Ny varimbazaha varimbazaha

475 ny varimbazaha

Ry mpamaky malala

Amin'ny fahavaratra izany. Nivezivezy teny amin'ny tanimbary midadasika ny masoko. Mamitsaka ao anaty hazavana mafana ny spike ary ho vonona amin'ny fijinjana. Miandry amim-paharetana ny mpamboly mandra-pahatongan'ny fijinjana ny vokatra.

Als Jesus mit seinen Jünger durch ein Kornfeld ging, rauften sie Ähren aus, zerrieben sie in den Händen und stillten mit den Körnern ihren grössten Hunger. Was ein paar Körner bewirken, ist erstaunlich! Später sagte Jesus zu den Aposteln: »Die Ernte ist gross, doch es sind nur wenig Arbeiter da» (Matthäus 9,37 Neue Genfer Übersetzung).

Ianao, ry mpamaky malala, izahao ny zaridainako ary fantaro fa fijinjana lehibe no miandry, izay mifandray be dia be amin'ny asa. Mamporisika anao hino aho fa mpiasa mahay amin'ny fijinjana Andriamanitra ary miaraka amin'izany ianao dia tafiditra ao anatin'ny vokatra. Manana fahafahana hivavaka ho an'ny mpiasa sy ny fahombiazana ianao ary manompo ny tenanao. Raha tianao an'i Fokus Jesosy, dia omeo amin'ny olona liana izany na mandoa famandrihana. Amin'ity fomba ity dia afaka mandray anjara amin'ny fahafinaretana izy izay manentana anao. Ataovy amin'ny asan'ny fitiavana tsy misy fepetra ny asanao ary araho ny dian'i Jesosy. Jesosy, ilay mofo velona avy any an-danitra, dia manome fahafaham-po ny hanoan'ny olona tsy manan-mofo.

Der Kornbauer ist der Herr über die ganze Ernte und bestimmt den richtigen Zeitpunkt dazu. Ein Weizenkorn - mit ihm dürfen wir uns vergleichen - fällt zur Erde und stirbt. Doch ist es nicht vorbei. Aus einem einzigen Korn erwächst eine neue Ähre, die viel Frucht bringt. «Wer sein Leben lieb hat, der verliert es; und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben» (Jaona 12,25).

Amin'izany fomba fijery izany dia azo antoka fa aleoko mijery an'i Jesosy, izay nanambara anao mialoha ny fahafatesana. Miaraka amin'ny fitsanganany amin'ny maty dia omeny anao ny fiainana vaovao ao amin'ny fahasoavany.

Vao haingana izahay no nankalaza ny Pentekosta, ny fetin'ny fijinjana voalohany. Ity fankalazana ity dia manaporofo ny firotsahan'ny Fanahy Masina amin'ny mpino. Androany, tahaka ny lehilahy sy vehivavy tamin'izany fotoana izany, dia afaka manambara isika fa ny olona rehetra mino an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, ilay Zanak'Andriamanitra, amin'ny maha-Mpanavotra azy, dia ao anatin'ity vokatra voalohany ity.

Toni Püntener


PDFNy varimbazaha varimbazaha