Ny ivon'ny WKG

147 momba antsika Ny Fiangonan'Andriamanitra eran'izao tontolo izao dia niantso ny hoe "Fiangonan'Andriamanitra eran-tany" ho fohifohy (fantatra hatramin'ny 3 aprily 2009 tany amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao mitondra ny anarana hoe "Grace Communion International"), dia natsangana tamin'ny taona 1934 tany Etazonia ho "Church Church of God" nataon'i Herbert W. Armstrong (1892-1986) naorina. Mpanentana taloha ary notendrena ho mpitory ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro fahafito, i Armstrong dia mpisava lalana tamin'ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny alàlan'ny radio ary nanomboka tamin'ny 1968 tamin'ny fahitalavitra "The World Tomorrow" ("The world of rahampitso"). Gazety "The Plain Truth", naorin'i Armstrong ihany koa tamin'ny 1934, dia navoaka tamin'ny fiteny alemanina nanomboka tamin'ny 1961 Voalohany amin'ny "The Pure Truth" ary hatramin'ny 1973 dia "Clear & True". Ny fiangonana voalohany tany Suisse miteny Alemanina dia niorina tao Zurich tamin'ny 1968, ary fotoana fohy taty aoriana dia tany Basel. Tamin'ny Janoary 1986, notendren'i Armstrong i Joseph W. Tkach ho pasiteratera mpanampy. Taorian'ny fahafatesan'i Armstrong (1986), Tkach Senior miadana ...

Vakio bebe kokoa ➜

Izaho mino

Manasongadina an'i Jesosy Kristy Ny soatoavintsika dia fitsipika fototra iorenantsika ny fiainantsika ara-panahy ary iatrehana ny laharam-pahamehana azontsika ao amin'ny Fiangonana Eran-tany maneran-tany amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Manantitrantitra ny fampianarana ara-Baiboly mahasalama Isika dia manolo-tena amin'ny fampianarana ara-Baiboly salama. Mino izahay fa ny foto-pinoana manan-danja amin'ny kristianista ara-tantara dia ny finoana kristiana ...

Mamelà ny helokay amin'ny fitondran-tena ratsy nataontsika

Ny World World Church of God (WKG) (anglisy: Grace Communion International nanomboka ny 3 aprily 2009) dia nanova ny toerany tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa ho amin'ny finoana sy fanao efa hatry ny ela. Ireo fiovana ireo dia nifototra tamin'ny fiheverana fa ny famonjena dia avy amin'ny fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana. Na dia efa nitory izany tamin'ny lasa aza isika dia nifandray hatrany tamin'ny hafatra nomen'Andriamanitra antsika amin'ny asantsika izay ...

Fiangonana, teraka indray

Tao anatin'ny dimy ambin'ny folo taona lasa izay, ny Fanahy Masina dia nitahy ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany tamin'ny fitomboan'ny fahatakarana ny fotopampianarana sy ny fahatsapana an'izao tontolo izao manodidina antsika, indrindra ireo Kristiana hafa. Saingy ny halehiben'ny haingam-pandeha nanomboka ny nahafatesan'ny Herbert W. Armstrong, izay nanorina ny mpanohana sy ny mpanohitra. Mandoa ny miato ary hijery hoe inona isika ...

Portrait of Dr. Joseph Tkach

Joseph Tkach dia pasitera jeneraly ary filohan'ny birao mitodika amin'ny "Fiangonana Eran-tany maneran-tany", fohy WKG, anglisy "Church World World Church". Nanomboka ny 3 aprily 2009 dia novana anarana hoe "Fahasoavana Iraisam-pirenena" ny fiangonana. Dr. Tkach dia nanompo ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany ho minisitra voatokana hatramin'ny 1976. Nanompo ireo vondrom-piarahamonina tany Detroit, Michigan izy; Phoenix, Arizona; Pasadena sy Santa Barbara-San Luis Obispo. Ny rain'i Joseph W. Tkach, rainy dia nanendry an'i Dr. Tkach mankany ...

Famerenana ny WKG

Maty tamin'ny Janoary 1986 i Herbert W. Armstrong tamin'ny faha-93 taonany. Ny nanorina ny Fiangonana Eran-tany manerantany dia lehilahy niavaka, izay misy fomba fitenenana sy fomba fanoratra mahavariana. Niaiky ny olona mihoatra ny 100.000 ny fandikana ny Baiboly izy ary nanangana ny Fiangonan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ho radio, fahitalavitra ary famoahana boky izay nahatratra ny tampon-taonany mihoatra ny olona 15 tapitrisa isan-taona. Ny fanamafisana mafy amin'ny fampianaran'i Mr.

Ny maha-isika antsika marina

Ankehitriny dia matetika no tsy maintsy manao anarana ho anao ianao mba ho zava-dehibe sy zava-dehibe ho an'ny hafa sy ny tenanao. Toa ny olona dia mitady fitadiavana tokana tsy misy dikany. Fa i Jesosy dia efa nilaza hoe: “Izay mahita ny ainy no hahavery azy; ary na iza na iza no mamoy ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy ”(Mt 10:39). Amin'ny maha-fiangonana antsika, dia nianatra avy amin'ity fahamarinana ity isika. Nanomboka tamin'ny taona 2009 dia niantso ny tenantsika hoe Fahasoavana Fahasoavana isika ...

Mampianatra ny fampihavanana rehetra ve isika?

Misy ny olona milaza fa ny teolojia momba ny Andriamanitra telo izay iray dia mampianatra universalism, izany hoe ny fiheverana ho voavonjy ny tsirairay. Satria tsy maninona na tsara na ratsy izy, mibebaha na tsia na nanaiky izy na nandà an'i Jesosy. Ka tsy misy afobe. Misedra olana roa aho amin'ity tenim-paritra ity, izay tsy fahombiazana: Voalohany, ny finoana ny Andriamanitra telo izay iray dia tsy mitaky aminao ...

Teolojia Trinitas izay mifototra amin'i Kristy

Ny iraka ampanaovin'izao tontolo izao an'Andriamanitra (WKG) dia ny miara-miasa amin'i Jesosy hiaina sy hitory ny filazantsara. Ny fahatakarantsika an'i Jesôsy sy ny vaovao tsaran'ny fahasoavana dia niova fototra tamin'ny fanavaozana ny fampianarantsika tamin'ny folo taona farany tamin'ny taonjato faha-20. Izany dia nitarika ny fisian'ireo WKG ankehitriny izay ampiharina amin'ny foto-pinoana ao amin'ny Baiboly kristiana-ortodoksa ...

Ny fotopampianaran'ny Rapture

Ny "fivoaran'ny fampakarana" naroson'ny Kristiana sasany dia mifampiresaka izay mitranga amin'ny fiangonana rehefa miverina i Jesosy - rehefa resaka "ho avy faharoa", araka ny fiantsoana azy matetika. Milaza ny fampianarana fa ny mpino dia miaina karazana fiakarana iray; fa hapetraka any amin'i Kristy izy ireo, rehefa hiverina amin'ny voninahitra izy. Raha ny marina, ny mpino ny fampakarana dia mandeha ho toy ny andalana tokana: «Satria milaza aminao izahay miaraka amin'ny ...