Mikaroka ny fandriam-pahalemana anaty

494 mitady fihavanana anaty Mila miaiky aho fa sarotra amiko indraindray ny mahita fandriampahalemana. Tsy resaka "fandriam-pahalemana izay tsy fantatra" (Filipiana 4,7 fandikana New Geneva). Rehefa mieritreritra izany fandriam-pahalemana izany aho dia alaivo an-tsaina hoe misy zaza mampitony an'Andriamanitra eo afovoan'ny rivo-mahery. Miatrika fitsapana sarotra aho, ny fiadiana amin'ny hozatra mino no ampiofanina amin'ny toerana misy ireo endorphins (hormonina fifalian'ny tenan'ny tenany) amin'ny "fandriam-pahalemana" miaraka amin'ny fiantraikany. Mieritreritra momba ny krizy izay manova ny fomba fijerintsika ary manery antsika handinika indray ireo zavatra manan-danja indrindra amin'ny fiainana ary hankasitraka azy ireo. Rehefa mitranga ireo tranga ireo dia fantatro fa tsy mahafehy ny fomba faran'izy ireo aho. Na dia mamoha ny ao anaty aza izy io dia tsara kokoa ny mamela ity zavatra ity amin'Andriamanitra.

Miresaka fihavanana "isan'andro" aho, izay mety hiantsoan'ny sasany hoe fiadanan-tsaina na fandriampahalemana anaty. Raha ny nolazain'ilay filozofa malaza Anonymus indray mandeha hoe: «Tsy ny tendrombohitra akory no eo anoloanao manelingelina anao. Voky ny fasika amin'ny kiraronao izany. Ireto ny sasany amin'ireto fasika ireto: eritreritra manahy izay manelingelina ahy, ahiahy nefa tsy manana antony hiheverana ny ratsy indrindra fa tsy tsara indrindra amin'ny hafa hamadika ny moka ho elefanta; very ny foto-kevitro, sosotra aho satria misy zavatra tsy mety amiko. Te-hamely olona tsy masiaka aho, tsy masiaka na manelingelina.

Ny fandriam-pahalemana anaty dia antsoina hoe milamina milamina (Augustine: tranquillitas ordinis). Raha marina izany dia tsy misy ny fandriampahalemana izay tsy misy filaharana ara-tsosialy. Mampalahelo fa matetika dia tsy ampy filaharana amin'ny fiainana isika. Ny fiainana dia mikorontana, maika ary somary miady saina. Ny sasany dia mitady fandriampahalemana ary miala tanana amin'ny fisotroana, mampiasa zava-mahadomelina, manangona vola, mividy zavatra, na sakafo. Ny faritra maro amin'ny fiainako dia tsy voafehiko intsony. Na izany aza, amin'ny fiezahana manao ny fanazaran-tena manaraka izao amin'ny fiainako dia afaka mahazo fiadanam-po aho na dia tsy mahay mifehy aza aho.

 • Mikarakara ny raharaha manokana aho.
 • Mamela ny hafa sy ny tenako aho.
 • Adinoko ny lasa ary manohy hatrany!
 • Tsy tototry ny alahelo aho. Mianatra aho "Tsia!" milaza.
 • Faly aho ho an'ny hafa. Aza mialona azy ireo.
 • Ekeko izay tsy azo ovaina.
 • Mianatra manam-paharetana sy / amin'ny fandeferana aho.
 • Mijery ny fitahiako aho ary feno fankasitrahana.
 • Misafidy tsara am-pitiavana ny namana aho ary manalavitra ny olon-dratsy.
 • Tsy mandray ny zavatra rehetra manokana aho.
 • Manatsotra ny fiainako aho. Manala ny fifangaroana aho.
 • Mianatra mihomehy aho.
 • Mampiadana ny fiainako aho. Nahita fotoana mangina aho.
 • Manao zavatra tsara ho an'ny olon-kafa aho.
 • Mihevitra aho alohan'ny hitenenako.

Na izany aza, ity dia mora kokoa noho ny vita. Azo inoana fa raha tsy manao ny zava-miafina etsy ambony aho dia tsy misy olon-kafa hanome tsiny an'iza afa-tsy ny tenako.Mahatezitra ahy matetika amin'ny hafa aho rehefa manao azy Mety ho nanalavitra ilay olana ary nitarika vahaolana tsara.

Heveriko fa: amin'ny farany, ny fihavanana rehetra dia avy amin'Andriamanitra - fandriampahalemana izay mihoatra lavitra noho ny fahatakarana sy ny fiadanan'ny anatiny. Raha tsy misy ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy hahita fiadanana marina isika. Nomen'Andriamanitra ny fiadanany ny olona matoky azy (Joh14,27) sy miankina aminy (Isaia 26,3) ka tsy tokony hiahiahy na inona na inona izy ireo (Filipiana 4,6). Mandra-pihavantsika miaraka amin'Andriamanitra, dia mitady foana ny olona hitady fihavanana (Je 6,14).

Hitako fa tokony hihaino ny feon'Andriamanitra bebe kokoa aho ary tsy ho sosotra - ary manalavitra ny olona tsy misaina, tsy masiaka na manelingelina.

Nisy nieritreritra teo amin'ny farany

Izay manelingelina anao dia mifehy anao. Aza avela hangalatra ny fiadananao ny hafa. Miaina ao amin'ny fiadanan'Andriamanitra.

avy amin'i Barbara Dahlgren


PDFMikaroka ny fandriam-pahalemana anaty