Ilay alika mahatoky

503 Alika mahatoky Alika dia biby mahatalanjona. Noho ny fofona tsara, dia manenjika ireo sisa tavela amin'ny tranobe mirodana izy ireo, mahita fanafody sy fitaovam-piadiana mandritra ny fanadihadian'ny polisy, ary misy ny milaza fa mety hahita tsindrona amin'ny vatan'olombelona mihitsy aza izy ireo. Misy alika mahatsapa ny fofon'ny trozona rivo-doza tandindomin-doza izay miaina amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'i Etazonia. Ny alika dia tsy manohana ny olona amin'ny alalàn'ny fofona fotsiny, mitondra fampiononana na fanompoana amin'ny alika mpitari-dalana ihany koa.

Na izany aza, ny alika dia manana laza ratsy ao amin'ny Baiboly. Andao hiatrika azy ireo, manana fahazarana manimba azy ireo fotsiny izy ireo. Fony mbola zazakely aho dia nanana alika toy ny biby fiompy aho dia nitaoka ny zava-drehetra izay teo alohany, ary koa vavahady iray izay mankafy ny teniko adaladala. «Ny alika mihinana izay efa nidina dia ny adala no mampody ny hadalany hatrany» (Ohabolana 26, 11).

Mazava ho azy fa tsy mahita zavatra avy amin'ny fomba fijerin'ilay alika i Solomona, ary tsy eritreretiko na iza na iza afaka manao izany. Moa ve fiverenan'ny vanim-potoana tamin'ny andro nampodinan'ny renin'ny alika ny sakafony mba hanomezana azy ho an'ny alika hohaniny, toy ny fanaon'ireo alika afrikana ankehitriny? Na ny vorona sasany aza manao izany. Ezaka fandevonana ny sakafo tsy voatanisa ve izy io? Vao haingana aho no namaky momba ny trano fisakafoanana lafo vidy izay hanina mialoha ny sakafo.

Raha ny fahitan'i Solomona azy dia toa mampivarahontsana ny fitondran-tena alika. Mampatsiahy azy ny olona adala. Misy vavahady iray ao am-pony izay milaza hoe "tsy andriamanitra". (Salamo 53, 2). Ny adala iray mandà ny maha-laharam-pahamehana an'Andriamanitra amin'ny fiainany. Ny olona adala dia miverina amin'ny fomba fisainany sy ny fomba fiainany. Mamerina ny lesoka mitovy ianao. Ny adala dia voafitaka ao amin'ny fisainany raha mino izy fa ara-drariny ny fanapahan-kevitra tsy misy an’Andriamanitra. Nilaza i Petera fa izay mandà ny fahasoavan'Andriamanitra ka hiverina amin'ny fiainana tsy fitarihan'ny fanahy, dia toy ny alika mihinana izay narosony (2 Petera 2,22).

Ka ahoana no handraisantsika ny fihodinana mahatsiravina ity? Ny valiny dia: aza miverina amin'ny loany intsony. Na inona na inona fomba fiainana mpanota mankarary dia aza miverina ao. Aza mamerina ny maodely fanaon'ny ota taloha. Indraindray ny alika dia afaka miala amin'ny fahazaran-dratsy, fa ny adala kosa mijanona ho mafy loha ary tsy mihaino azy ireo raha ampitandremana. Aza manahaka ny adala manaratsy ny fahendrena sy ny fananarana isika (Ohabolana 1,7). Aoka isika hizaha toetra ny Fanahy ary hiova mandrakizay ka tsy mila mila miverina amin'ilay taloha intsony isika. Nilaza tamin’ny Kolosiana i Paoly fa tokony hanary ny fahazaran-dratsiny izy ireo: "Koa vonoy izao ireo rantsambatana izay eto an-tany maloto, fahalotoana, firehetam-po mahamenatra, faniriana ratsy sy ny fitiavan-tena izay fanompoan-tsampy. Noho ireo zavatra ireo, ny fahatezeran'Andriamanitra dia tonga amin'ny zanaky ny tsy fankatoavana. Tamin'izany rehetra izany dia nandeha koa ianao raha mbola nipetraka tao. Esory aminao izao ny zava-drehetra: tezitra, hatezerana, lolompo, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanao ” (Kolosiana 3, 5-8). Soa ihany, afaka mianatra zavatra avy amin'ny alika isika. Ny alika tamin'ny fahazazako nihazakazaka nanaraka ahy foana - tamin'ny fotoan-tsoa ary koa amin'ny fotoan-tsarotra. Navelany hiakatra aho ary hitarika azy. Na dia tsy alika aza isika, tsy mety ve ny fampahafantarana ho anay? Andeha isika hanaraka an'i Jesosy na aiza na aiza itondrany antsika. Avelao i Jesosy hitarika anao, toy ny alika mahatoky iray tarihin'ny tompony be fitiavana. Aza mivadika amin'i Jesosy.

by James Henderson


PDFIlay alika mahatoky