Ny medium dia ny hafatra

ny medium dia ny hafatra Ny mpahay siansa sosialy dia mampiasa teny mahaliana hilazana ny fotoana iainantsika. Mety efa naheno ny teny hoe "premodern", "modern" na "postmodern" ianao. Ny sasany aza miantso ny fotoana ipetrahantsika amin'ny tontolo iray taorian'ny tontolon'ny varotra. Ny mpahay siansa sosialy koa dia manolotra teknika samihafa ho an'ny fifandraisana mahomby ho an'ny taranaka tsirairay avy, izany hoe "mpanorina", "boomers", "busters", "X-ers", "Y-ers", "Z-ers" na "moosa".

Saingy tsy maninona izay tontolo iainantsika, ny fifampiresahana tena misy ihany no ahatafita raha samy hahatratra ny ambaratonga iray mihoatra ny fandrenesana sy ny fitenenana ny andaniny sy ny ankilany. Ny manam-pahaizana momba ny serasera dia milaza amintsika fa tsy ny fiafarany ny resaka sy ny fihainoana fa fomba iray. Ny tena fahazavan-tsaina dia tanjon'ny fifandraisana. Ny antony fotsiny dia mahatsiaro ho tsara kokoa ny olona iray satria "narotsany ny sainy" na etsy ankilany dia mieritreritra fa efa nahatanteraka ny adidiny izy ireo satria efa nihaino ny iray hafa izy ireo ary avelao izy ireo hiteny fa tsy voatery hoe efa nahalala ny tena izy. Ary rehefa tsy nifankahazo tsara ianareo, dia tsy tena nifampiresaka - dia niteny sy nihaino fotsiny ianao fa tsy nahazo. Hafa amin'Andriamanitra izany. Tsy mizara ny heviny amintsika fotsiny Andriamanitra ary mihaino antsika dia mifandray amintsika miaraka amin'ny fahatakarana izany.

Voalohany indrindra: omeny antsika ny Baiboly. Tsy boky fotsiny ny Baiboly; dia fanambarana avy amin'Andriamanitra ho antsika. Amin'ny alàlan'ny Baiboly, Andriamanitra dia mampita hoe iza izy, tena tia antsika, ireo fanomezana nomeny antsika, ny fomba hahafahantsika mahafantatra azy, ary ny fomba tsara indrindra handaminana ny fiainantsika. Ny Baiboly dia sarintany fiainana fiainana be dia be izay tian'Andriamanitra homena antsika amin'ny maha-zanany antsika. Fa tsy misy hafa amin'ny Baiboly, fa tsy ny fifandraisana avo indrindra izany. Ny endrika ambony indrindra amin'ny fifandraisana avy amin'Andriamanitra dia ny fanambarana manokana amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy - ary mianatra avy amin'izany isika amin'ny alàlan'ny Baiboly.

Toerana iray ahitantsika izao dia Hebreo 1,1: 3: «Rehefa avy niresaka tamin'Andriamanitra tamin'ny razana Andriamanitra tamin'ny fomba maro, dia niresaka tamintsika tamin'ny andro farany izy tamin'ny alàlan'ny zanaka izay notendreny. tsy maintsy mandova ny zavatra rehetra izay nahariany izao tontolo izao. Izy no taratry ny voninahiny sy ny endrik'ny maha-olombelona azy ary mitondra ny zava-drehetra amin'ny teniny mahery. » Andriamanitra dia mampita ny fitiavany antsika amin'ny maha-iray antsika, amin'ny fizarana ny maha-olombelona antsika, ny fanaintainantsika, ny fitsapana, ny fanahintsika ary ny fahatongavantsika amin'ny fahotantsika, ny famelana azy rehetra ary ny momba an'i Jesosy eo amin'ny sisin'ny Ray manomana.

Na ny anaran'i Jesosy aza dia mampita ny fitiavan'Andriamanitra antsika: ny anarana hoe "Jesosy" dia midika hoe "Famonjen'ny Tompo". Ary misy anarana iray hafa ho an'i Jesosy dia "Imanoela", izay midika hoe "Andriamanitra miaraka amintsika". Tsy Zanak ’Andriamanitra irery i Jesosy, fa Tenin’ Andriamanitra koa izay manambara amintsika ny Ray sy ny Sitrapon’ny Ray.

Ny Filazantsaran'i Jaona dia milaza amintsika hoe:
"Ary ny Teny dia tonga nofo ary nonina teo aminay, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra ho ny Zanaka lahitokan'ny Ray, feno fahasoavana sy fahamarinana" (Jaona 1,14:6,40) ». Araka ny lazain'i Jesosy amintsika ao amin'ny Jaona, dia ny sitrapon'ny rainy "fa na zovy na zovy mahita ny zananilahy sy mino azy manana fiainana mandrakizay" Andriamanitra mihitsy no nanangana andraikitra ho antsika hahafantatra azy, ary izy manasa antsika hifandray aminy manokana amin'ny famakiana ny Soratra Masina, amin'ny alalan'ny vavaka, ary amin'ny alàlan'ny fiarahana amin'ireo olona mahalala azy. Fantany ianao. Tsy fotoana tokony hahafantatra azy ve ianao?

nataon'i Joseph Tkach


PDFNy medium dia ny hafatra