Ny ivon'ny WKG


147 momba antsika

Ny Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany raha atao hoe WKG, amin'ny teny anglisy dia "Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany" (hatramin'ny 3. Aprily 2009 fantatra any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao amin'ny anarana hoe "Grace Communion International"), dia naorina tany Etazonia tamin'ny 1934 ho "Radio Fiangonan'Andriamanitra" nataon'i Herbert W. Armstrong (1892-1986). Amin'ny maha-mpanao dokam-barotra sy mpitory teny voatendry ao amin'ny Fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro fahafito, Armstrong dia mpisava lalana tamin'ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny alàlan'ny radio ary nanomboka tamin'ny 1968 tao amin'ny fahitalavitra "The World Tomorrow". Gazety "The Plain Truth", izay natsangan'i Armstrong tamin'ny 1934 ihany koa, dia navoaka tamin'ny teny alemà nanomboka tamin'ny 1961. Voalohany amin'ny maha-“The Pure Truth” ary avy amin'ny 1973 ho “Clear & True”. Tamin’ny 1968 dia niorina tao Zurich ny kongregasiona voalohany tany Soisa miteny alemà, ary tao Basel, fotoana fohy tatỳ aoriana. Tamin’ny Janoary 1986, i Armstrong dia nanendry an’i Joseph W. Tkach ho mpitandrina jeneraly mpanampy. Taorian'ny nahafatesan'i Armstrong (1986), Tkach Senior miadana ...

Vakio bebe kokoa ➜

Izaho mino

Manasongadina an'i Jesosy Kristy Ny soatoavintsika dia fitsipika fototra iorenantsika ny fiainantsika ara-panahy ary iatrehana ny laharam-pahamehana azontsika ao amin'ny Fiangonana Eran-tany maneran-tany amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Manantitrantitra ny fampianarana ara-Baiboly mahasalama Isika dia manolo-tena amin'ny fampianarana ara-Baiboly salama. Mino izahay fa ny foto-pinoana manan-danja amin'ny kristianista ara-tantara dia ny finoana kristiana ...

Mamelà ny helokay amin'ny fitondran-tena ratsy nataontsika

The Worldwide Church of God for short WKG, English Worldwide Church of God (hatramin'ny 3. Aprily 2009 Grace Communion International), dia niova toerana tato anatin'ny taona vitsivitsy momba ny finoana sy fanao efa ela. Ireo fiovana ireo dia nifototra tamin’ny fiheverana fa ny famonjena dia avy amin’ny fahasoavana, amin’ny alalan’ny finoana. Na dia efa nitory izany aza isika taloha, dia mifamatotra hatrany amin'ny hafatra izay ananan'Andriamanitra antsika amin'ny asantsika izay ...

Fiangonana, teraka indray

Tao anatin'ny dimy ambin'ny folo taona lasa izay, ny Fanahy Masina dia nitahy ny Fiangonan'izao tontolo izao maneran-tany tamin'ny fitomboan'ny fahatakarana ny fotopampianarana sy ny fahatsapana an'izao tontolo izao manodidina antsika, indrindra ireo Kristiana hafa. Saingy ny halehiben'ny haingam-pandeha nanomboka ny nahafatesan'ny Herbert W. Armstrong, izay nanorina ny mpanohana sy ny mpanohitra. Mandoa ny miato ary hijery hoe inona isika ...

Portrait of Dr. Joseph Tkach

Joseph Tkach dia Mpitandrina jeneraly ary filohan'ny filankevi-pitantanan'ny "Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany", na WKG raha fintinina. Koa satria 3. Tamin'ny Aprily 2009 dia novana anarana hoe "Grace Communion International" ny fiangonana. Dr. Tkach dia nanompo ny Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany amin'ny maha-mpitandrina voatokana azy nanomboka tamin'ny 1976. Nanompo ireo vondrom-piarahamonina tao Detroit, Michigan izy; Phoenix, Arizona; Pasadena sy Santa Barbara-San Luis Obispo. Ny rainy, Joseph W. Tkach Sr., dia nanendry ny Dr. Tkach ho...

Famerenana ny WKG

Maty tamin'ny Janoary 1986 i Herbert W. Armstrong tamin'ny faha-93 taonany. Ny nanorina ny Fiangonana Eran-tany manerantany dia lehilahy niavaka, izay misy fomba fitenenana sy fomba fanoratra mahavariana. Niaiky ny olona mihoatra ny 100.000 ny fandikana ny Baiboly izy ary nanangana ny Fiangonan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ho radio, fahitalavitra ary famoahana boky izay nahatratra ny tampon-taonany mihoatra ny olona 15 tapitrisa isan-taona. Ny fanamafisana mafy amin'ny fampianaran'i Mr.

Ny maha-isika antsika marina

Ankehitriny dia matetika no tsy maintsy manao anarana ho anao ianao mba ho zava-dehibe sy zava-dehibe ho an'ny hafa sy ny tenanao. Toa ny olona dia mitady fitadiavana tokana tsy misy dikany. Fa i Jesosy dia efa nilaza hoe: “Izay mahita ny ainy no hahavery azy; ary na iza na iza no mamoy ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy ”(Mt 10:39). Amin'ny maha-fiangonana antsika, dia nianatra avy amin'ity fahamarinana ity isika. Nanomboka tamin'ny taona 2009 dia niantso ny tenantsika hoe Fahasoavana Fahasoavana isika ...

Mampianatra ny fampihavanana rehetra ve isika?

Misy ny olona milaza fa ny teolojia momba ny Andriamanitra telo izay iray dia mampianatra universalism, izany hoe ny fiheverana ho voavonjy ny tsirairay. Satria tsy maninona na tsara na ratsy izy, mibebaha na tsia na nanaiky izy na nandà an'i Jesosy. Ka tsy misy afobe. Misedra olana roa aho amin'ity tenim-paritra ity, izay tsy fahombiazana: Voalohany, ny finoana ny Andriamanitra telo izay iray dia tsy mitaky aminao ...

Teolojia Trinitas izay mifototra amin'i Kristy

Ny iraka ampanaovin'izao tontolo izao an'Andriamanitra (WKG) dia ny miara-miasa amin'i Jesosy hiaina sy hitory ny filazantsara. Ny fahatakarantsika an'i Jesôsy sy ny vaovao tsaran'ny fahasoavana dia niova fototra tamin'ny fanavaozana ny fampianarantsika tamin'ny folo taona farany tamin'ny taonjato faha-20. Izany dia nitarika ny fisian'ireo WKG ankehitriny izay ampiharina amin'ny foto-pinoana ao amin'ny Baiboly kristiana-ortodoksa ...

Ny fotopampianaran'ny Rapture

Ny "fivoaran'ny fampakarana" naroson'ny Kristiana sasany dia mifampiresaka izay mitranga amin'ny fiangonana rehefa miverina i Jesosy - rehefa resaka "ho avy faharoa", araka ny fiantsoana azy matetika. Milaza ny fampianarana fa ny mpino dia miaina karazana fiakarana iray; fa hapetraka any amin'i Kristy izy ireo, rehefa hiverina amin'ny voninahitra izy. Raha ny marina, ny mpino ny fampakarana dia mandeha ho toy ny andalana tokana: «Satria milaza aminao izahay miaraka amin'ny ...