Ny ho avy

Ny Fitsarana Farany

"Ho avy ny lovia! Ho avy ny fitsarana! Mibebaha izao na handeha any amin'ny helo ianao ». Mety ho efa naheno mpitoriteny evanjelika be dia be nikiakiaka ireo teny nanandrana nampatahotra ny olona ho fanekena an'i Kristy ianao. Na, mety efa nahita olona toy izany faran'izay sarimihetsika miaraka amin'ny endrika mangdlin ianao. Angamba tsy dia lavitra loatra ny sarin'ny “fitsarana mandrakizay” izay anaovan'ny maro ...

Famantarana ny fotoana

Ny filazantsara dia midika "vaovao mahafaly". Nandritra ny taona maro dia tsy vaovao tsara tamiko ny filazantsara satria efa nampianarina ahy nandritra ny ankamaroan'ny fiainako izay andro iainantsika izay. Mino aho fa ny "faran'izao tontolo izao" dia ho afaka amin'ny taona vitsivitsy, fa raha manao araka izany kosa aho dia ho voaaro amin'ny Fahoriana Lehibe. Ity karazana fijerin'ny tontolo ity dia mety hampiankin-doha, noho izany dia mirona hanao ny zava-drehetra ianao eto ...

Hiverina aho ary hijanona mandrakizay!

"Marina fa mandeha aho ary manomana fitoerana ho anao, nefa marina koa fa tafaverina ianao ka mitondra anao aty amiko, mba ho aiza aho (Jaona 14,3). Efa naniry fatratra ny zavatra ho avy tsy ho ela ve ianao? Ny kristiana rehetra, na dia ireo tamin'ny taonjato voalohany aza, dia naniry ny fiverenan'i Kristy, saingy tamin'izany andro izany sy tao anatin'io vanimpotoana io dia naneho izany tamin'ny vavaka aramianina tsotra izy ireo: "Maranatha", izay midika hoe ...

Misy famaizana mandrakizay ve?

Moa ve ianao nanana antony tokony hanasaziana zaza tsy mankatò? Efa nilaza ve ianao fa tsy hifarana ny sazy? Manana fanontaniana vitsy aho ho antsika rehetra izay manana zanaka. Ity no fanontaniana voalohany: efa tsy nankatò anao ve ny zanakao? Tsara, makà fotoana kely hieritreretana raha tsy azonao antoka. Eny ary, raha namaly ny eny toa ny ray aman-dreny hafa ianao dia tonga amin'ny fanontaniana faharoa: ...

Ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenan'i Jesoa Kristy

Ao amin'ny Asan’ny Apostoly 1,9: XNUMX dia lazaina amintsika hoe: «Ary rehefa nilaza izany izy dia nakarina dia nisy rahona nitondra azy teo imason'izy ireo." Te hanontany fanontaniana tsotra eto aho: Nahoana? Fa maninona i Jesosy no nakana ny fomba toy izao? Saingy alohan'ny hahatongavantsika izany, dia vakintsika ny andininy telo manaraka: “Ary raha nijery azy ireo nankany an-danitra izy ireo, indro, nisy lehilahy roa nitafy akanjo fotsy. Hoy izy ireo: Ry lehilahy ...

Famindram-po ho an'ny rehetra

Rehefa nivory tany amin'ny fiangonana manerana an'i Amerika sy ny firenena hafa ny olona tamin'ny andro fisaonana, 14 septambra 2001, dia tonga nahare teny fampiononana, fampaherezana, ary fanantenana izy ireo. Saingy, maro amin'ireo mpitarika fiangonana kristiana mpandala ny nentin-drazana - manohitra ny fikasan'izy ireo hanome fanantenana ho an'ilay firenena malahelo - dia nampiely hafatra tsy an-kitsimpo izay niteraka fahavoazana, fahakiviana ary tahotra. Tena tokoa, ho an'ireo olona akaiky ny fanafihana ...

