Manapaha hevitra amin'izao fotoana izao

Betsaka ny olona miaina taloha ary tsy mieritreritra ny amin'izay mety ho. Nandany ny fotoanany rehetra izy ireo handrosoana amin'ny zavatra tsy azon'izy ireo atao intsony.

Izy ireo dia miatrika zavatra toy ny:
"Raha mba nanambady ilay freak aho dia noheveriko tany amin'ny oniversite fa resy izy ary olo-tapitrisany ankehitriny." "Raha mba nanaiky ilay asa tao amin'ny orinasa aho, dia noheveriko fa izy tsy nisy ela. Fa izao izy dia manana ny ampahany betsaka amin'ny tsena. "" Raha tsy mbola bevohoka aho tamin'ny 16 taona. "" Raha mba nahavita ny fianarako teny amin'ny anjerimanontolo fotsiny aho fa tsy nandatsaka ny zava-drehetra. "" Raha mba tsy nahavita mamo be loatra aho ary tsy hamela ahy haka ny tatoazy izy ireo. "" Raha tsy ...

Ny fiainan'ny tsirairay dia feno tombontsoa, ​​fanapahan-kevitra hendry ary manenina. Saingy tsy azo ovaina intsony ireo zavatra ireo. Tsara kokoa ny manaiky azy ireo, mianara avy aminy ary mandehana. Na izany aza, toa ny olona maro no toa babo amin'ny zavatra tsy mety ovaina.

Ny hafa miandry amin'ny fiainany mandritra ny fotoana tsy voafetra amin'ny ho avy. Eny, tsy andrintsika ny ho avy, nefa miaina ankehitriny. Velona amin'izao ankehitriny izao Andriamanitra. Ny anarany dia "Izaho" fa tsy "Izaho" na "Ho lasa" na "Raha izaho dia efa". Ny lalana miaraka amin'Andriamanitra dia dia fitsangatsanganana mankany amin'ny iray hafa ary tsy dia manadino be isika raha tsy mifantoka amin'ny fitehirizan'Andriamanitra ho antsika ankehitriny. Fanamarihana: Andriamanitra dia tsy manome antsika izay ilaintsika rahampitso. Nahita izany ny Israelita rehefa nanandrana namonjy ny mana ho ampitso (Genesisy 2:16). Tsy ratsy ny planina ny ho avy, fa Andriamanitra kosa mikarakara ny zavatra ilaintsika isanandro. Mivavaka izahay "manome anay ny hanina sahaza anay anio". Ny Matio 6,30: 34-6,33 dia milaza amintsika fa aza manahy ny ampitso. Mikarakara antsika Andriamanitra. Raha tokony hitaraina ny lasa sy ny miahiahy momba ny rahampitso, dia lazain'ny Matio izay tokony hifantohantsika: "Katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra ..." Anjarantsika ny mitady an'Andriamanitra, ny hananana fifandraisana aminy. ary mba ho fantany ny fanatrehany ary hotanterahina isan'andro. Tokony hitandrina ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika isika ankehitriny. Io no laharam-pahamehana ary tsy azontsika atao ny miaina raha toa ka niaina taloha isika
na miandry ny ho avy.

Soso-kevitra amin'ny fampiharana

  • Mamakia andinin-teny vitsivitsy ao isan'andro, ary mieritrereta ny fomba mety hampiasana azy ireo amin'ny fiainanao.
  • Mangataha amin'Andriamanitra mba haneho aminao ny sitrapony sy ny faniriany ho tonga fanirianao.
  • Jereo ny famoronana manodidina anao - ny fiposahan'ny masoandro, ny filentehan'ny masoandro, ny voninkazo, ny vorona, ny hazo, ny tendrombohitra, ny renirano, ny lolo, ny fihomehezana ny ankizy - na inona na inona hitanao, henonao, fofona, tsiro , mahatsiaro - manondro ny Mpamorona anao.
  • Mivavaha imbetsaka isan'andro (1 Tes 5,16-18). Mivavaha maharitra sy fohy kokoa, feno fisaorana sy fiderana, fangatahana ary fanelanelanana fanampiana raha toa ka mifantoka amin'i Jesosy (Hebreo 12,2).
  • Ampianaro ny eritreritrao mandritra ny tontolo andro amin'ny alàlan'ny fisaintsainana mitohy ny Tenin'Andriamanitra, ny fitsipiky ny Baiboly, ary ny fomba handraisan'i Kristy toe-javatra sasany eo amin'ny toerako (Salamo 1,2; Josoa [habaka]] 1,8).    

 

avy amin'i Barbara Dahlgren


PDFManapaha hevitra amin'izao fotoana izao