Ny fanomezana ny reny

220 ny fanomezana ny fiterahanaNy maha-reny dia iray amin'ireo asa lehibe indrindra teo amin'ny famoronan'Andriamanitra. Tonga tao an-tsaiko izany rehefa nieritreritra ny vao haingana aho hoe inona no omeko ny vadiko sy ny rafozako amin'ny Andron'ny Neny. Tiako ny mahatadidy ny tenin-dreniko, izay nilaza tamiko matetika ny rahavaviko ary tena faly izy fa neny. Ny hananana antsika dia hanome antsika fahatakarana vaovao momba ny fitiavana sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Azoko ihany hoe rehefa teraka ny zanakay manokana. Mbola tsaroako ny fahagagana nataoko rehefa nihodina ny fanaintainan'ny vadiko Tammy tamin'ny fiterahana ho lasa fifaliana mahafinaritra rehefa mitazona ny zanakay lahy sy zanakay vavy izy. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia efa natahotra aho rehefa mieritreritra ny fitiavan-reny. Mazava ho azy fa misy ny tsy fitoviana amin'ny karazam-pitiavako ary koa ny fitiavan-draiko izay niterahanay zanaka tamin'ny fomba hafa.

Noho ny fifankatiavana sy tanjaky ny fitiavana reny, dia tsy gaga aho fa mirotsaka amin'ny maha-reny momba ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olona i Paoly rehefa nanoratra izao manaraka izao ao amin'ny Galatianina 4,22: 26-84 (Luther):

«Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd, den andern von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber kraft der Verheissung. Diese Worte haben tiefere Bedeutung. Denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse: einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar; denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie; das ist unsere Mutter.»

Araka ny novakianao dia nanana zanakalahy roa i Abrahama: Isaka avy amin'i Sara vadiny sy Isimaela avy amin'i Hagar mpanompovaviny. Teraka voajanahary i Ismael. Raha teo amin'i Isaka dia mila fahagagana iray noho ny fampanantenana, satria i Sara reniny dia tsy zaza intsony. Nisaorana ny fitsabahan'Andriamanitra fa teraka i Isaka. Teraka tamin'i Isaka i Jakôba (novana ho israelita taty aoriana ny anarany) ary i Abrahama, Isaka sy Jakôba dia lasa pretra-tanin'ny vahoakan'Israely. Amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe ny manasongadina fa ny vehivavy rehetra avy amin'ny razana dia afaka manana zanaka amin'ny alalàn'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra fotsiny ihany. Mandritra ny taranaka maro dia mitodika any amin'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, izay teraka olombelona ny zanak'andriamanitra. Azafady vakio ny zavatra nosoratan'i TF Torrance:

Ny fitaovana voafidin'Andriamanitra eo am-pelatanan'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo izao dia Jesosy avy any Nazareta izay avy any an-tratran'ny Isiraely - na izany aza dia tsy fitaovana fotsiny izy fa Andriamanitra mihitsy.Tamin'izay dia tonga tamin'ny endrik'olombelona ho mpanompon'ny toetra anaty antsika miaraka amin'ny Manasitrana ny fetra sy ny tsy fahatanterahany ary ny famerenana indray ny fiarahana velona amin'Andriamanitra amin'ny fomba mandresy amin'ny alàlan'ny fampihavanana amin'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona.

Wir erkennen Jesus in der Geschichte Isaaks. Isaak kam durch übernatürliches Eingreifen zur Welt, wogegen Jesu Geburt auf übernatürliche Zeugung zurückgeht. Isaak war als potentielles Opfer bestimmt worden, jedoch war Jesus tatsächlich und freiwillig das Sühneopfer, das die Menschheit mit Gott versöhnte. Es gibt auch eine Parallele zwischen Isaak und uns. Dem übernatürlichen Eingreifen bei Isaaks Geburt entspricht bei uns die (übernatürliche) Neugeburt durch den Heiligen Geist. Damit werden wir zu Mitbrüdern Jesu (Johannes 3,3;5). Wir sind nicht länger Kinder der Knechtschaft unter Gesetzeszwang, sondern adoptierte Kinder, aufgenommen in Gottes Familie und Reich und haben dort ein ewiges Erbe. Diese Hoffnung ist gewiss.

Ao amin'ny Galatiana 4 dia ampitahain'i Paoly ny fanekena taloha sy vaovao. Araka ny efa novakintsika, dia nampifandray an'i Hagara tamin'ny vahoakan'i Isiraely izy teo ambanin'ny fanekena taloha tany Sinay sy ny Lalàn'i Mosesy, izay tsy nampanantenaina ho havana na lova ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miaraka amin'ny fanekena vaovao i Paul dia nanondro ny fampanantenany tany am-boalohany (miaraka amin'i Abrahama) fa Andriamanitra dia tokony ho Andriamanitry ny Isiraely sy Isiraely olony ary amin'ny alalany no hitahiana ny fianakaviana rehetra eto ambonin'ny tany. Ireo fampanantenana ireo dia tanteraka amin'ny faneken'ny fahasoavan'Andriamanitra. Nahazo zanakalahy iray i Sara, teraka tamin'ny maha-fianakaviana mivantana azy. Toy izany koa ny fahasoavana. Amin'ny alàlan'ny fahasoavan'i Jesosy dia tonga zanaka nateraka ny olona, ​​zanak'Andriamanitra manana lova mandrakizay.

Paulus unterscheidet in Galater 4 zwischen Hagar und Sara. Hagar verbindet Paulus mit dem damaligen Jerusalem, eine Stadt unter der Herrschaft der Römer und dem Gesetz. Sara dagegen steht für das «Jerusalem, das droben ist», die Mutter aller Kinder der Gnade Gottes mit einem Erbe. Das Erbe umfasst weit mehr als irgendeine Stadt. Es ist die «himmlische Stadt (Offenbarung 21,2) des lebendigen Gottes» (Hebräer 12,22), die eines Tages zur Erde herab kommen wird. Das himmlische Jerusalem ist unsere Heimatstadt, wo unser wahres Bürgerrecht besteht. Paulus nennt Jerusalem, das droben ist, die Freie; sie ist unsere Mutter (Galater 4,26). Durch den Heiligen Geist mit Christus verbunden sind wir freie Bürger und vom Vater als seine Kinder angenommen.

Misaotra an'Andriamanitra noho i Sara, Rebekka sy Lea, reny telo telo tamin'ny fanombohan'ny razamben'i Jesosy Kristy. Nofidinin'Andriamnitra ireo reny ireo, tsy lavorary toa azy ireo, ary koa i Maria, renin'i Jesosy, mba handefa ny zanany lahy eto an-tany ho tonga olombelona, ​​izay naniraka antsika ny Fanahy Masina mba hahatonga antsika zanaka ho an'ny rainy. Fotoam-pankasitrahana manokana ny Andron'ny reny noho ny fanomezana ny reny. Aoka isika hisaotra azy noho ny reny sy ny rafozan-bady sy ny vady - amin'ny reny rehetra. Ny reny dia tena fanehoana ny hatsaram-panahin'Andriamanitra mahatalanjona.

Misaotra ny fanomezan'ny reny

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFNy fanomezana ny reny