Ankalazao ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty

177 Fitsanganan'i Jesosy tamin'ny matyIsan-taona ny alahady Paska dia miangona manerana an'izao tontolo izao ny kristiana hankalaza ny fitsanganan'i Jesosy. Ny sasany aza mampiasa fiarahabana nentin-drazana mba hiarahabana. Io teny io dia milaza: "efa nitsangana izy". ary ho valin'izay, ny valiny dia hoe: "Tena nitsangana izy!" Tiako ny hankalazantsika ny vaovao tsara tahaka izao, fa toa tsy feno ny valin-tenin'izy ireo. Tahaka ny manana "koa ahoana?" mety ampidirina; ary izany no nahatonga ahy hisaintsaina.

Taona maro lasa izay, raha vao nipoitra izany fanontaniana izany, dia nosokafako ny Baiboly mba hahita valiny. Rehefa namaky aho dia nahatsikaritra fa ny tantara dia tsy nifarana tamin'ny fomba fifampiarahantsika tamin'ny vato izay nopaingoana sy ny mpianatra nifaly. Hadino mora foana izany fa nandritra ny 40 andro taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty, dia nanohy ny niseho tamin'ny mpanara-dia azy i Jesosy.

Ny iray amin'ireo tantaran'ny Paska tiako indrindra tamin'izany fotoana izany dia nitranga teny an-dalana ho any Emmaus. Lehilahy roa no tsy maintsy nandehandeha be. Nefa mihoatra ny dia lavitra dia nahakivy azy ireo. Nikorontana ny fony sy ny sainy. Hitanao fa mpanara-dia an'i Kristy izy roa ireo, ary andro vitsy talohan'izay, ilay lehilahy nantsoiny hoe Mpamonjy no nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa nandeha an-tongotra izy ireo dia nisy olon-tsy fantatra tampoka nanatona azy ireo, niara-nandeha tamin'izy ireo teny an-dalana ary niditra tao amin'ilay resaka, nijery izay misy azy ireo. Nampianatra zavatra mahafinaritra izy; nanomboka tamin'ny mpaminany ary nitohy tamin'ny alàlan'ny Soratra Masina rehetra. Nanokatra ny masony izy ny dikan'ny fiainana sy ny fahafatesan'ilay mpampianatra malalany. Nahita azy nalahelo ity olon-tsy fantatra ity ary nitondra azy nanantena rehefa nandeha sy niresaka.

Tonga teo amin'ny toerana nalehany izy ireo. Mazava ho azy fa nangataka ilay olon-kendry olon-kendry mba hiara-misakafo aminy ny lehilahy. Raha vao nitsodrano sy namaky ny mofo ilay vahiny, dia tonga teo amin'izy ireo ary fantatr'izy ireo hoe iza izy - fa rehefa lasa izy dia lasa. Jesosy Kristy Tompony dia niseho taminy tamin'ny nofo ho Ilay nitsangana tamin'ny maty. Tsy nisy nandà izany; Tena nitsangana tokoa izy.

Nandritra ny telo taona nanompoan'i Jesosy dia nanao zavatra nahagaga izy:
Namelona olona 5.000 sy mofo sy trondro izy; Nanasitrana ny mandringa sy jamba izy; namoaka demonia sy nanangana ny maty izy; nandeha teny ambony rano izy ary nanampy ny mpianany iray hanao toy izany koa! Ny asany dia toa ny nitovy tamin'ny famokarana sarimihetsika Cecil B. De Mille tamin'ny vanim-potoana volamena tany Hollywood. Sarimihetsika izay nahasarika fihoaram-pefy lehibe sy fiantraikany manokana.

Taorian'ny nahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty, dia nanao ny asany i Jesosy tamin'ny fomba hafa. Tao anatin'ny 40 andro nialoha ny Fiakarana, nasehon'i Jesosy antsika ny fomba tokony hiainan'ny Fiangonana ny vaovao tsara. Ary inona no tarehin'io? Niara-nisakafo maraina niaraka tamin'ny mpianatra izy, nampianatra sy nanentana an'izay rehetra nifanena taminy. Izy koa dia nanampy ny olona nisalasala. Ary avy eo, talohan'ny niakarany tany an-danitra, Jesosy dia nandidy ny mpianany hanao toy izany koa. Toy ny hoe "Ahoana ary izany?" ity tantara ho ahy ity.

Ny ohatr'i Jesoa Kristy dia mampahatsiahy ahy ny zavatra ankasitrahako ny momba ny finoantsika. Tsy te hijanona eo ambadiky ny varavaran'ny fiangonantsika isika, maniry ny hahatongavana any ivelan'ny zavatra noraisinay sy nampiseho fitiavana amin'ny olona.

Isika dia manantitrantitra lehibe ny hahatongavana amin'ny tsara rehetra, ny fahasoavana ary ny fanampiana ny olona izay hahitanay azy ireo. Midika izany fa ny fizarana sakafo fotsiny ho an'ny olona, ​​toy ny nataon'i Jesosy tao Emmaus. Na angamba izany fanampiana izany dia aseho amin'ny fanolorana bisikileta na hanolotra handeha hiantsena ho an'ny be antitra, na mety hanome teny fampaherezana ny namana kivy. Mampahatsiahy antsika i Jesosy fa tamin'ny alàlan'ny fomba tsotra dia nifandray tamin'ny olona izy, tamin'ny lalana mankany Emmaus sy ny maha-zava-dehibe ny fiantrana.

Ary io no fiandohan'ny Fahasoavana Iraisampirenena / Eran'izao tontolo izao (GCI / WKG) dia mety ho vondrom-piarahamonina manokana. Manolo-tena ny ho tànana sy tongotr'i Jesosy Kristy isika isaky ny ambaratongan'ny fandaminana ataontsika izay tena ilainy indrindra. Tiantsika ny hitia ny olon-kafa, araka ny nampianaran'i Jesosy Kristy antsika, ho any amin'ireo kivy, hanolotra fanantenana ho an'ireo mila, ary hitondra ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny zavatra kely sy lehibe.

Rehefa mankalaza ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty isika, dia aza hadino fa mbola mitohy i Jesosy Kristy. Isika rehetra dia mandray anjara amin'ity ministera ity, na amin'ny vovoka isika na mipetraka amin'ny latabatra fisakafoanana. Misaotra anao aho noho ny fanasoavana soa anao, ny fandraisanao anjara, ny serivisy ilaina amin'ny serivisy misy eo an-toerana, manerana ny firenena ary manerantany

Andao hankalazantsika ny fitsanganana amin'ny maty

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFAnkalazao ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty