Ny Filazantsara - Zavatra marika?

223 ny filazantsara dia lahatsoratra misy marika Ao amin'ny iray amin'ireo horonan-tsarimihetsika voalohany nataony, hoy i John Wayne tamin'ny mpiara-mitety kanosa iray hafa: "Tsy tiako ny miasa amin'ny vy marika - maharary eo amin'ny toerana tsy izy!" Hitako fa tena mampihomehy ilay fanamarihany, fa nahatonga ahy hieritreritra ny fomba hanimba ny filazantsara ny fiangonana amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba teknika tsy misy dikany toy ny fampiroboroboana ny vokatra marika. Taloha, ny mpanorina anay dia nitady adihevitra mivarotra mafy ary manao anay ho "fiangonana tokana". Io fomba fiasa io dia nampandefitra ny fahamarinana ara-Baiboly satria nohavaozina ny filazantsara mba hampandrosoana ny marika.

Midira amin'ny asan'i Jesôsy amin'ny fanaparitahana ny filazantsarany

Ny fiantsoana antsika Kristiana dia tsy ny fivarotana vokatra marika, fa ny fandraisana anjara amin'ny asan'i Jesosy miaraka amin'ny fanampian'ny Fanahy Masina ary ny fanaparitahana ny filazantsarany manerana izao tontolo izao. Miresaka zavatra maromaro ny filazan'i Jesoa: Ahoana ny fanatanterahana ny famelan-keloka sy ny fampihavanana tamin'ny alàlan'ny fanatitra fampihavanana nataon'i Jesoa; ny fomba manavaozantsika ny Fanahy Masina (ary ny dikan'ny hoe miaina fiainana vaovao); ny toetran'ny fiantsoana antsika amin'ny maha-mpanara-dia an'i Jesosy izay miditra amin'ny iraka manerantany; ary ny fanantenana azo antoka fa hiombona amin'ny fiarahamonina misy an'i Jesoa amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina isika.

Misy faritra misy fampiharana, na dia voafetra aza, ao amin'ny marketing (anisan'izany ny fambolena marika) dia ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa fanompoana ny filazantsara izay niantsoan'i Jesosy antsika. Ohatra, afaka mampiasa logos, tranokala, haino aman-jery sosialy, bala, newsletter, simbolo, newsletter ary fitaovana hafa mifandray isika izay manampy antsika hanaparitaka ny hafatr'i Jesosy sy hamoha ny finoana ny olona. Na ahoana na ahoana, ny fomba toy izany dia tokony ilaina ary tsy tokony hanakana antsika tsy ho maivana sy sira ao amin'ny fiaraha-monina misy antsika. Hitako amin'ity fomba ity fa tsy mifanohitra amin'ny varotra ampiharina aho, fa te-hangataka fitandremana ihany koa aho ary hampifandray izany amin'ny fomba fijery.

Mangataka fitandremana

Araka ny famaritan'i George Barna, ny fivarotana dia "teny iombonana iray izay manangona ireo hetsika rehetra izay mitarika amin'ny antoko roa manaiky ny fifanakalozana fifanakalozana entana mendrika" (amin'ny Torolalana Aingana amin'ny Dingana ho an'ny Marketing Marketing; Alemanina: fampidirana isaky ny dingana amin'ny marketing amin'ny fiangonana). Barna dia manitatra ny teny marketing amin'ny alàlan'ny fampidirana hetsika toy ny dokam-barotra, ny fifandraisana amin'ny daholobe, ny drafitra stratejika, ny fanaraha-maso ny mpanjifa, ny fantsona fizarana, ny fanangonam-bola, ny vidiny, ny fahitana ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa ho singa amin'ny marketing. Avy eo dia namarana i Barna hoe: "Raha miray tsikombakomba ireo singa ireo amin'ny fifanakalozana izay mahatonga ny ankolafin-dry zareo hifanakalo tondroana ny soatoavina mendrika dia tapitra ny boriboriny marketing". Andao hahatsiaro nandritra ny fotoana kelikely ny foto-kevitra momba ny fifanakalozana amin'ny entana manan-danja ampy.

