(K) fiverenana amin'ny mahazatra

Rehefa nesoriko ny haingon-trano Krismasy, nofonosiko ary napetrako tao amin'ny toerana taloha izy ireo, hoy aho tamin'ny tenako fa afaka hiverina amin'ny fomba mahazatra aho. Na inona na inona izany. Raha vao nisy nilaza tamiko fa ny normalisation dia fampiasa fotsiny teo amin'ny fanasan-damba ary noheveriko fa marina ny ankamaroan'ny olona.

Tokony hiverina amin'ny ara-dalàna rehefa Krismasy isika? Afaka miverina amin'ny làlana izay niainantsika ve isika taorian'ny nahazoantsika an'i Jesosy? Ny fahaterahany dia nanohina antsika tamin'ny fahalehibeazana ka lasa iray amintsika Andriamanitra amin'ny fanolorany ny voninahiny sy ny toerany miaraka amin'ny Ray hiaina olombelona tahaka antsika. Dia nihinana sy nisotro ary natory izy (Filipiana 2). Nahatonga ny tenany ho zaza marefo sy tsy afa-manoatra izy izay nila ny ray aman-dreniny hitarika azy soa aman-tsara mandritra ny fahazazana.

Teo am-piasana izy dia nanome antsika ny sainy momba ny heriny amin'ny alàlan'ny fanasitranana ny olona, ​​mampitony ny ranomasina tafio-drivotra, manome sakafo ary manangana ny maty aza ny vahoaka. Nasehony antsika koa ny lafiny maha-fanahy sy be fitiavana azy amin'ny alàlan'ny fihaonana amin'ireo olona nolavin'ny fiaraha-monina miaraka amin'ny asa soa.

Manohina ny fony isika rehefa mandeha ny lalany mijaly, izay sahy ary matoky ny rainy, hatramin'ny farany, ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Latsa-dranomasoko ny masoko rehefa mieritreritra fikarakarana feno fitiavana ny reniny aho ary fangatahana famelan-keloka ho an'izay tompon'andraikitra amin'ny fahafatesany. Nandefa ny Fanahy Masina izy hamporisika sy hanampy ary hanome aingam-panahy antsika mandrakizay. Tsy navelany ho irery izahay ary nampionona sy nampahery antsika isan'andro. Miantso antsika ho any amin'ny tenany i Jesosy, saingy tsy tiany ny hijanonantsika amin'izany. Ny iray amin'ireo asan'ny Fanahy Masina dia ny mahatonga antsika ho olom-baovao. Tsy toy ny teo aloha isika taloha. Hoy ny ao amin'ny 2 Korintiana 5,17: “Koa raha misy ao amin'i Kristy, dia zavaboary vaovao izy; efa lasa ny taloha, indro, lasa vaovao.

Azontsika atao - ary olona maro no manao toy izany - manohy mieritreritra sy miaina aorian'ny mandre ny tantaran'i Jesosy miaraka amin'ny fanantenany fanantenana. Rehefa manao izany isika dia mety handà azy ny fidirana anaty ao am-pontsika, tsy misy hafa amin'ny hoe mety tsy hitadidy havana, na sakaiza, na koa ny vady tsy lavitry ny eritreritra sy fihetseham-pontsika anatiny. Azo atao ny manakana ny Fanahy Masina ary mitazona izany amin'ny halavirana. Avelany handeha izy fa tsy hametraka ny tenany amintsika.

Fa ny torohevitr'i Paoly ao amin'ny Romana 12,2 dia avelao hanova antsika amin'ny fanavaozana ny saintsika isika. Mety hitranga ihany izany raha manome ny fiainantsika manontolo Andriamanitra: ny torimasontsika, ny sakafo, ny asa, ny fiainantsika andavanandro. Ny fahazoana izay ataon'Andriamanitra ho antsika no tsara indrindra azontsika atao ho azy. Raha mihaino azy isika dia hovana avy ao anatiny. Tsy toa ny fiaraha-monina manodidina antsika izay manandrana misintona antsika hatrany amin'ny ambaratonga tsy manam-pitondrantena, fa Andriamanitra kosa mitondra ny tsara indrindra avy amintsika ary mamorona fahamatorana ao anatintsika.

Raha manova ny fiainantsika amin'ny alàlan'i Kristy isika dia hanana tahaka an'i Petera sy Jaona, izay nahagaga ny mpitondra, ny loholona, ​​ny manam-pahaizana any Jerosalema ary ny vahoaka. Ireo lehilahy tsotra ireo dia lasa mpiaro be herim-po sy ambony indrindra tamin'ny finoana satria iray ihany izy ireo niaraka tamin'i Jesosy (Asan’ny Apostoly 4). Ho azy ireo sy ho antsika, rehefa mifandray amin'ny fahasoavany isika dia tsy afaka miverina amin'ny laoniny.

by Tammy Tkach


PDF(K) fiverenana amin'ny mahazatra