FIVORIANA FIAINANA

Mamoa voa tsara

264 Kristy no voaloboka, isika no sampany Kristy no voaloboka, isika no sampany! Ny voaloboka dia nojinjaina hanaovana divay nandritra ny an'arivony taona maro. Ity dia dingana iray miasa mafy satria mila tompona baravarankely za-draharaha, tany tsara ary fotoana tonga lafatra. Manamboatra sy manadio ny voaloboka ary mijery ny voaloboka masaka mba hamaritana ny ora fijinjana. Asa mafy izany fa rehefa niaraha-nahita dia nilana ezaka tokoa. Fantatr'i Jesosy ny divay tsara. Ny fahagagana voalohany nataony dia ...

Vakio bebe kokoa ➜

Iza moa i Nikodemosy?

554 izay nikodemosy Nanintona ny sain'ireo olona manan-danja maro i Jesosy nandritra ny fiainany teto an-tany. Iray amin'ireo olona izay mahatsiaro indrindra indrindra dia i Nikodemosy. Izy dia mpikambana tao amin'ny Filankevitra Ambony, vondrona vondrona manam-pahaizana izay nitombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny fandraisana anjaran'ny Romana. Nikodemosy nanana fifandraisana samy hafa be amin'ny Mpamonjintsika - fifandraisana iray nanova azy tanteraka. Tamin'izy vao nihaona tamin'i Jesosy dia nanizingizina izy fa tokony amin'ny alina. Nahoana? Satria manana hazaka ...

Vakio bebe kokoa ➜

Tsy irery i Jesosy

238 Tsy irery i Jesosy

Nisy mpanakorontana iray maty teo amin'ny hazofijaliana teo amin'ny havoana misy manda any ivelan'i Jerosalema. Tsy irery izy. Tsy izy irery no nanakorontana tao Jerosalema tamin'ny andro lohataona.

"Niara-nohomboana tamin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Kristy aho", hoy ny nosoratan'ny apostoly Paoly (Gal 2,20:2,20), fa tsy i Paoly irery. "Niara-maty tamin'i Kristy ianareo" hoy izy tamin'ny Kristiana hafa (Kl 6,4). "Nalevina miaraka aminy isika" hoy ny nosoratany ho an'ny Romana (Rom). Inona no mitranga eto? Ireo olona rehetra ireo dia tsy tena teo amin'ilay havoana tao Jerosalema. ...

Vakio bebe kokoa ➜