifandraisana rehetra. Io fahotana io dia manelingelina ny fitsarana antsika ary mandoko ny antony manosika antsika, mahatonga antsika tsy hahita ny fahamarinana manontolo amin'ny fifandraisantsika manokana. Tsy hoe ampianarina ho marina ihany isika eo amin'ny fifandraisantsika, fa tokony ho marina amin'ny fitiavana (Efesiana 4,15).

Ilaina tokoa ny mitandrina rehefa maheno na mamaky momba ny zavatra tsy eken'ny hafa. Noho izany, ao anatin'ny andraikitray, andao hojerentsika ny andaniny roa amin'ny vola madinika alohan'ny hitsidihantsika ireo fombafomba. Mitadiava ny zava-misy ary, raha azo atao, dia makà fotoana hitenenana amin'ireo rehetra voakasik'izany.

Ny fanehoana fanampiana amin'ny hafa amin'ny herin'ny fitiavana sy ny fihainoana tsara mba hahatakarana ny sisin'izy ireo amin'ny vola madinika dia ohatra amin'ny fahasoavana tsy ampoizina.    

by Bob Klynsmith


PDFNy ampahany amin'ny vola madinika