Mandalo fiondranana ho an'ny Fanjakan'Andriamanitra

589 no nandalovana ny fanjakan'ny andriamanitra Tao amin'ny seranam-piaramanidina dia nisy ny birao fampandrenesana nilaza hoe: Azafady pirinty ny pasipaoronao, fa raha tsy izany dia tsy maintsy mandoa lamandy ianao na mety tsy ho tonga. Nahatonga ahy hitebiteby be izany fampitandremana izany. Notohizako hatrany ny pasipaorom-pirinty vita pirinty teny am-pelatanako mba hahazoana antoka fa mbola teo!

Manontany tena aho hoe manao ahoana ny fomba tsy maintsy ataon'ilay fo mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moa ve mila manomana ny entantsika isika araka ny voafaritra mazava sy manome ireo antontan-taratasy tsara? Misy ve ny mpandinika fisavana izay vonona hanala ny anarako amin'ny lisitry ny sidina raha tsy mahafeno ny fepetra takiana rehetra aho?

Ny marina dia, tsy mila manahy isika satria efa nalamin'i Jesosy ny zava-drehetra: "Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika! Noho ny fangoraham-pony dia nomeny fiainana vaovao isika. Teraka indray isika satria efa nitsangana tamin'ny maty i Jesoa Kristy ary ankehitriny manana fanantenana velona isika. Io no fanantenan'ny lova mandrakizay, tsy misy ota ary tsy azo ovana, izay omen'Andriamanitra anao amin'ny fanjakany » (1. Petera 1,3-4 Fanantenan'ny rehetra).

Ny Pentekosta kristiana dia mampahatsiahy antsika ny hoavintsika be voninahitra amin'i Kristy ao amin'ny fanjakany. Tsy mila manahy. Nanao ny zavatra rehetra i Jesosy ho antsika. Izy no nanao ny famandrihana sy nandoa ny vidiny. Manome antsika antoka izy ary manomana antsika hiaraka aminy mandrakizay.
Ny mpamaky ny taratasy voalohany ho an'i Peter dia niaina tao anaty fotoana tsy azo antoka. Tsy rariny ny fiainana ary nisy ny fanenjehana tany amin'ny toerana sasany. Amin'ny lafiny iray ihany, dia azo antoka ny mpino: «Mandra-piarovana anao amin'ny heriny Andriamanitra, satria matoky azy ianao. Ary noho izany dia ho tratran'ny farany ny famonjena vitany, izay ho hitan'ny rehetra amin'ny faran'ny fotoana » (1. Petera 1,5 Manantena ny rehetra).

Mianatra ny famonjena isika, izay lasa hita eo amin'ny faran'ny fotoana! Mandra-pahatongan'izany, Andriamanitra mitazona antsika amin'ny heriny. Tena lehibe ny tsy fivadihan'i Jesosy ka nanokana toerana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ho antsika Izy: «Misy trano maro ao an-tranon'ny raiko. Raha tsy izany dia efa nolazaiko taminao hoe: hanomana ilay toerana ho anao aho? » (Jaona 14,2).

Ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo, aorian'ny fandikana ny Baiboly, manantena ny rehetra fa voarindra ao an-danitra isika, izany hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. «An'ny zanany ianao, izay notahiany manokana, ary ny anarany dia voasoratra any an-danitra. Andriamanitra no hitsara ny olona rehetra. Miaraka amin'ny fiangonana lehibe iray ihany ianao satria ireo modely amin'ny finoana ireo izay efa nahatratra ny tanjony ary efa neken'Andriamanitra (Hebreo 12,23 Fanantenan'ny rehetra).
Taorian'ny niakaran'i Jesosy dia nandefa ny Fanahy Masina i Jesosy sy Andriamanitra Ray hitoetra ao amintsika. Ny Fanahy Masina dia tsy vitan'ny hoe manohy ny asan'ny Fanjakan'i Kristy mahery ao anatintsika, fa izy koa no "antoka amin'ny lovantsika": "Inona no antoka amin'ny lovan-tsika, fanavotana antsika, fa ho lasa fananany ho fiderana ny voninahiny" (Efesiana 1,14).
Angamba tadidinao ilay hira "Fitsangatsangana fiantsoana" nataon'i Doris Day, Ringo Starr ary mpihira hafa. Mazava ho azy fa ny hoavintsika miaraka amin'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny fahatsiarovana sy fanantenana antenaina: "Izay tsy nisy maso dia tsy nandre ary tsy nisy fo nahazo izay noman'Andriamanitra ho an'izay tia azy" (1 Korintiana 2,9).

Na izany aza, mahatsapa ianao amin'ny dianao mankany amin'ny Fanjakan'Andriamanitra, aza avela hanelingelina anao ny fanambarana mifanohitra ary aza mampahatahotra anao toy ny teo aloha. Matokia fa manana famandrihana azo antoka ao amin'ny paosinao ianao. Tahaka ny ankizy dia afaka manantena ny fiotazana ao amin'i Kristy ianao.

by James Henderson