Ny fitsarana farany [fitsaràna mandrakizay]

Amin'ny faran'ny tontolo, hanangona ny velona sy ny maty rehetra eo anatrehan'ny seza fiandrianan'i Kristy any an-danitra Andriamanitra. Hahazo voninahitra mandrakizay ny olo-marina, fanamelohana tsy andriamanitra ao anaty dobo mirehitra. Ao amin'i Kristy ny Tompo dia manome fahasoavana sy fandaharana ho an'ny rehetra, ao anatin'izany izay toa tsy nino ny filazantsara rehefa maty. (Matio 25,31: 32-24,15; Asan’ny Apostoly 5,28:29; Jaona 20,11: 15-1; Apokalypsy 2,3: 6-2; 3,9 Timoty XNUMX: XNUMX-XNUMX; XNUMX Petera XNUMX: XNUMX; ...

Miaina amin'ny andro vitsy ve isika?

Ihr wisst, dass das Evangelium gute Nachricht bedeutet. Aber betrachtet Ihr es wirklich als gute Nachricht? Wie bei so vielen von euch, wurde ich zu einem Grossteil meines Lebens gelehrt, dass wir in den letzten Tagen leben. Dies gab mir eine Weltanschauung, welche die Dinge aus einer Perspektive betrachtete, dass das Ende der Welt, wie wir sie heute kennen, in nur ein paar kurzen Jahren kommen würde. Aber wenn ich mich entsprechend verhielte würde ich vor der…

Fanandramana any amin'ny mandrakizay

Nampahatsiahy ahy ireo seho avy amin'ny horonantsary tantara foronina momba ny siansa rehefa nandre momba ny fahitana planeta mitovitovy amin'ny tany antsoina hoe Proxima Centauri. Ao amin'ny orbit ny kintana mena mainty Proxima Centauri. Na izany aza, tsy azo inoana fa hahita ny fiainana extraterrestrial any izahay (amin'ny halaviran-dalana 40 tapitrisa kilometatra!). Na izany aza, ny olona dia hanontany tena amin'ny tenany foana na misy fiainana olombelona ivelan'ny ...

Izay lazain'ny Matio 24 momba ny "farany"

Mba hialana amin'ny diso diso dia zava-dehibe ny mahita ny Matio 24 amin'ny toe-javatra lehibe kokoa (ny teny manodidina) ireo toko teo aloha. Mety ho gaga ianao raha hahafantatra fa ny tantaran'ny Matio 24 dia manomboka amin'ny Toko 16, andininy faha-21 amin'ny farany. Izao dia milaza am-pitiavana: "Nanomboka tamin'izay dia nasehon'i Jesosy tamin'ny mpianany ny fomba hankany Jerosalema ary hijaly be amin'ny loholona sy ny mpisoronabe ary ny mpanora-dalàna ...

Lazarosy sy ilay manankarena - tantara iray amin'ny tsy finoana

Efa henonareo ve fa ireo izay maty ho tsy mpino dia tsy afaka manatona an'Andriamanitra intsony? Fotopampianarana mahatsiravina sy manimba izy io, satria porofo iray izay andinin-tsoratra iray ao amin'ny fanoharana ny manankarena sy i Lazarosy mahantra. Na izany aza, toy ny andalan-tsoratra ara-baiboly rehetra, ity fanoharana ity dia ao anatin'ny toe-javatra iray ary azo atao tsara ny mahazo an'io toe-javatra io. Ratsy foana ny mametraka fotopampianarana iray amin'ny andininy iray ...

Ilay mpitsara any an-danitra

Raha mahatakatra isika fa miaina, mandia sy ao amin'i Kristy, ao amin'ilay nahary ny zavatra rehetra sy nanavotra ny zavatra rehetra ary tia antsika tsy misy fepetra (Asa 12,32; Kol. 1,19-20; Jaona 3,16- 17), isika rehetra dia afaka manala ny tahotra sy ny tebiteby momba ny "izay ijoroantsika miaraka amin'Andriamanitra" ary manomboka tena miala sasatra amin'ny fahazoana antoka ny fitiavany sy ny fitarihany hery eo amin'ny fiainantsika. Vaovao mahafaly ny filazantsara ary marina tokoa fa tsy ho an'ny olom-bitsy ihany, ...

