Asandrato ny Tompo, ry fanahiko

Asandrato ny Tompoko ny fanahiko Ny ankamaroan'ny ankizy dia mahalala ny solomaso be dia be ary finaritra amin'ny fampiasana azy ireo hahitana ny zava-drehetra mihalehibe. Ny bibikely dia toa bibikely amin'ny tantara foronina foronina. Ny sombintsombin'ny tany sy fasika dia toa fandriana renirano goavana na toy ny tany lemaka. Rehefa mametraka fitaratra lehibe amin'ny tavan'ny sakaizanao ianao, dia matetika no antony tokony hihomehezana.

Maria, renin'i Jesosy, dia tsy mbola nahalala momba ny solomaso be dia be. Saingy fantany ny voalazany ao amin'ny Lioka 1,46, rehefa nahatsapa ny fideran'ny fivoahana tao anaty vaovao fa ho sambatra izy ho renin'ny Mesia. "Ary hoy i Maria: Manandratra ny Tompo ny fanahiko." Ny teny grika hoe "manandratra" dia midika hoe manao zavatra lehibe sy tsara, ary avy eo amin'ny heviny lehibe kokoa ny manandratra, manome voninahitra, midera, manandratra, manandratra. Hoy ny fanehoan-kevitra iray: «Nanandratra ny Tompo i Maria tamin'ny filazany ny hafa ny halavany sy ny halehiben'ny fiainany. Miaraka amin'ny anjarany (amin'ny teny grika) Nasongadin'i Maria fa avy amin'ny faran'ny fony ny fiderana azy ho an'Andriamanitra. Ny fivavahanao dia tena toetranao manokana; avy am-po io. » Ny hiran'ny fiderana an'i Maria dia antsoina hoe "Magnificat", izay fanehoana ny teny latinina ho an'ny "hanangana, hampiakatra". Nolazain'i Maria fa nanandratra ny Tompo ny fanahiny. Ny fandikan-teny hafa dia mampiasa ny teny hoe «fiderana, manandratra ary manome voninahitra».

Ahoana no ahafahanao manangana ny Tompo? Angamba ny lexicon dia manome antsika teboka sasany. Ny zava-dehibe iray dia ny hahatonga azy ho lehibe kokoa habeny. Raha manandratra ny Tompo isika dia hihalehibe kokoa. Hoy i JB Philipps: "Kely ny andriamanitrareo." Ny fananganana sy ny fisandratana ny Tompo dia manampy antsika sy ny hafa hahatakatra ny halavany lavitra noho ny noheverintsika na noeritreretintsika.

Ny dikan'ny teny iray dia ny mahatonga an'i Andriamanitra hijoro eo imason'ny olona ho lehibe sy manan-danja kokoa. Rehefa mieritreritra an'izany isika ka miresaka momba ny halavan'ny Tompo dia manampy antsika hahatakatra hoe iza isika ho azy. Ny fomban'Andriamanitra sy ny fisainany dia avo sy avo kokoa noho ny antsika ary tokony hampahatsiahy ny tenantsika sy ny momba antsika. Afaka mitombo hatrany amin'ny masontsika isika raha tsy mitandrina.

Hoy i Joe Stowell, "Ny tanjon'ny fianarantsika dia ny hampahafantatra ny hafa ny toetran'Andriamanitra eo am-pijereny sy hizarany ny fitiavany amin'ny alalantsika." Azonao atao ny milaza fa ny fiainantsika dia toy ny varavarankely izay ahitan'ny olona hafa an'i Kristy mipetraka ao amintsika. Ny hafa nampiasa ny fampitahana fa isika dia toa fitaratra taratra izay maneho azy sy ny fitiavany. Azontsika atao ny manampy amin'ny lisitra hoe fitaratra lehibe isika. Rehefa miaina isika, ny toetrany, ny sitrapony, ary ny fomba ahafahan'ny mpihaino ho mazava kokoa sy lehibe kokoa.

Na dia miaina fiainana milamina sy milamina aza isika amin'ny toe-panahy rehetra sy ny haja rehetra (1 Timoty 2,2), tokony hitandrina ny varavarankely isika, hanana fisaintsainana mazava ary hampitombo ny fiainana sy ny fitiavan'i Jesosy ao anatintsika. Atsangano ny Tompo, ry fanahiko!

by Tammy Tkach


PDFAsandrato ny Tompo, ry fanahiko