FIVORIANA FIAINANA

Mamoa voa tsara

264 Kristy no voaloboka, isika no sampany Kristy no voaloboka, isika no sampany! Ny voaloboka dia voajinjana mba hanaovana divay mandritra ny an'arivony taona maro. Dingana iray feno izany satria mila tompona sela za-draharaha, ny tany tsara sy ny fotoana tonga lafatra. Ny voaloboky ny tanimboaloboka ary manadio ny voaloboka ary mijery ny fahamasinan'ny voaloboka mba hamaritana ny fotoana marina amin'ny fijinjana. Asa mafy io, fa raha mifanaraka ny zava-drehetra, dia mendrika ny ezaka natao. Fantatr'i Jesosy ny amin'ny divay tsara. Ny fahagagana voalohany nataony dia ny ...

Vakio bebe kokoa ➜

Ny medium dia ny hafatra

ny medium dia ny hafatra Ny mpahay siansa sosialy dia mampiasa teny mahaliana hilazana ny fotoana iainantsika. Mety efa naheno ny teny hoe "premodern", "modern" na "postmodern" ianao. Ny sasany aza miantso ny fotoana iainantsika ao anatin'ny tontolon'ny postmodern. Ny mpahay siansa sosialy koa dia manolotra teknika samihafa ho an'ny fifandraisana mahomby ho an'ny taranaka tsirairay avy, izany hoe "mpanorina", "boomers", "busters", "X-ers", "Y-ers", "Z-ers" na "moosa".

Saingy tsy maninona izay tontolo iainantsika, tena ...

Vakio bebe kokoa ➜

Iza moa i Nikodemosy?

554 izay nikodemosy Nanintona ny sain'ireo olona manan-danja maro i Jesosy nandritra ny fiainany teto an-tany. Iray amin'ireo olona izay mahatsiaro indrindra indrindra dia i Nikodemosy. Izy dia mpikambana tao amin'ny Filankevitra Ambony, vondrona vondrona manam-pahaizana izay nitombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny fandraisana anjaran'ny Romana. Nikodemosy nanana fifandraisana samy hafa be amin'ny Mpamonjintsika - fifandraisana iray nanova azy tanteraka. Tamin'izy vao nihaona tamin'i Jesosy dia nanizingizina izy fa tokony amin'ny alina. Nahoana? Satria manana hazaka ...

Vakio bebe kokoa ➜