Vao taona vitsy lasa izay ny sasany tamin'ireo pasiteranay dia nandalina boky iray fanta-daza iray avy amin'ny mpitarika ny fiangonana megazy any Kalifornia. Ny hafatra lehibe amin'ny boky dia ny hoe raha tsenanao ny fiangonanao amin'ny fomba sasany, azonao atao ny manolotra olona sy ny fiarahamoniny zavatra izay ekeny am-pahatokiana. Ny sasany amin'ireo pasitera no nanandrana ny fomba fiasa natolotry ny varotra ary diso fanantenana satria tsy nitombo ny isan'ny mpikambana ao aminy.

Saingy tokony hampiasa ny filazantsara isika Tsena (sy ny vondronay) ny fomba fiantsonan'i Walmart sy Sears ny vokatra - na mampiasa fomba fivarotana ampiasain'ny vondron'olona sasany hamokarana isa? Mihevitra aho fa manaiky fa tsy mila midera ny filazantsara toy ny kojakoja entin'ny mpanjifa sarobidy. Tsy izany no tao an-tsain'i Jesosy tamin'ny nanomezany antsika ny asa fitoriana ny filazantsara amin'izao tontolo izao sy ny fanaovana olona avy amin'ny mpianatra rehetra.

Araka ny nosoratan'ny apôstôly Paoly, ny filazantsara dia matetika asehon'ny olona tsy manapa-kevitra ho rehetrantitra na vendrana (1 Korintiana 1,18: 23) ary azo antoka fa tsy heverina ho mpanjifa manintona sy tadiavina be loatra. Amin'ny maha mpanara-dia an'i Jesoa antsika dia tsy araka ny nofo isika fa ara-panahy (Romana 8,4-5). Mazava ho azy fa tsy lavorary ao isika, fa amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika (ary vokatr'izany amin'ny asany). Tsy mahagaga raha fantatr'i Paoly ny hoe "olombelona" Teknolojia nolavina (sekular) hampielezana ny filazantsara:

Koa satria nanankin'Andriamanitra tamin'io asa io isika ao amin'ny fahasoavany dia tsy kivy isika. Izahay dia mandà ny fomba fitory tsy mamitaka rehetra. Tsy manandrana mamitaka olona izahay, ary tsy mamitaka ny Tenin’Andriamanitra, fa eo anatrehan’Andriamanitra no itenenanay ny fahamarinana. Izay rehetra manana fo marina dia mahalala izany (2 Korintiana 4,1: 2; fiainana vaovao). Nandà ny fomba hitarika fahombiazana vetivety i Paoly nefa mandany ny filazantsara. Ny hany fahombiazana tadiaviny amin'ny fiainana sy ny asa fanompoana dia voalaza fa mifandray amin'i Kristy sy ny Filazantsara.

Misy ny fampanantenan'ireo fiangonana izay midera ny filazantsara ho toy ny fomba fahombiazana toa izao: «Tongava at our am-piangonana ary ho voavaha ny olanao. Hahazo fahasalamana sy fanambinana ianao. Hotahiana tokoa ianao ». Ireo fitahiana nampanantenaina dia matetika misy ifandraisany amin'ny hery, fahombiazana ary faniriana ho tanteraka. Ny fiantraikan'ny siramamy sy ny kapoka dia atolotra rehefa ampahafantarina ireo fepetra ilaina - rehefa mikasika ireo zavatra toa ny finoana ambony, ny fandraisana anjara amina vondrona kely, ny fandoavana fahafolonkarena, ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny serivisy amin'ny Fiangonana , na mifikitra amin'ny fotoana sasany hivavahana sy hianarana Baiboly. Na dia manampy amin'ny fitomboana hanaraka an'i Jesosy aza izy ireo, tsy misy na inona na inona zavatra azon'Andriamanitra atao amin'ny fahasoavana hanatanteraka ny faniriantsika amin'ny fifanakalozana ny zavatra heverina ho antenaina amintsika.

Dokam-barotra tsy miova ary ny varotra mamitaka

Ny fanakianana olona amin'ny fanambarana hoe afaka manatona an'Andriamanitra mba hanatanteraka ny faniriany dia ny fanaovana dokambarotra tsy ara-drariny ary fivarotana sandoka. Tsy zavatra hafa ankoatry ny mpanompo sampy amin'ny fomba maoderina fotsiny izany. Kristy dia tsy maty mba hahatanteraka ny filan'ny mpanjifa feno fitiavan-tena. Tsy tonga hanome toky antsika amin'ny fahasalamana sy ny fanambinana izy. Fa kosa, tonga hanintona antsika Izy amin'ny fifandraisana tsara fanahy amin'ny Ray, Zanaka sy Fanahy Masina ary hanome antsika fiadanana, fifaliana sy fanantenana, izay vokatr'ity fifandraisana ity. Izany dia manatanjaka antsika amin'ny fitiavana lafo sy manova ny fitiavan'Andriamanitra ary manampy ny olon-kafa. Io karazana fitiavana io dia azo ampiasain'ny sasany (ary na dia maro aza) dia azo heverina ho manelingelina na manafintohina, fa manondro izany ihany koa no loharanon'ny fitiavana famonjena sy fampihavanana ary fanovana io.

