Ampiasao ireo zavatra rehetra azo atao

Wünschen Sie sich nicht, dass Sie Ihre Zeit ausdehnen könnten? Oder, noch besser, die Zeit zurück-drehen, um sie das zweite Maleachi besser zu nutzen? Aber wir alle wissen, dass die Zeit nicht so funktioniert. Sie tickt einfach weiter, egal wie wir sie nutzen oder vergeuden. Wir können vergeudete Zeit weder zurückkaufen, noch können wir falsch verwendete Zeit zurückgewinnen. Vielleicht ist das der Grund, warum der Apostel Paulus die Christen anwies: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus [a. Ü.: macht das Beste aus jeder Gelegenheit]; denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist (Efes. 5,15: 17).

Tian'i Paoly hahazo tombony amin'ny fotoana rehetra ny Kristiana tany Efesosy, hampiasa ny fotoanany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tao amin'ny tanàna lehibe iray toa an'i Efesosy dia nisy fanelingelenana be dia be. I Efesosy dia renivohitry ny faritany romanina tany Azia. Ilay trano iray dia iray amin'ireo fahagagana fito fahiny - ny Tempolin'i Artemis. Tahaka ny metropolisy maoderina ankehitriny, be dia be ny resaka amin'ity tanàna ity. Nampahatsiahy ny kristiana anefa i Paoly fa nantsoina ho tanan'i Kristy ary sandry eto amin'ity tanàna tsy misy dikany ity izy ireo.

Manana talenta sy loharano daholo isika rehetra, misy 24 ora isan'andro. Mpanompon'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Tompontsika ihany koa isika, ary mampiavaka ny fotoanantsika amin'izao tontolo izao. Ny andrintsika dia azo zahana manome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy mahafa-po ny fitiavan-tena.

Wir können unsere Arbeitszeit benutzen, um unseren Arbeitgebern unsere beste Leistung zu geben, so als ob wir für Christus arbeiten würden (Kol. 3,22), statt einfach ein Gehalt zu beziehen, oder, noch schlimmer, von ihnen zu stehlen. Wir können unsere Freizeit verwenden, um Beziehungen zu bauen und zu stärken, und um unsere Gesundheit und unser Gefühlsleben zu regenerieren, statt sie für unmoralische, illegale oder selbst zerstörerische Gewohnheiten zu gebrauchen. Wir können unsere Nächte benutzen, um Ruhe zu bekommen, statt uns aufzuputschen. Wir können unsere verfügbare Zeit fürs Studium benutzen, um uns selber zu verbessern, um Menschen in Not zu helfen oder eine helfende Hand zu reichen, statt einfach auf der Couch zu liegen.

Mazava ho azy fa mila maka fotoana hivavahana isika Mpamorona sy Mpanavotra antsika. Mihaino azy isika, midera azy, misaotra azy ary mitondra ny tahotra, ahiahiny, ahiahy ary fisalasalana Aminy. Tsy mila mandany fotoana mitaraina, manompa na maneso ny hafa isika. Fa kosa isika afaka mivavaka ho azy ireo. Azontsika atao ny mamaly ratsy ny soa, manankina ny crises amin'Andriamanitra ary manalavitra ny fery amin'ny vavony. Afaka miaina toa izany isika satria i Kristy no mitoetra ao amintsika, satria nitarika ny fahasoavany Andriamanitra tamin'ny alalantsika. Ao amin'i Kristy dia afaka ataontsika ho sarobidy ny androntsika, zavatra iray manan-danja.

Tao an-tranomaizina i Paoly rehefa nanoratra ny taratasy ho an'ny Kristiana tany Efesosy, ary tsy afaka nanampy izy fa nahatsiaro tena isaky ny minitra izay. Eny, noho i Kristy niaina tao aminy, dia tsy navelany ho sakana ny fitazomana azy hanao izay tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Nampiasa taratasy tany amin'ny fiangonana izy, ary nanentana ny Kristiana hahatsapa fa tokony hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra.

Ny tranontsika ankehitriny dia mitovy amin'ny fitondran-tena maloto sy ny kolikoly izay niainan'ny Kristianina tamin'ny andron'i Paul. Saingy, hoy ny zavatra ampahatsiahiviny antsika, dia fahazavana iray ao amin'ny tontolo maizina ny Fiangonana. Ny fiangonana no vondrom-piarahamonina izay iaretan'ny herin'ny filazantsara sy zaraina amin'ny hafa. Ny mambra ao aminy dia ny masin'ny tany, mariky ny fanantenana ao amin'ny tontolo maniry fahazoana famonjena.

Nisy tovolahy iray izay niasa tamin'ny fikambanana iray ary notendrena hisolo ny filoha taloha sy mora tezitra. Andro vitsy talohan'ny nialany ny toerany dia nankany amin'ny filoha taloha ilay tovolahy ary nanontany raha azony omena torohevitra.

Lua teny, hoy izy. Fanapahan-kevitra tsara! Nanontany ny tovolahy: ahoana no hihaona amin'izy ireo? Hoy ilay antitra: mila traikefa izany. Ahoana no fomba nahatongavanao azy? nanontany ilay tovolahy? Hoy ilay anti-panahy: fanapahan-kevitra diso.

Enga anie ny fahadisoantsika rehetra hahatonga antsika ho hendry kokoa satria matoky ny Tompo isika. Enga anie hitombo hatrany hatrany ny fiainantsika. Enga anie isika hanome voninahitra an'Andriamanitra noho ny ataontsika ny sitrapony eto amin'ity tontolo ity.

nataon'i Joseph Tkach


PDFAmpiasao ireo zavatra rehetra azo atao