Ny fiavian'ny Tompo

Inona no heverinao fa mety ho hetsika lehibe indrindra izay mety hitranga eto an-tany? Ady eran'izao tontolo izao? Ny fahitana fanasitranana amin'ny aretina mahatsiravina? Fiadanan'izao tontolo izao, indray mandeha? Angamba ny fifandraisana amin'ny extraterrestrial intelligence? Ho an'ny kristiana an-tapitrisany, dia tsotra ny valin'io fanontaniana io: ny hetsika lehibe indrindra izay hitranga dia ny fiavian'i Jesosy Kristy fanindroany. Ny hafatra afovoan'ny Baiboly All ...

Matahotra ny fitsarana farany?

Raha mahatakatra isika fa miaina, mandia sy ao amin'i Kristy (Asa. 17,28:XNUMX), ao amin'ilay nahary ny zava-drehetra sy nanavotra ny zava-drehetra sy tia antsika tsy misy fepetra, afaka matahotra sy manahy ny misy antsika rehetra isika. Mijoroa, manambany, ary manomboka tena miala sasatra tokoa amin'ny fiainantsika mahafantatra ny fitiavany sy ny heriny mitarika. Vaovao mahafaly ny filazantsara. Raha ny marina, tsy ho an'ny olona vitsy ihany, fa ho an'ny rehetra ...

Ny hoavy

Tsy misy amidy toy ny faminaniana. Marina ilay izy. Ny fiangonana na ny misiôna dia mety manana teolojia tsy misy saina, mpitondra hafahafa, ary fitsipika tsy misy dikany, fa manana sarintany, scissors ary vondron-gazety vitsivitsy izy ireo, miaraka amin'ny mpitory iray izay afaka maneho ny heviny amin'ny saina tsy miangatra. dia toa handefa vola kely aminy ny olona. Matahotra ny tsy fantatra ny olona ka fantany ny ...

Ny fiafarana dia ny fiandohana vaovao

Raha tsy misy ny hoavy, hoy i Paoly nanoratra, dia adala ny hino an'i Kristy (1 Kôr 15,19:XNUMX). Ny faminaniana dia ampahany tena ilaina sy mampahery amin'ny finoana Kristiana. Ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia milaza zavatra tena antenaina kokoa. Afaka mahazo hery sy herim-po avy amin'izany isika raha mifantoka amin'ny hafatra lehibe, fa tsy amin'ny antsipiriany izay azo iadiana hevitra. Ny tanjon'ny faminaniana dia tsy fahataperany ao - maneho ny ...

Lova tsy hay lazaina

Haben Sie sich jemals gewünscht, dass jemand an Ihre Tür klopfen und Ihnen mitteilen würde, dass ein reicher Onkel, von dem Sie nie gehört haben, gestorben wäre und Ihnen ein Riesenvermögen hinterlassen hätte? Die Vorstellung, dass Geld aus dem Nichts heraus auftaucht, ist aufregend, ein Traum vieler Menschen und eine Prämisse vieler Bücher und Filme. Was würden Sie mit Ihrem neu aufgetauchten Reichtum anfangen? Welchen Einfluss hätte er auf Ihr Leben? Würde er…

Amin'ny vatana inona no hitsanganan'ny maty?

Ny kristiana rehetra dia manantena fa ny mpino dia hitsangana amin'ny fiainana tsy mety maty rehefa miseho i Kristy. Koa tsy mahagaga raha ny apostoly Paoly, rehefa nandre fa nisy mpikambana sasany tao amin'ny fiangonana tany Korinto nandà ny fitsanganana amin'ny maty, dia nolavina mafy ny tsy fahatakaran'izy ireo ny heviny voalohany ho an'ny Korintiana, toko faha-1. Ny zavatra voalohany naverin'i Paul dia ny hafatry ny Filazantsara, izay nambaran'izy ireo koa fa: Kristy dia ...