Tokony hamidy ny filazantsara ho tanjona ifanakalozana ny lanja mendrika eo amin'ny antoko roa nifanarahana ve isika? Mazava ho azy fa tsia! Ny filazantsara dia fanomezana ho an'ny tsirairay avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary ny hany azontsika atao dia ny manaiky ny fanomezam-pahasoavana amin'ny tanana tsy misy tanana sy misokatra - feno fankasitrahana feno ireo fitahiana noho ny fananan'Andriamanitra. Ny vondrom-pahasoavana sy ny fitiavana dia maneho amin'ny alalàn'ny fiainam-pankasitrahana - valiny nomen'ny Fanahy Masina nanokatra ny masontsika ary nandray ny faniriana rehareha sy fikomiana ho an'ny fahaleovantena hiaina ho an'ny voninahitr'Andriamanitra.

Fifanakalozana fifanakalozana

Rehefa eritreretiko ireo hevitra ireo dia tiako ny hanamarika fa eo amin'ny fiainantsika sy ao amin'i Kristy ary amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, fifanakalozana fifanakalozana manokana, fifanakalozana tena mahafinaritra. Azafady vakio ny zavatra nosoratan'i Paoly:

Voahombo miaraka amin'i Kristy miaraka amin'i Kristy aho. Velona aho, nefa tsy izaho izao, fa Kristy no mitoetra ato amiko. Satria izay ivelomako ankehitriny dia miaina amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra aho, izay efa tia ahy ary nanolotra ny tenany hamonjy ahy (Galatiana 2,19b-20).

Atolontsika eo amin'i Jesosy ny fiainantsika mpanota ary omeny antsika ny fiainany manao ny marina. Raha mahafoy ny fiainantsika isika dia mahita ny fiainany miasa ao amintsika. Raha mametraka ny fiainantsika eo ambany fanjakan'i Kristy isika dia hahita ny tena dikan'ny fiainantsika, tsy ny hiaina araka ny tanjontsika, fa ny hampitombo ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, Mpamorona sy Mpanavotra antsika. Ny fifanakalozana io dia tsy fomba fiasa ara-barotra - fahasoavana izany. Mandray fiarahana feno amin'Andriamanitra isika, ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ary omen'ny vatana vatana sy fanahy isika. Mahazo ny toetran'i Kristy marina isika ary manaisotra ny otantsika rehetra ary omena famelan-keloka tanteraka. Mazava ho azy fa tsy fifanakalozana fifanakalozana entana ilaina!

Ny mino rehetra an'i Kristy, lahy na vavy, dia zavaboary vaovao - zanak'Andriamanitra. Manome antsika fiainam-baovao ny Fanahy Masina - ny fiainan'Andriamanitra ao anatintsika. Amin'ny maha-olom-baovao antsika, dia manova antsika ny Fanahy Masina mba ho tonga bebe kokoa amin'ny fitiavan'i Kristy tanteraka an'Andriamanitra sy ny olona. Raha ao amin'i Kristy ny fiainantsika dia manana anjara amin'ny fiainany isika, na amin'ny fifaliana na amin'ny fitiavana maharitra. Mandray ny fijaliany isika, ny fahafatesany, ny fahamarinany, ny fitsanganany amin'ny maty, ny fiakarany ary ny fanjakany. Amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika, dia mpandova miaraka amin'i Kristy isika, izay tafiditra ao amin'ny fifandraisany tanteraka amin'ny Rainy. Amin'izany dia fitahiana amin'ny zavatra rehetra nataon'i Kristy ho antsika isika mba ho tonga zanaka malalan'Andriamanitra, tafaray aminy - miaraka amin'ny voninahitra foana!

Feno fifaliana amin'ny fifanakalozana mahafinaritra,

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFNy Filazantsara - Zavatra marika?